Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Nagrody i kary dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania nagród dyrektora szkoły, organu prowadzącego, kuratorium oświaty czy ministra dla Ciebie i nauczycieli Twojej szkoły. Poznaj procedury, zasady, terminy i warunki formalne wniosku o przyznanie nagrody! Poznasz też aktualne porady ekspertów dotyczące odpowiedzialności porządkowej, materialnej i dyscyplinarnej nauczycieli.

Nieprzestrzeganie higieny osobistej

Pytanie: Nauczyciel nie przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej. Nie jest to zjawisko incydentalne. Co mogę zrobić?

Możliwość zwolnienia nauczyciela za uderzenie ucznia

Pytanie: Rodzic zgłosił do wychowawcy, że nauczyciel uderzył ucznia. Dyrektor przeprowadził rozmowę z rodzicami i uczniami, sporządzono protokoły, a nauczyciel napisał oświadczenie, że sytuacja się nie powtórzy i przeprosił dzieci. Rodzic mimo to napisał skargę do kuratorium, które po zbadaniu sprawy dało zalecenia, iż należy podjąć działania dyscyplinujące pracownika stosującego przemoc wobec uczniów. Czy dyrektor ma podstawę do natychmiastowego  zwolnienia nauczyciela? 

Konsekwencje opuszczenia przez nauczyciela szkoleniowej rady pedagogicznej

Pytanie: Nauczyciel po rozpoczęciu rady pedagogicznej szkoleniowej opuścił pomieszczenie bez podania przyczyn. Rada szkoleniowa była zapowiedziana na radzie pedagogicznej we wrześniu. Jak powinien postąpić dyrektor wobec takiego zachowania?

Niewykorzystanie wszystkich środków z funduszu nagród dla nauczycieli

Pytanie: Czy dyrektor, który zdecyduje się nie wydawać w części pieniędzy wydzielonych na funduszu nagród dla nauczycieli narusza przepisy prawa?

Kary dla nauczycieli lekceważących wskazania dotyczące nadzoru pedagogicznego

Pytanie: Jaką karę należy zastosować wobec nauczyciela, który nie realizuje wniosków i wskazań dyrektora dotyczących nadzoru pedagogicznego?

Kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla dyrektora szkoły - konsekwencje

Pytanie: Dyrektor szkoły został ukarany karą upomnienia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie są konsekwencje tej kary w związku z pełnioną funkcją, a w przyszłości - przy przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

657fa8168fa2beab9e79664ded23d1176a49070a-large

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli krok po kroku

Praca nauczyciela to przede wszystkim nauczanie i wychowywanie, ale także odpowiedzialność za uczniów, nad którymi sprawuje opiekę i za których bezpieczeństwo odpowiada. Nawet niewielkie uchybienie obowiązkom może doprowadzić do nieszczęścia o nieodwracalnych skutkach. Poznaj zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym przebieg postępowania dyscyplinarnego oraz przykładowe przewinienia, za które nauczyciel powinien odpowiadać przed komisją dyscyplinarną.

Przyznanie nagród pracownikom szkoły w formie rzeczowej - dopuszczalne?

Pytanie: Czy nagrody dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z funduszu nagród, mogą być przyznane w formie rzeczowej?

Samowolny wpis w księdze protokołów rady pedagogicznej - konsekwencje wobec nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel, który nie był wytypowany do protokołowania Rady Pedagogicznej samowolnie dokonał wpisu do księgi protokołów, jako adnotację do punktu dotyczącego przydziału czynności. Nauczyciel był nieobecny na zebraniu rady pedagogicznej. Jak potraktować taki wpis? Jakie konsekwencje wyciągnąć wobec nauczyciela?

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela - jak napisać?

Pytanie: Jak napisać wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczyciela? Jaka jest wymagana dokumentacja? Do kogo zaadresować wniosek?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel