Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia nie przekracza etatu. W lutym staż pracy nauczyciela wyniesie 30 lat. Czy ma on prawo do nagrody jubileuszowej w obu szkołach?

Wynagrodzenie za projekt unijny w nagrodzie jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do wysokości nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć nadgodziny realizowane w ramach projektu unijnego?

Przedwczesna wypłata nagroda jubileuszowej w gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczycielka oddziału gimnazjalnego, które zostało włączone do naszej szkoły, bezpodstawnie otrzymała nagrodę jubileuszową w dniu 31 sierpnia 2017 r., choć okres uprawniający do nagrody za 30 lat pracy upływał dopiero 27 listopada 2017 r. Wypłata nagrody w listopadzie byłaby bardziej korzystna dla nauczyciela. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Wypłacić wyrównanie? Poczekać aż nauczycielka sama zwróci się o dopłatę?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel znów będzie zatrudniony w tej samej placówce

Pytanie: Nauczycielowi nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w czerwcu 2018 r. W listopadzie 2017 r. rozwiązujemy z nim stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Planujemy ponownie go zatrudnić na umowę terminową. Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić przy rozwiązaniu stosunku pracy? Czy, wiedząc że będziemy zawierać nową umowę, nagrodę wypłacić w czerwcu, tj. kiedy nabędzie prawo do jubileuszu?

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Okres pobierania świadczenia kompensacyjnego a staż pracy

Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia kompensacyjnego wlicza się do okresów od których uzależnione jest przyznanie nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na cały etat w jednej placówce, a w drugiej ma odrębną umowę na część etatu. Obie szkoły podlegają temu samemu organowi prowadzącemu. Czy nagrodę jubileuszową dla nauczyciela wypłacają obie szkoły?

Misja katolicka – sprawdź, czy dolicza się ją do stażu pracowniczego

Pytanie: Ksiądz przebywał na misjach. Na tę okoliczność nie posiada żadnych dokumentów, jedynie zaświadczenie z ZUS poświadczające, że w tym okresie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych jako duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru. Czy w takim przypadku można zaliczyć księdzu okres przebywania na misjach do pracowniczego stażu pracy?

Sprawdź, jak uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 6 września. Jaką podstawę z godzin ponadwymiarowych powinniśmy przyjąć do obliczeń?

Staż pracy za granicą a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel pracował w Polsce w szkole przez 10 lat. Następnie pracował w Anglii (również w szkole) przez 10 lat. Teraz wrócił do Polski i od 1 września podejmie pracę w szkole. Jego staż pracy wynosi 20 lat. Czy wobec tego nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel