Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Deklaracja maturalne do 7 lutego!

Maturzyści składają deklaracje maturalne, które stanowią potwierdzenie dokonanych przez nich wyborów związanych z egzaminami maturalnymi - wstępne do 30 września, a ostateczne do 7 lutego roku szkolnego, w którym przystępują do matury. Aby mieli czas na przemyślenie swoich ostatecznych decyzji, powinni poznać wszystkie możliwości i wynikające z nich konsekwencje. Uczniowi trudno jest samodzielnie przebrnąć przez rozporządzenia, zapisy prawne, które dodatkowo często ulegają zmianom. Rolą nauczyciela jest pomóc przejść przez ten trudny i stresujący czas jak najlepiej i najskuteczniej.

Archiwalny Sprawdź komu należy się trzynastka za 2010 r.!

Większość nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych w pierwszym kwartale roku dostanie tzw. trzynastkę. Poznaj opinię MEN w sprawie trzynastek dla nauczycieli, dowiedz się, czy jednorazowy dodatek uzupełniający należy uwzględnić w podstawie wymiaru trzynastej pensji oraz sprawdź, komu i na jakich zasadach należy wypłacić trzynastkę za 2010 r.!

Archiwalny Na co warto zwrócić uwagę w nadzorze pedagogicznym?

Obowiązujące rozporządzenie o nadzorze pedagogiczny (rozporządzenie MEN z z 7 października 2009 r.) daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki. Warto wykorzystać tą możliwość, stosując się jednak do kilku istotnych warunków.

Archiwalny Przyjmowanie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego

O przyjęciu ucznia do szkoły w środku roku szkolnego decyduje jej dyrektor. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum nie może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia będącego w obowiązku szkolnym, który zamieszkuje w obwodzie danej szkoły.

Archiwalny Plan finansowy szkoły - zasady opracowania po zmianie przepisów

Obecnie trwają prace nad opracowywaniem projektów planów finansowych jednostek oświatowych na 2011 r. Zmiany są przymiarką do zaplanowania wydatków związanych z realizacją konkretnych zadań, które wynikają ze statutowych obowiązków każdej szkoły. Pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za właściwe i terminowe sporządzenie planu finansowego, a później za prawidłowe dysponowanie i wykorzystanie środków finansowych, określonych w tym planie. Co zatem musisz wiedzieć, jakie podjąć czynności przygotowując projekt planu, jak nowe przepisy wpłyną na Twoje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej szkoły? Odpowiedzi w tym artykule!

Archiwalny Organizacja roku szkolnego w szkole niepublicznej

Ze względu na liczne wątpliwości i różne interpretacje warto zastanowić się, czy rozporządzenie o organizacji roku szkolnego można stosować, oprócz do publicznych, również do szkół niepublicznych.

Archiwalny Dyżury nauczycielskie w czasie nieobjętym zajęciami szkolnymi

Do zadań nauczycieli należy sprawowanie nad uczniami nadzoru. Jednak czy nadzór dotyczy tylko obowiązkowych zajęć lekcyjnych: lekcji, wycieczek, czy wyjść np. do teatru? Jak jest uregulowana kwestia dotycząca sprawowania nadzoru w czasie przerw, czy - co budzi jeszcze więcej kontrowersji - przed i po zajęciach lekcyjnych?

Archiwalny Opinie wydawane przez radę pedagogiczną, szkoły, rodziców i samorząd uczniowski

Na wielu płaszczyznach swojej pracy musisz współpracować z organami wewnętrznymi szkoły. Sprawdź, które decyzje i dokumenty musisz przedstawić do zaopiniowania radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu.

Archiwalny Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji

Księgi ewidencji uczniów, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, legitymacje i inne dokumenty szkolne - jak sprostować popełniony błąd, omyłkę? Ogólnie mówiąc: na czerwono, ale jak dokładnie? Kto powinien to zrobić? W których nie dokonuje się sprostowań?

Archiwalny Przyjęcie protokołu z zebrania rady pedagogicznej i wnoszenie poprawek

Przepisy prawa ustalają, że zebrania rady pedagogicznej mają być protokołowane.  Nie mówią jednak, co protokół ma zawierać. Budzi to wiele wątpliwości, a co za tym idzie - błędów. Zapoznaj się z poradami eksperta z kuratorium - jakie elementy musi zawierać protokół; jaką spełnia funkcję; jak dokonać zmian w protokole.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel