Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagrody i kary dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania nagród dyrektora szkoły, organu prowadzącego, kuratorium oświaty czy ministra dla Ciebie i nauczycieli Twojej szkoły. Poznaj procedury, zasady, terminy i warunki formalne wniosku o przyznanie nagrody! Poznasz też aktualne porady ekspertów dotyczące odpowiedzialności porządkowej, materialnej i dyscyplinarnej nauczycieli.

Sankcje za niezrealizowanie dodatkowych zajęć w ramach zadań statutowych szkoły

Pytanie: W szkole każdy nauczyciel zobowiązany został do zrealizowania w roku szkolnym 2016/2017 czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Zobowiązanie było sformułowane w zarządzeniu dyrektora szkoły. Jakie konsekwencje prawne można wyciągnąć wobec nauczycieli, którzy tych godzin nie zrealizowali?

Jak poradzić sobie z opieszałym nauczycielem

Pytanie: Jakie działania dyscyplinujące/ dyscyplinarne może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, który notorycznie przekracza termin poleceń służbowych (dyrektor wydłuża je 2- 3- krotnie), spóźnił się do pracy dwukrotnie i nie usprawiedliwił spóźnienia, nie realizuje polecenia służbowego wynikającego z zaleceń kontrolnych kuratorium oświaty a dotyczących pracy nauczyciela - w ocenie nauczyciela zalecenia wynikają ze "złych odpowiedzi dyrektora" mimo iż kontrola była przeprowadzana na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym i planu pracy nauczyciela.

Brak informacji o przyczynie nieobecności nauczyciela i nieusprawiedliwienie nieobecności

Pytanie: Nauczyciel telefonicznie pozostawił informację w sekretariacie , że w tym tygodniu go nie będzie w pracy (nie wspominał o powodzie nieobecności). Dyrektor był przekonany, że pracownik z tego tytułu dostarczy zwolnienie lekarskie . Jednak pracownik nie przedstawił takiego zwolnienia lekarskiego, tylko poinformował, że chciałby za te dni skorzystać z urlopu bezpłatnego (po wielu dniach oczekiwania na zwolnienie lekarskie- więcej niż siedem). Jak wygląda to z punktu przepisów prawa?

Nauczyciel w stanie nietrzeźwości – jakie kroki należy podjąć?

Pytanie: Co zrobić gdy nauczyciel przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości? Czy można zwolnic dyscyplinarnie lub zaproponować, aby sam rozwiązał umowę?

Skarga rodzica na nauczyciela a reakcja dyrektora

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęła skarga rodzica na zachowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej: niesprawiedliwe ocenianie, kłamstwa, stronniczość, brak reakcji na dokuczanie przez innych uczniów. Zostały przeprowadzone rozmowy z nauczycielką, która nie zgadza się z zarzutami. Do szkoły wpłynął list od 25 pozostałych rodziców w obronie nauczycielki. Matka żąda wyegzekwowania w stosunku do nauczycielki konsekwencji dyscyplinarnych, ja natomiast na podstawie rozmów z nauczycielką, notatek ze spotkań matki z pedagogiem i wicedyrektorem uważam, że większość zarzutów nie potwierdza się i wystarczy obniżenie dodatku motywacyjnego. Jak zażegnać konflikt? Jakie mogę podjąć działania? Czy muszę odpowiadać pisemnie na skargi rodziców zarówno ustne jak i pisemne?

Kontrowersyjne wpisy na portalu społecznościowym a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od dłuższego czasu na swoim prywatnym portalu społecznościowym umieszcza rasistowskie i antysemickie wpisy. Często używa przy tym wulgaryzmów. Oprócz tego udostępnia wiele wpisów o obscenicznej treści, chwali zdrowotne działanie marihuany, obraża innych ludzi (stosując przy tym słowa uznawane za nieprzyzwoite), dyskryminuje mniejszości religijne, jawnie ujawnia swe nacjonalistyczne poglądy. Czy tego typu działanie nauczyciela jest podstawą do wymierzenia kary ? A może należałoby podjąć bardziej radykalne kroki (np. zawiadomienie organów ścigania, komisji dyscyplinarnej w Kuratorium?

Płaca dyrektora w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków

Pytanie: Organ prowadzący zawiesił dyrektora szkoły. W związku z tym zawieszonemu dyrektorowi przydzielono 7 godzin dydaktycznych, 2 godziny nauczania indywidualnego i 13 godzin  świetlicy. Jakie wynagrodzenie należy się zawieszonemu dyrektorowi?

Nieprzestrzeganie higieny osobistej

Pytanie: Nauczyciel nie przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej. Nie jest to zjawisko incydentalne. Co mogę zrobić?

Możliwość zwolnienia nauczyciela za uderzenie ucznia

Pytanie: Rodzic zgłosił do wychowawcy, że nauczyciel uderzył ucznia. Dyrektor przeprowadził rozmowę z rodzicami i uczniami, sporządzono protokoły, a nauczyciel napisał oświadczenie, że sytuacja się nie powtórzy i przeprosił dzieci. Rodzic mimo to napisał skargę do kuratorium, które po zbadaniu sprawy dało zalecenia, iż należy podjąć działania dyscyplinujące pracownika stosującego przemoc wobec uczniów. Czy dyrektor ma podstawę do natychmiastowego  zwolnienia nauczyciela? 

Konsekwencje opuszczenia przez nauczyciela szkoleniowej rady pedagogicznej

Pytanie: Nauczyciel po rozpoczęciu rady pedagogicznej szkoleniowej opuścił pomieszczenie bez podania przyczyn. Rada szkoleniowa była zapowiedziana na radzie pedagogicznej we wrześniu. Jak powinien postąpić dyrektor wobec takiego zachowania?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel