Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Termin dokonania oceny, a także procedury odwoływania się od oceny pracy nie będą już dla Ciebie tajemnicą!

Sprawdź, kiedy zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi na 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy na dokonanie oceny nauczyciela przedstawić mu propozycję takiej oceny, a w sytuacji, gdy tego nie uczyni - wystawić mu ocenę wyróżniającą?

Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora nie podlega numerowaniu według wykazu akt

Pytanie: Jeśli dyrektor zwraca się z prośbą do Kuratorium Oświaty o dokonanie oceny jego pracy, to czy takie pismo powinno być opatrzone numerem z wykazu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną, czy nie powinno mieć nadanego numeru?

Granice uprawnień organu nadzoru w toku procedury oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wizytator będący w szkole na okoliczność dokonywania oceny pracy dyrektora może przedłużać pobyt w placówce do późnych godzin wieczornych? Czy może wypytywać uczniów, czy nauczyciele pełnia dyżury podczas przerw?

Ocena pracy dyrektora szkoły – konieczny kompromis organu nadzoru pedagogicznego z organem prowadzącym

Pytanie: Cząstkowa ocena pracy dokonana przez organ nadzoru pedagogicznego to ocena dobra. Organ prowadzący ustalił natomiast ocenę wyróżniającą. Jakie kroki ma podjąć organ prowadzący w celu ustalenia ostatecznej oceny pracy dyrektora szkoły w sytuacji różnych ocen cząstkowych? Kto ostatecznie decyduje o ocenie pracy dyrektora szkoły? Czy w sytuacji, kiedy w szkole nie działa żadna organizacja związkowa, wystarczy do dokonania oceny pracy dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej?

Niezgodność projektu oceny pracy z oceną ostateczną podstawą do zaskarżenia oceny

Pytanie: Dyrektor nie zgadza się z wystawiona oceną pracy, chociaż proponowana ocena była inna. Co może zrobić dyrektor w sytuacji gdy zaproponowano inną ocenę a wystawiono inną. Jaki jest tryb odwołania w przypadku dyrektora. Czy dopuszczalna jest sytuacja taka, że została zaproponowana inna ocena niż ta wystawiona?

Dyrektor nie ma obowiązku wystawiać pisemnych referencji dla pracownika

Pytanie: Emerytowana nauczycielka szkoły, niepozostająca już w zatrudnieniu, wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o wystawienie opinii dotyczącej jej pracy. Czy dyrektor zobowiązany jest do wystawienia takiej opinii?

Konieczność aktualizacji oceny pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Reprezentuję szkołę podstawową publiczną, która jest prowadzona przez stowarzyszenie. Do 31 sierpnia 2012 r. organem prowadzącym dla szkoły była jednostka samorządu terytorialnego, a od 01 września 2012 r. jest to stowarzyszenie. Byłam dyrektorem szkoły dla której organem prowadzącym była jednostka samorządu terytorialnego, zaś w lipcu 2012 r. na mocy uchwały walnego zebrania stowarzyszenia powołano mnie na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie (bez przeprowadzania konkursu). W powołaniu określono datę powierzenia stanowiska dyrektora szkoły do końca sierpnia 2017 r. Mojej oceny pracy dokonano w marcu 2011 r. Czy mogę pełnić stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie , skoro od dokonania ostatniej oceny upłynęło już 5 lat. Do kiedy ważna jest ocena mojej pracy, czy może należy ją już uaktualnić?

Brak możliwości wydłużenia procedury oceny pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy. Według procedury dyrektor na jej dokonanie ma 3 miesiące czasu bez wliczania w ten okres dni ferii i wakacji. Czy mimo braku procedury o wydłużeniu terminu dokonania tej oceny można zawrzeć "porozumienie" z nauczycielem i wydłużyć okres dokonywania oceny?

Tylko sąd może zmusić dyrektora do ustalenia oceny pracy

Pytanie: 14 marca złożyłam u dyrektora szkoły wniosek o dokonanie oceny mojej pracy. Do końca roku szkolnego tego dokumentu nie otrzymałam. Jaka jest procedura , abym ten dokument mogła wyegzekwować od dyrekcji?

Co zrobić z nauczycielem, który jest postrachem uczniów

Pytanie: Co zrobić z dyplomowanym nauczycielem języka niemieckiego z 30 letnim stażem pracy, a jednak od lat postrzegany jest przez uczniów i rodziców jako postrach uczniów? Język niemiecki jest coraz rzadziej wybierany przez dzieci i funkcjonuje już tylko jako drugi język. Dzieci często chcą zmieniać grupę językową do innego nauczyciela lub na każdy inny język, aby uciec od problemu. Mamy jeszcze dwóch nauczycieli języka niemieckiego (z mniejszym stażem i niższym stopniem awansu zawodowego). Z roku na rok jest coraz mniej godzin j. niemieckiego (na obecną chwilę 1,5 etatu na 3 nauczycieli) –wpływ na tą sytuację ma niewątpliwie niż demograficzny ale również obawa dzieci przed wyborem niemieckiego aby nie trafić do wspomnianego nauczyciela. Dodam, że metodycznie nauczyciel prowadzi lekcje dobrze, jest wymagający, osiąga dobre wyniki z tymi uczniami, którzy przetrwają - jednak ma coś w sobie takiego, że coraz więcej uczniów panicznie się go boi. Rodzice składają podania o zmianę grupy a nawet języka bo widzą stres i niechęć dzieci do chodzenia do szkoły. W razie odmowy rozważają zmianę szkoły (w ciągu roku każdego kilkoro uczniów) Widać więc desperację rodziców i uczniów. Przeprowadziłem wiele rozmów z nauczycielem, również spotkania rodziców z nauczycielem w mojej obecności, nauczyciel był zobowiązany do analizy sytuacji i złożenia pisemnego wyjaśnienia i jak wynika z jego odpowiedzi, on nie znajduje w sobie żadnego problemu i wszystko jest w porządku. Co można zrobić z takim nauczycielem?. Czy można wytypować go w pierwszej kolejności do zwolnienia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel