Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Prawo do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Pracownik samorządowy został zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i jest to jego dodatkowe zatrudnienie. Przedstawił świadectwa pracy dokumentujące 19 lat i 11 miesięcy stażu pracy. Czy w naszej placówce, jako dodatkowym miejscu pracy, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

Zaliczenie do nagrody jubileuszowej okresu pracy zakończonego porzuceniem pracy

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy, w którym jest informacja, że stosunek pracy ustał w wyniku porzucenia pracy. Czy ten okres można zaliczyć do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Upływ stażu pracy uprawniającego do nagrody u poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo od 1 września. Z przedłożonych dokumentów wynika, że jej staż pracy wynosi ponad 32 lata. Nauczycielka zwróciła się o wypłatę nagrody za 30 lat pracy, ponieważ nie otrzymała jej u poprzedniego pracodawcy. Czy powinniśmy jej ją wypłacić?

Udokumentowanie prawa do nagrody wyższego stopnia po wypłaceniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczycielowi została wypłacona nagroda za 20 lat pracy w dniu 1 września 2018 r.  Po czym nauczyciel udokumentował 3 miesiące dodatkowego stażu pracy. Czy należy teraz wypłacić różnicę między wypłaconą nagrodą a nagrodą, którą by otrzymał 3 miesiące temu (byłaby korzystniejsza, bo z godzinami ponadwymiarowymi)?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli – od razu czy dopiero na koniec miesiąca

Sprawdź, kiedy należy wypłacać nagrodę jubileuszową  – w dniu, w którym nauczyciel nabył do niej prawo czy dopiero na koniec miesiąca.

Praca rolnicza od 16 roku życia – jak  ustalić początkowy bieg terminu

Pytanie: Pracownik urodziny 8 sierpnia 1977 r. dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym od 8 sierpnia 1993 r. Czy okres ten powinien być liczony od 8 sierpnia 1993 r. (dzień 16 urodzin) czy dopiero od 9 sierpnia 1993 r.?

Ponowne zatrudnienie nauczyciela po przejściu na emeryturę a termin wypłaty nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczycielka rozwiązała umowę 31 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. We wrześniu zostaje jednak ponownie zatrudniona w tej samej szkole. Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy upłynie w listopadzie tego roku. Kiedy wypłacić nagrodę – w sierpniu czy w listopadzie?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel z końcem sierpnia przechodzi na świadczenie kompensacyjne. Prawo do nagrody za 35 lat pracy nabyłby 4 września. Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu?

Wliczenie okresu studiów do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy wliczyć okres studiów?

Przejście na emeryturę na 12 miesięcy przed nabyciem prawa do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu jego staż pracy wyniesie dokładnie 39 lat. Czy należy wypłacić nagrodę za 40 lat pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel