Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Termin dokonania oceny, a także procedury odwoływania się od oceny pracy nie będą już dla Ciebie tajemnicą!

Ocena pracy nauczyciela religii

Pytanie: Czy przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela religii muszę zasięgnąć opinii władz kościelnych?  

Wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły niepublicznej – do kogo złożyć

Pytanie: Do kogo dyrektor szkoły niepublicznej powinien złożyć wniosek o dokonanie oceny pracy?

Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce

Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce

Dyrektor szkoły będący nauczycielem podlega ocenie pracy dokonywanej przez organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym. Sprawdź, jakie aspekty pracy dyrektora placówki oświatowej brane są pod uwagę przy dokonywaniu oceny jego pracy, jakie uprawnienia w procedurze oceny pracy ma oceniany dyrektor, a także jakie korzyści płyną z co najmniej bardzo dobrej oceny pracy oraz jakie skutki pociąga negatywna ocena pracy dyrektora szkoły. 

Ocena pracy nauczyciela po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela, który złożył wniosek o jej dokonanie w ostatnim dniu swojego zatrudnienia tj. 31 sierpnia? Od 1 września nauczyciel podjął pracę w innej placówce. 

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

Brak potwierdzenia odbioru karty oceny pracy przez dyrektora

Pytanie: Jak jest procedura w przypadku, gdy dyrektor nie zgadzając się z wystawiona oceną swojej pracy nie podpisze jej i nie ma zamiaru pisać odwołania?

Ocena pracy osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Jaka jest procedura oceny pracy osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej na podstawie art.15 Prawa Oświatowego?

Ocena pracy nauczyciela w czasie epidemii

Ocena pracy nauczyciela w okresie epidemii

Ograniczenie działalności szkół i placówek oświatowych rodzi wątpliwości czy i jak w tym okresie dokonywać oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, czy ocenę pracy można w związku z epidemią przełożyć na kolejny rok szkolny.

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge (2)

Opinia rady rodziców przy ocenie pracy nauczyciela

W placówkach, w których jest utworzona rada rodziców, dyrektor obowiązkowo zasięga opinii tego organu o pracy nauczyciela. W jakiej formie powinna być ona wydana? Kto ją powinien podpisać? Przeczytaj odpowiedź na te pytania oraz pobierz wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela.

Przedstawienie projektu oceny pracy nauczyciela radzie rodziców

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie rodziców projekt oceny pracy nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel