Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Odciążanie plecaków - obowiązek wciąż aktualny!

Obowiązek stworzenia możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych uczniom klas realizujących nową podstawę programową wciąż jest aktualny. Czas wakacji sprzyja modernizacji bazy szkoły, zatem i tę potrzebę trzeba uwzględnić w wakacyjnych pracach, by kolejnym klasom zapewnić lżejszy plecak.

Archiwalny Wnoszenie poprawek do protokołu rady pedagogicznej

Zdarza się, że w protokole rady pedagogicznej zostanie zauważony błąd, niejasność, niewłaściwa interpretacja wypowiedzi, zbyt ogólna informacja lub jej brak, niezgodność z faktami. Każdy członek rady pedagogicznej, który zauważy niedoskonałość protokołu, ma prawo (a nawet obowiązek) zareagowania na taką sytuację. Przeczytaj, co w takie sytuacji należy zrobić.

Archiwalny Świadczenie urlopowe nauczycieli na 2011 rok

Do końca sierpnia należy wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycieli. W 2011 r. nauczyciele zatrudnieni w peł­nym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i przez kilka miesięcy w ciągu roku szkolnego otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia. Sprawdź, kto może otrzymać świadczenie urlopowe.

Archiwalny Liczba egzaminów poprawkowych

Zmieniły się przepisy dotyczące zdawania egzaminów poprawkowych. Ekspert z kuratorium opisuje nowe regulacje: ile egzaminów może zdawać uczeń, jakie musi spełnić warunki, jakie kompetencje mają poszczególne organy.

Archiwalny Organizacja komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

Organizując pracę komisji egzaminacyjnej, warto wiedzieć, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby nauczyciele pomyślnie zakończyli awans. Komisję awansu na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Proponowany przewodnik wskazuje kolejność czynności organu prowadzącego szkołę przeprowadzającego postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego. Tryb takiego postępowania jest obowiązujący dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla organów prowadzących niebędących jednostkami samorządu terytorialnego.

Archiwalny Organizacja komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego

Organizując pracę komisji kwalifikacyjnej, warto wiedzieć, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby nauczyciele pomyślnie zakończyli awans na nauczyciela kontraktowego. Jaka jest kolejność postępowania dyrektora szkoły, kto zasiada w komisji kwalifikacyjnej i jak sporządzić protokół - odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Archiwalny Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen - wypełnianie i kontrola

Zanim nauczyciele wypiszą świadectwa uczniów, muszą wypełnić arkusze ocen. W arkuszach pojawia się sporo błędów, związanych np. z: wpisywaniem daty, przyczyny opuszczenia przez ucznia szkoły. Zobacz, jakie wpisy są poprawne, co powinno być w arkuszu odnotowane, a jakie dokumenty do niego dołączyć. Aby skontrolować arkusze ocen prowadzone przez nauczycieli, skorzystaj z narzędzia opracowanego przez eksperta oświatowego - na końcu tekstu znajdziesz listę kontrolną z 23 punktami do zweryfikowania w swojej szkole!

Archiwalny Najczęściej popełniane błędy w arkuszach ocen

Arkusze ocen wypełnia się na początku i na końcu roku szkolnego (na temat wypełniania arkuszy przeczytasz w raporcie specjalnym: Arkusze ocen i księgi arkuszy ocen - wypełnianie i kontrola). Kontrole wykazują, że w związku z tym zadaniem w szkołach popełniane są liczne błędy. Zapoznaj się z uwagami eksperta z kuratorium - na co zwrócić szczególną uwagę. Przekaż też nauczycielom w swojej szkole!

Archiwalny „Wychowanie do życia w rodzinie” - wpisy na świadectwie szkolnym

Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły (§ 4 ust. 3 rozporządzenia MEN 12 sierpnia 1999 r.). A co z wpisem tych zajęć na świadectwo?

Archiwalny Kierowca autokaru po alkoholu, a nauczyciel nie reaguje…

Wiosna to czas szczególnie sprzyjający wycieczkom szkolnym. Warto przypomnieć nauczycielom-opiekunom, że ponoszą odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów, uzmysłowić im konsekwencje prawne zaniedbań w sprawowaniu tej opieki. Brak wyobraźni, bagatelizowanie zagrożeń, bierna postawa wobec niepokojących zdarzeń może skończyć się tragicznie. Każda inicjatywa zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa uczniów powinna stać się moralnym zobowiązaniem dyrektora, kierownika wycieczki i wychowawcy! Z życia szkoły: W jednej ze szkół po wycieczce szkolnej dyrektor dowiedział się, że nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami podczas tej wycieczki, wyczuł alkohol od kierowcy autokaru wiozącego i nie zareagował. Mogło dojść do wypadku. Przeczytaj, co zrobić, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji? Jak postąpić wobec nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel