Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena pracy nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły. Termin dokonania oceny, a także procedury odwoływania się od oceny pracy nie będą już dla Ciebie tajemnicą!

Ocena pracy nauczyciela po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela, który złożył wniosek o jej dokonanie w ostatnim dniu swojego zatrudnienia tj. 31 sierpnia? Od 1 września nauczyciel podjął pracę w innej placówce. 

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

Brak potwierdzenia odbioru karty oceny pracy przez dyrektora

Pytanie: Jak jest procedura w przypadku, gdy dyrektor nie zgadzając się z wystawiona oceną swojej pracy nie podpisze jej i nie ma zamiaru pisać odwołania?

Ocena pracy osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Jaka jest procedura oceny pracy osoby niebędącej nauczycielem zatrudnionej na podstawie art.15 Prawa Oświatowego?

Ocena pracy nauczyciela w czasie epidemii

Ocena pracy nauczyciela w okresie epidemii

Ograniczenie działalności szkół i placówek oświatowych rodzi wątpliwości czy i jak w tym okresie dokonywać oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, czy ocenę pracy można w związku z epidemią przełożyć na kolejny rok szkolny.

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge (2)

Opinia rady rodziców przy ocenie pracy nauczyciela

W placówkach, w których jest utworzona rada rodziców, dyrektor obowiązkowo zasięga opinii tego organu o pracy nauczyciela. W jakiej formie powinna być ona wydana? Kto ją powinien podpisać? Przeczytaj odpowiedź na te pytania oraz pobierz wzór opinii rady rodziców o pracy nauczyciela.

Przedstawienie projektu oceny pracy nauczyciela radzie rodziców

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek przedstawić radzie rodziców projekt oceny pracy nauczyciela?

Wniosek o ocenę pracy na 3 miesiące przed zakończeniem stażu

Pytanie: 4 marca 2020 r. nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy, zaś 31 maja 2020 r. kończy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy dokonanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego się  w tym przypadku nie wyklucza? 

Ocena pracy przed powierzeniem stanowiska doradcy zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w 2018 r. uzyskała ocenę dorobku zawodowego. W 2020 r. ubiega się o stanowisko doradcy metodycznego. Czy ta ocena jest aktualna?

Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach - w jednej w pełnym wymiarze zajęć a w drugiej w wymiarze 5/25. Czy dyrektorzy obydwu placówek powinni dokonać oceny pracy nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel