Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Dodatek funkcyjny w czasie zwolnienia lekarskiego a podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel w czasie zwolnienia lekarskiego nabył prawo do nagrody jubileuszowej. W czasie zwolnienia nauczycielowi nie wypłaca się odrębnie dodatku funkcyjnego. Czy ten dodatek powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru nagrody?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej nauczycielowi - emerytowi

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela – emeryta na czas określony do 31 sierpnia. Dwa miesiące po ustaniu zatrudnienia nabyłby prawo do nagrody za 40 lat pracy. Czy należy wypłacić tę nagrodę w dniu ustania zatrudnienia? 

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Nagroda jubileuszowa nauczyciela wypłacana we wrześniu – składniki i termin wypłaty

Wielu nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu, co może negatywnie wpłynąć na jej wysokość. Sprawdź, których składników wynagrodzenia nauczyciela nie wliczamy do nagrody wypłacanej na początku roku szkolnego oraz czy można wypłacić nagrodę później, by zwiększyć jej podstawę.

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września 2000 r. Pracuje cały czas, nieprzerwanie w jednej szkole. Kiedy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy - 31 sierpnia czy 1 września 2020?

Wypłata nagrody jubileuszowej w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy należy ją wypłacić – w dniu nabycia do niej prawa czy po powrocie do pracy? 

Dodatek wiejski w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do podstawy nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć dodatek wiejski, skoro jest wypłacany w stałej wysokości?

Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela na podstawie art 15 ustawy - Prawo Oświatowe. Czy osobie tej przysługuje nagroda jubileuszowa?

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (2)

Wypłata odsetek od nagrody jubileuszowej wypłaconej po udokumentowaniu dłuższego stażu pracy

Udokumentowanie wyższego stażu pracy może uprawnić pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej po upływie terminu, w którym nabył on do niej prawo. Sprawdź, czy nagrodę taką wypłaca się z odsetkami czy bez? 

Udział w strajku a staż pracy do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy okres strajku "przesuwa" termin nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej?

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia a staż pracy

Pytanie: Nauczycielka u poprzedniego pracodawcy wykorzystała 4 dni urlopu macierzyńskiego a następnie umowa została rozwiązana z upływem okresu, na jaki była zawarta. Nauczycielka przedstawiła zaświadczenie z ZUS o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Czy należy zaliczyć ten okres do stażu pracy? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel