Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Termin dokonania oceny, a także procedury odwoływania się od oceny pracy nie będą już dla Ciebie tajemnicą!

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę cywilnoprawną

Pytanie: Czy nauczyciel placówki niepublicznej zatrudniony na umowę zlecenia może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy?

Wydłużenie czasu na ocenę pracy nauczyciela w okresie przerwy świątecznej

Pytanie: Ocena pracy nauczyciela rozpoczęła się 4 listopada. Czy przedłużamy czas na dokonanie oceny o okres przerwy świątecznej?

Ocena pracy nauczyciela stażysty na wniosek wyższej uczelni

Pytanie: Nauczycielka (stażysta) kończy studia podyplomowe w celu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Uczelnia chce ją zwolnić z praktyk z uwagi na zatrudnienie w szkole jednakże w tym celu prosi o dokonanie oceny pracy. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela? 

Ocena pracy nauczyciela po miesiącu zatrudnienia

Pytanie: 1 września 2019 r. nauczyciel został zatrudniony w nowej szkole. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela już w miesiącu październiku tj. po przepracowaniu w danej szkole tylko jednego miesiąca?

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach – w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej na część etatu – może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy w dodatkowym miejscu zatrudnienia? 

ocena pracy nauczycieli 2019

Procedura oceny pracy nauczyciela od 1 września 2019 r.

Od roku szkolnego 2019/2020 ocena pracy nauczycieli dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zaś sama ocena nie jest już obowiązkowa. Sprawdź, jak krok po kroku przeprowadzić ocenę pracy nauczycieli.

Zasadność tworzenia regulaminu oceny pracy

Pytanie: Czy należy opracować nowy regulamin oceny pracy nauczycieli od 1 września 2019 r.?

Ocena pracy nauczyciela uzupełniającego etat

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, może dokonać oceny jego pracy?

Archiwalny Ocena pracy nauczyciela religii, gdy władza kościelna nie przedstawiła oceny merytorycznej

Pytanie: Czy można dokonać oceny pracy nauczyciela religii bez dostarczonej przez właściwą jednostkę kościelną oceny cząstkowej? Kuria nie udzieliła odpowiedzi na pismo wysłane w tej sprawie przez dyrektora.

Archiwalny Prawo nauczyciela do wglądu w dokumentację dotyczącą odwołania od oceny pracy

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od oceny pracy dokonanej przez dyrektora, ma prawo uzyskać kopię pisma i załączonych dokumentów, które przekazał dyrektor do kuratorium wraz z odwołaniem? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel