Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 3. Zarządzanie przedszkolem w roku 2017/2018

51da66af86e30111d75f53817938f3f1ff5f0a57-large

Jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w r. szk. 2019/2020

Obowiązkiem każdego dyrektora przedszkola jest monitorowanie podstawy programowej. W tym celu dyrektor powinien korzystać z narzędzi monitorowania adekwatnych do zmodyfikowanych założeń realizacji procesu wychowania przedszkolnego. Sprawdź, jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.

Arkusz analizy programu wychowania przedszkolnego

Realizacja nowej podstawy programowej wymaga aktualizacji zestawu programów wychowania przedszkolnego.  Nauczyciele mogli opracować własne lub skorzystać z programów innych autorów. Skorzystaj z arkusza analizy, aby upewnić się, że dopuszczony program pozwoli na osiągnięcie celu i efektów wychowania przedszkolnego.

Zestaw narzędzi służących do monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Dyrektor przedszkola obowiązany jest kontrolować prawidłowość realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli. W celu usprawnienia nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w tym zakresie opracowuje się dodatkowe dokumenty – w tym roku, w związku z obowiązkiem wdrażania nowej podstawy programowej, konieczne jest zaktualizowanie procedury monitorowania oraz narzędzi służących do jej realizacji.

dziecko z zerówki

Nowe terminy na złożenie wniosku o objęcie dziecka nauką języka mniejszości lub języka regionalnego

Organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego jest jednym z zadań przedszkola. Jeżeli rodzice złożą wniosek o objęcie dziecka nauką takiego języka – nie możesz odmówić. Resort edukacji postanowił zmienić regulacje dotyczące warunków i sposobów wykonywania tego obowiązku – sprawdź, jakie zmiany wprowadzono.

otwarcie przedszkoli 6 maja

10 ważnych zmian w zasadach organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

W roku 2017/2018 pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach będzie realizowana na nowych zasadach, w związku z czym w działaniach związanych z jej planowaniem dyrektor powinien uwzględnić nowe przepisy tak, by w nowym roku szkolnym przedszkole było przygotowane do realizacji zadań zgodnie z wymaganiami prawa. Poznaj 10 najważniejszych zmian wprowadzonych przez MEN.

przystosowanie wind do przewozu niepełnosprawnych

Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci – nowe zasady organizacji pracy przedszkoli

Podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest art. 127 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie jego brzmieniem kształceniem tym obejmuje się dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Sprawdź, jakie zmiany w zasadach organizacji pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczą przedszkoli.

Wielokulturowość w klasie to wyzwanie dla nauczycieli i dyrektora szkoły

Organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.

W obszarze indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego od nowego roku szkolnego przewidziano nowe regulacje. Rezygnacja z możliwości organizowania go na terenie przedszkola wywołała wiele emocji, zarówno wśród nauczycieli i specjalistów, ale także wśród rodziców. Dowiedz się, jakie zmiany przewiduje resort edukacji i jak uzasadnia konieczność ich wprowadzenia.

Urlop zdrowotny nie chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu od 1 września 2017 r.

Zatrudnianie nauczycieli należy do obowiązków dyrektora i zakresu spraw podlegających nadzorowi pedagogicznemu. Jeśli chcesz uniknąć błędów, dokonaj szczegółowej oceny kwalifikacji kandydatów – w tym celu skorzystaj ze specjalnego wykazu stanowisk w przedszkolu.

Tabela do analizy kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia nauczyciela w przedszkolu

Od 1 września 2017 r. podstawą do przeprowadzenia analizy kwalifikacji kandydatów będzie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Bez zmian pozostają jednak wymagania określone w Karcie Nauczyciela, zgodnie z którymi stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

Dokumenty w szkole może poprawiać dyrektor

Archiwalny TEMAT DNIA: Nowy nadzór pedagogiczny w przedszkolach – co w praktyce oznacza wzmocnienie roli wspomagania?

Zmiany związane z reformą nie wprowadzają zasadniczych różnic w zakresie samej idei nadzoru i rozwiązań regulowanych z poziomu ustawy. Nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada jednak na dyrektora przedszkola dodatkowy obowiązek. W planie nadzoru pedagogicznego trzeba uwzględnić podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Co jeszcze się zmienia? Wyjaśniamy w artykule.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel