Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Raport specjalny: Rekrutacja uczniów do klas pierwszych - kryteria przyjmowania i procedury

Każda szkoła i przedszkole starają się, by ich placówka była znana i polecana wśród dzieci, uczniów i rodziców. Zdecydowanie lepiej, jeśli jest więcej uczniów niż miejsc. Dyrektor musi tylko wiedzieć, jakie zastosować kryteria i zasady podczas rekrutacji i wyłaniania kandydatów, którzy się do niej dostaną. Jakie zasady obowiązują podczas naboru dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny? Czy pierwszeństwo ma 6-latek, czy dziecko samotnego rodzica? Jakie rozwiązania można zastosować wobec 6-latka w okresie „przejściowym”? Jakimi kryteriami się kierować przyjmując uczniów do podstawówki czy gimnazjum? Procedury postępowania dotyczące każdej z placówek zostały opisane w tym artykule - by łatwo i szybko dotrzeć do potrzebnych przepisów i zastosować w swoim środowisku.

Archiwalny Raport specjalny: Świadczenia związane ze śmiercią pracownika szkoły

W każdej szkole może dojść do wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. Bez względu na to, czy zmarł pracownik administracji czy nauczyciel, szkoła musi rozliczyć się ze świadczeń, do których pracownik nabył prawo, a nie zostały wypłacone w związku z wygaśnięciem stosunku pracy. Sprawdź, kto jest uprawniony do odprawy pośmiertnej, jakie świadczenia ze stosunku pracy, komu i w jakim terminie należy wypłacić po śmierci pracownika oraz czy można żądać zwrotu wynagrodzenia za pracę wypłaconego z góry w miesiącu, w którym pracownik zmarł. Przeczytaj także o opodatkowaniu świadczeń po zmarłym pracowniku.

Archiwalny Raport specjalny: Metryka akt sprawy w szkołach i placówkach oświatowych

Od 7 marca 2012 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wiele szkół ma jednak wątpliwości czy i w jakim zakresie placówki oświatowe są zobowiązane do prowadzenia metryki akt sprawy. M.in. odpowiedź na to pytanie znajdziesz w raporcie specjalnym Portalu Oświatowego!

Archiwalny Gdy rodzice odmawiają posłania dziecka do przedszkola.

Pytanie: Rodzic dziecka pięcioletniego nie chce zapisać dziecka do przedszkola, nie przyjmuje do wiadomości, że dzieci pięcioletnie muszą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko od września nie będzie uczęszczało do przedszkola to jak należy postąpić i kogo w takiej sytuacji powiadomić?

Archiwalny Obliczanie tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Przy opracowywaniu arkusza organizacji, oprócz zasad wyliczania godzin do dyspozycji dyrektora przyda się również schemat obliczania tygodniowego wymiaru obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą. Od roku szkolnego 2012/2013 będą obowiązywały nowe przepisy o ramowych planach nauczania, a na ich podstawie ustala się szkolny plan nauczania i tygodniową liczbę godzin.

Archiwalny Wyliczanie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z nową ramówką

Od 1 września 2012 r. w szkołach będzie obowiązywać nowe rozporządzenie o ramowych planach nauczania. Trzeba je uwzględnić opracowując w kwietniu arkusz organizacji na rok szkolny 2012/2013. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. wprowadziło nową definicję godzin do dyspozycji dyrektora. Ponieważ ich wyliczenie przy sporządzaniu arkusza może stanowić wiele problemów - ekspert z kuratorium opracował schemat wyliczania nowych godzin do dyspozycji dyrektora. Narządzie jest na tyle uniwersalna, ze łatwo można obliczyć liczbę godzin dyrektorskich dla każdego typu szkoły.

Archiwalny Raport specjalny: Nowa ramówka - omówienie przepisów pod kątem arkusza organizacji na rok szkolny 2012/2013

Od 1 września mają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ramowych planów nauczania. Przystępując do przygotowywania arkusza trzeba zapoznać się z zapowiadanymi zmianami - to pozwoli uniknąć błędów i poprawnie wykonać zadanie. Ten tekst, w formie tabelek, zestawień i wyliczeń, pozwoli uporządkować: jaki będzie nowy ramowy plan nauczania;  nowe zasady konstruowania szkolnych planów nauczania; godziny do dyspozycji dyrektora, a jak to wyglądało dotychczas. W kolejnym raporcie na temat arkusza organizacji zostanie omówiona procedura tworzenia arkusza na rok szkolny 2012/2013, czynności i zadania dyrektora.

Archiwalny Sześciolatek w okresie "przejściowym"

Czytelnik zwrócił się prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej 6-latka w okresie „przejściowym”: „Dziecko rozpoczęło naukę w bieżącym roku szkolnym - uczęszczało przez pierwszy semestr do klasy pierwszej. Trzy dni przed feriami zimowymi dziewczynka nie przyszła już do szkoły. Mama poinformowała, że zabrała dziecko do oddziału przedszkolnego. Wiem, że nie można dziecka cofnąć. Matka powołuje się na ministerstwo- tam udzielili jej odpowiedzi, że sama decyduje o swoim dziecku. Chcę jako dyrektor poinformować rodziców na piśmie, że zrobili to niezgodnie z prawem. Co w takim piśmie powinno się znaleźć, na co mam się powołać?” Ekspert z kuratorium rozważa problem i możliwość cofnięcia sześciolatka do zerówki.

Archiwalny Raport specjalny: Do końca lutego decyzja o wydłużaniu etapu edukacyjnego!

Do końca lutego dyrektor podejmuje decyzje w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego uczniom. Przedłużenie okresu nauki dotyczy uczniów niepełnosprawnych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Sprawę każdego ucznia trzeba rozpatrzeć indywidualnie, dokładnie przeanalizować jego sytuację i osiągnięcia edukacyjne. Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze, radzie pedagogicznej i jak krok po kroku wydłużyć naukę uczniowi oraz jak klasyfikować, promować i realizować plan nauczania z takim uczniem - w tym tekście.

Archiwalny Śródroczna klasyfikacja przepustką dla ucznia szczególnie uzdolnionego

Jeżeli w szkole jest uczeń szczególnie uzdolniony, a zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów zdolnych zorganizowane w szkole już mu nie wystarczają, warto dać mu szansę rozwijania się w warunkach dostosowanych do jego potrzeb. Właśnie po klasyfikacji śródrocznej można zezwolić takiemu uczniowi na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. Ponieważ ich istotą jest odmienna organizacja procesu kształcenia, wymagają podjęcia odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie. Klasyfikacja śródroczna może być formalnym punktem startowym w organizacji tego wysoce zindywidualizowanego nauczania ucznia szczególnie uzdolnionego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel