Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Udział w strajku – czy wpływa na staż pracy

Pytanie: W szkole podstawowej nauczyciele brali udział w strajku w dniu 27 maja. Czy udział w strajku ma wpływ na dodatek stażowy i termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej nauczycielowi, którego okres pracy uprawniający do nagrody przypada w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej 31 sierpnia

Pytanie: Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy nauczycielce zatrudnionej nieprzerwanie od 1 wrześni 1988 r. i jakie składniki wynagrodzenia w niej uwzględnić?

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – 31 sierpnia czy 1 września

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu 1 września, który pracuje nieprzerwanie, należy wypłacić nagrodę jubileuszową 31 sierpnia czy dopiero 1 września?

Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia nie przekracza etatu. W lutym staż pracy nauczyciela wyniesie 30 lat. Czy ma on prawo do nagrody jubileuszowej w obu szkołach?

Wynagrodzenie za projekt unijny w nagrodzie jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do wysokości nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć nadgodziny realizowane w ramach projektu unijnego?

Przedwczesna wypłata nagroda jubileuszowej w gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczycielka oddziału gimnazjalnego, które zostało włączone do naszej szkoły, bezpodstawnie otrzymała nagrodę jubileuszową w dniu 31 sierpnia 2017 r., choć okres uprawniający do nagrody za 30 lat pracy upływał dopiero 27 listopada 2017 r. Wypłata nagrody w listopadzie byłaby bardziej korzystna dla nauczyciela. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Wypłacić wyrównanie? Poczekać aż nauczycielka sama zwróci się o dopłatę?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel znów będzie zatrudniony w tej samej placówce

Pytanie: Nauczycielowi nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w czerwcu 2018 r. W listopadzie 2017 r. rozwiązujemy z nim stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Planujemy ponownie go zatrudnić na umowę terminową. Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić przy rozwiązaniu stosunku pracy? Czy, wiedząc że będziemy zawierać nową umowę, nagrodę wypłacić w czerwcu, tj. kiedy nabędzie prawo do jubileuszu?

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Okres pobierania świadczenia kompensacyjnego a staż pracy

Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia kompensacyjnego wlicza się do okresów od których uzależnione jest przyznanie nagrody jubileuszowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel