Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagrody i kary dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania nagród dyrektora szkoły, organu prowadzącego, kuratorium oświaty czy ministra dla Ciebie i nauczycieli Twojej szkoły. Poznaj procedury, zasady, terminy i warunki formalne wniosku o przyznanie nagrody! Poznasz też aktualne porady ekspertów dotyczące odpowiedzialności porządkowej, materialnej i dyscyplinarnej nauczycieli.

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Ogólnopolski Strajk Kobiet - nauczyciel, uczeń i szkoła wobec protestów

Trwające, mimo epidemii, protesty w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie są obojętne dla społeczności szkolnej. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają potrzeba wyrażania swoich poglądów dotyczących bieżącej sytuacji w kraju. W kontekście zapowiedzi resortu edukacji o wyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych wobec nauczycieli zaangażowanych w trwające protesty, zobacz omówienie 6 przykładów zachowań nauczycieli ocenionych przez pryzmat obowiązujących przepisów.

fd04192994fb3a909c1b91dc6c5d961a263b9cab-large

Wyrażanie poglądów politycznych przez nauczyciela w mediach społecznościowych

Nauczyciel, przed publikacją imiennego wpisu w mediach społecznościowych, powinien zastanowić się czy nie będzie on godzić w godność wykonywanego zawodu. Sprawdź, czy w i jakim stopniu nauczyciel może prezentować swoje poglądy polityczne, w tym stosunek do trwającego obecnie protestu kobiet, na portalach społecznościowych.

Powiadomienie nauczyciela o zgłoszeniu zdarzenia do rzecznika dyscyplinarnego

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek poinformowania nauczyciela o zgłoszeniu zdarzenia dotyczącego tego nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego?  

Nagroda dla nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można przyznać nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków – kiedy najwcześniej możliwe

Pytanie: Nauczycielka umyślnie popchnęła uczennicę w wyniku czego uderzyła się ona o ławkę. Zdarzenie potwierdziło kilkoro uczniów. Dyrektor zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o zdarzeniu, które narusza prawa i dobro dziecka. Czy może już zawiesić nauczycielkę w obowiązkach czy musi czekać na decyzję rzecznika w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego?  

Podjęcie innej pracy poza oświatą w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Czy dyrektor placówki, który jest zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym może podjąć dodatkowe zatrudnienie poza oświatą? 

a424e54add644e1f94f986458dac1281875dd367-xlarge(8)

Popełnienie przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka – postępowanie i analiza przypadków

Dyrektor szkoły (przedszkola) ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o każdym czynie naruszającym prawa i dobro dziecka. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób spełnić ten obowiązek oraz jakie informacje zamieścić w zawiadomieniu. Dowiedz się, co grozi dyrektorowi, który nie przekazał zawiadomienia w terminie.

Skutki orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem przez dyrektora szkoły (przedszkola)

Pytanie: Jakie są konsekwencje dla dyrektora szkoły gdy otrzyma karę nagany z ostrzeżeniem za niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji? Czy pełni funkcję dyrektora dalej. Czy może startować w kolejnym konkursie na dyrektora? Kiedy kara ulegnie zatarciu?

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela za działanie według polecenia dyrektora szkoły

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował dojazd na basen w ten sposób, że tylko uczniowie, którzy nie uzyskali zgody rodziców na samodzielny dojazd byli pod opieką nauczyciela. Czy nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie za brak opieki nad uczniami, którzy samodzielnie mieli dotrzeć na basen? 

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela oddelegowanego do pracy związkowej

Pytanie: Czy nauczyciel urlopowany w związku z pełnioną obecnie funkcją prezesa związku zawodowego, który uchybił godności zawodu nauczyciela podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel