Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Zwolnienie od pracy na wezwanie sądu a staż pracy do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel został wezwany do sądu w charakterze świadka. Czy ten dzień należy liczyć do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Wypłata nagrody jubileuszowej, do której nauczyciel nabył prawo w czasie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Wypłata nagrody została przesunięta na dzień powrotu z urlopu, jednakże w czasie jego trwania umowa ulegnie rozwiązaniu. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel posiadający uprawnienia emerytalne zostanie zwolniony z pracy z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Nauczyciel, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, został zwolniony z pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. W przyszłym roku nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Czy należy ją teraz wypłacić?

Udział w strajku – czy wpływa na staż pracy

Pytanie: W szkole podstawowej nauczyciele brali udział w strajku w dniu 27 maja. Czy udział w strajku ma wpływ na dodatek stażowy i termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej nauczycielowi, którego okres pracy uprawniający do nagrody przypada w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia?

Podstawa nagrody jubileuszowej wypłacanej 31 sierpnia

Pytanie: Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy nauczycielce zatrudnionej nieprzerwanie od 1 wrześni 1988 r. i jakie składniki wynagrodzenia w niej uwzględnić?

Termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej – 31 sierpnia czy 1 września

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu 1 września, który pracuje nieprzerwanie, należy wypłacić nagrodę jubileuszową 31 sierpnia czy dopiero 1 września?

Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia nie przekracza etatu. W lutym staż pracy nauczyciela wyniesie 30 lat. Czy ma on prawo do nagrody jubileuszowej w obu szkołach?

Wynagrodzenie za projekt unijny w nagrodzie jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Czy do wysokości nagrody jubileuszowej nauczyciela należy wliczyć nadgodziny realizowane w ramach projektu unijnego?

Przedwczesna wypłata nagroda jubileuszowej w gimnazjum, które zostało włączone do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczycielka oddziału gimnazjalnego, które zostało włączone do naszej szkoły, bezpodstawnie otrzymała nagrodę jubileuszową w dniu 31 sierpnia 2017 r., choć okres uprawniający do nagrody za 30 lat pracy upływał dopiero 27 listopada 2017 r. Wypłata nagrody w listopadzie byłaby bardziej korzystna dla nauczyciela. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Wypłacić wyrównanie? Poczekać aż nauczycielka sama zwróci się o dopłatę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel