Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Termin dokonania oceny, a także procedury odwoływania się od oceny pracy nie będą już dla Ciebie tajemnicą!

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge (2)

Opinia rady rodziców przy ocenie pracy nauczyciela

W placówkach, w których jest utworzona rada rodziców, dyrektor obowiązkowo zasięga opinii tego organu o pracy nauczyciela. W jakiej formie powinna być ona wydana? Kto ją powinien podpisać? Przeczytaj odpowiedź na te pytania oraz pobierz wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela.

Przedstawienie projektu oceny pracy nauczyciela radzie rodziców

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie rodziców projekt oceny pracy nauczyciela?

Wniosek o ocenę pracy na 3 miesiące przed zakończeniem stażu

Pytanie: 4 marca 2020 r. nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy, zaś 31 maja 2020 r. kończy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy dokonanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego się  w tym przypadku nie wyklucza? 

Ocena pracy przed powierzeniem stanowiska doradcy zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w 2018 r. uzyskała ocenę dorobku zawodowego. W 2020 r. ubiega się o stanowisko doradcy metodycznego. Czy ta ocena jest aktualna?

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach - w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej w wymiarze 5/25. Czy dyrektorzy obydwu placówek powinni dokonać oceny pracy nauczyciela?

8aec1ed470d9a4f6a7c858c74457f628469abcd7-xlarge

Ocena pracy nauczycieli – praktyczne zestawienie i wzory dokumentów

Mimo uproszczenia procedury oceny pracy nauczycieli, organ odwoławczy nadal może uchylić ocenę wydaną przez dyrektora i przekazać ją do ponownego ustalenia. Uniknij błędów przy 10 najważniejszych czynnościach związanych z oceną pracy nauczycieli, pobierz 5 niezbędnych wzorów dokumentów i spraw, by Twoja ocena pracy była zawsze podtrzymywana przez zespół oceniający.

Ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor placówki niepublicznej powinien ocenić nauczycieli z własnej inicjatywy, jeżeli nie byli oni oceniani w ciągu ostatnich 5 lat?

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę cywilnoprawną

Pytanie: Czy nauczyciel placówki niepublicznej zatrudniony na umowę zlecenia może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy?

Wydłużenie czasu na ocenę pracy nauczyciela w okresie przerwy świątecznej

Pytanie: Ocena pracy nauczyciela rozpoczęła się 4 listopada. Czy przedłużamy czas na dokonanie oceny o okres przerwy świątecznej?

Ocena pracy nauczyciela stażysty na wniosek wyższej uczelni

Pytanie: Nauczycielka (stażysta) kończy studia podyplomowe w celu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Uczelnia chce ją zwolnić z praktyk z uwagi na zatrudnienie w szkole jednakże w tym celu prosi o dokonanie oceny pracy. Czy dyrektor może ocenić nauczyciela? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel