Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 3. Zarządzanie przedszkolem w roku 2017/2018

Arkusz analizy programu wychowania przedszkolnego

Realizacja nowej podstawy programowej wymaga aktualizacji zestawu programów wychowania przedszkolnego.  Nauczyciele mogli opracować własne lub skorzystać z programów innych autorów. Skorzystaj z arkusza analizy, aby upewnić się, że dopuszczony program pozwoli na osiągnięcie celu i efektów wychowania przedszkolnego.

Zestaw narzędzi służących do monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Dyrektor przedszkola obowiązany jest kontrolować prawidłowość realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli. W celu usprawnienia nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w tym zakresie opracowuje się dodatkowe dokumenty – w tym roku, w związku z obowiązkiem wdrażania nowej podstawy programowej, konieczne jest zaktualizowanie procedury monitorowania oraz narzędzi służących do jej realizacji.

dziecko z zerówki

Nowe terminy na złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka mniejszości lub języka regionalnego

Organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego jest jednym z zadań przedszkola. Jeżeli rodzice złożą wniosek o objęcie dziecka nauką takiego języka – nie możesz odmówić. Resort edukacji postanowił zmienić regulacje dotyczące warunków i sposobów wykonywania tego obowiązku – sprawdź, jakie zmiany wprowadzono.

zajęcia dzieci z zerówki / przedszkola

10 ważnych zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

W roku 2017/2018 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach będzie realizowana na nowych zasadach, w związku z czym w działaniach związanych z jej planowaniem dyrektor powinien uwzględnić nowe przepisy tak, by w nowym roku szkolnym przedszkole było przygotowane do realizacji zadań zgodnie z wymaganiami prawa. Poznaj 10 najważniejszych zmian wprowadzonych przez MEN.

przystosowanie wind do przewozu niepełnosprawnych

Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci – nowe zasady organizacji pracy przedszkoli

Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest art. 127 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie jego brzmieniem kształceniem tym obejmuje się dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Sprawdź, jakie zmiany w zasadach organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczą przedszkoli.

Wielokulturowość w klasie to wyzwanie dla nauczycieli i dyrektora szkoły

Organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.

W obszarze indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego od nowego roku szkolnego przewidziano nowe regulacje. Rezygnacja z możliwości organizowania go na terenie przedszkola wywołała wiele emocji, zarówno wśród nauczycieli i specjalistów, ale także wśród rodziców. Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje resort edukacji i jak uzasadnia konieczność ich wprowadzenia.

Urlop zdrowotny nie chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu od 1 września 2017 r.

Zatrudnianie nauczycieli należy do obowiązków dyrektora i zakresu spraw podlegających nadzorowi pedagogicznemu. Jeśli chcesz uniknąć błędów, dokonaj szczegółowej oceny kwalifikacji kandydatów – w tym celu skorzystaj ze specjalnego wykazu stanowisk w przedszkolu.

Fotolia_100955937_Subscription_Monthly_XXL

Archiwalny Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017 r. nauczyciele będą realizować nową podstawę programową, która diametralnie różni się od poprzedniej. W związku z tym na dyrektorze spoczywa obowiązek opracowania nowych narzędzi monitorowania, adekwatnych do zmodyfikowanych założeń realizacji procesu wychowania przedszkolnego. Skorzystaj ze wskazówek i sprawdź, które wykorzystywane dotąd narzędzia musisz zaktualizować, a które opracować na nowo.

Tabela do analizy kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia nauczyciela w przedszkolu

Od 1 września 2017 r. podstawą do przeprowadzenia analizy kwalifikacji kandydatów będzie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Bez zmian pozostają jednak wymagania określone w Karcie Nauczyciela, zgodnie z którymi stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Dokumenty w szkole może poprawiać dyrektor

Archiwalny TEMAT DNIA: Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolach – co w praktyce oznacza wzmocnienie roli wspomagania?

Zmiany związane z reformą nie wprowadzają zasadniczych różnic w zakresie samej idei nadzoru i rozwiązań regulowanych z poziomu ustawy. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada jednak na dyrektora przedszkola dodatkowy obowiązek. W planie nadzoru pedagogicznego trzeba uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co jeszcze się zmienia? Wyjaśniamy w artykule.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel