Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 2. Zarządzanie przedszkolem

33e642c844334827aa13b12ff104eff5d08a739c-xlarge

TEMAT DNIA: Ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów – konstruujemy plan i narzędzia ewaluacji przedszkolnej na rok 2018/2019

Ewaluacja wewnętrzna przedszkola może w realny sposób poprawić funkcjonowanie przedszkola poprzez usunięcie najsłabszych stron oraz wzmocnienie mocnych stron przedszkola. Aby tak się stało, trzeba ją dokładnie zaplanować – dowiedz się jak skonstruować plan oraz narzędzia, dzięki którym ewaluacja nie będzie traktowana jako zło konieczne lub zbędny czasochłonny obowiązek.

Pakiet ewaluacyjny – edukacja zdrowotna w przedszkolu

Dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w placówce za istotne w jej działalności.

Podział zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej

Ewaluację wewnętrzną należy planować z radą pedagogiczną wspólnie decydując o przydzieleniu poszczególnych zadań wybranym nauczycielom.

Schemat raportu z ewaluacji wewnętrznej – edukacja na rzecz zdrowia w przedszkolu

Wyniki badania ewaluacyjnego przedstawiane są w formie raportu. Pobierz przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej – edukacja zdrowotna w przedszkolu.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel