Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Staż pracy nauczyciela, który brał udział w strajku

Pytanie: Czy dni, w których nauczyciel brał udział w strajku odlicza się od stażu pracy, a tym samym przesunie się termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i wyższego dodatku stażowego?

Podstawa nagrody jubileuszowej – wynagrodzenie obniżone za strajk czy wynikającej z umowy

Pytanie: Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w miesiącu nabycia do niej prawa (obniżone z uwagi na strajk) czy przysługujące zgodnie z umową o pracę? 

Liczenie stażu pracy przy równoległym zatrudnieniu w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce otrzymał dodatkową umowę na stanowisku administracyjnym. W ramach nauczycielskiego zatrudnienia posada 27-letni staż pracy. Zakończone okresy zatrudnienia przed podjęciem pracy na stanowisku niepedagogicznym wynoszą 19 lat i 10 miesięcy. Czy należy wypłacić mu nagrodę za 20 lat pracy ze stanowiska administracyjnego?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

Pytanie: Wkrótce osiągnę 45-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową?

Dodatek motywacyjny w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od września do lutego otrzymywał dodatek motywacyjny w wysokości 15%. Od marca do sierpnia wysokość dodatku wynosi 5%. W jakiej wysokości wliczyć dodatek motywacyjny do nagrody jubileuszowej wypłacanej w kwietniu?

Prawo do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Pracownik samorządowy został zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i jest to jego dodatkowe zatrudnienie. Przedstawił świadectwa pracy dokumentujące 19 lat i 11 miesięcy stażu pracy. Czy w naszej placówce, jako dodatkowym miejscu pracy, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

Zaliczenie do nagrody jubileuszowej okresu pracy zakończonego porzuceniem pracy

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy, w którym jest informacja, że stosunek pracy ustał w wyniku porzucenia pracy. Czy ten okres można zaliczyć do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Upływ stażu pracy uprawniającego do nagrody u poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo od 1 września. Z przedłożonych dokumentów wynika, że jej staż pracy wynosi ponad 32 lata. Nauczycielka zwróciła się o wypłatę nagrody za 30 lat pracy, ponieważ nie otrzymała jej u poprzedniego pracodawcy. Czy powinniśmy jej ją wypłacić?

Udokumentowanie prawa do nagrody wyższego stopnia po wypłaceniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczycielowi została wypłacona nagroda za 20 lat pracy w dniu 1 września 2018 r.  Po czym nauczyciel udokumentował 3 miesiące dodatkowego stażu pracy. Czy należy teraz wypłacić różnicę między wypłaconą nagrodą a nagrodą, którą by otrzymał 3 miesiące temu (byłaby korzystniejsza, bo z godzinami ponadwymiarowymi)?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli – od razu czy dopiero na koniec miesiąca

Sprawdź, kiedy należy wypłacać nagrodę jubileuszową  – w dniu, w którym nauczyciel nabył do niej prawo czy dopiero na koniec miesiąca.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel