Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian – największe wyzwania

Szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Reforma oświaty może wywołać liczne problematyczne sytuacje wynikające m.in. ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów. Przedstawiamy prezentację, w której odpowiadamy na pytania, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom uczęszczającym do przedszkoli musi być ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby.

TEMAT DNIA: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

O ile ogólne zasady kształcenia i organizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostają niezmienione w nowym Prawie oświatowym, o tyle zmiana ustroju szkolnego może wywołać liczne problematyczne sytuacje, wynikające ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów itp. Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Uczeń z mutyzmem selektywnym wymaga wieloaspektowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Zasady przyjmowania cudzoziemców i uczniów uczących się zagranicą do szkół

Coraz częściej wśród uczniów są dzieci i młodzież, którzy pobierali naukę w zagranicznych szkołach, a także niebędący obywatelami polskimi. Poznaj zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteria, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

zrzut_szkolenie

Archiwalny E-szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Zmiany organizacyjne w szkole, nabór nowych uczniów, ograniczenie zatrudnienia specjalistów to tylko niektóre kwestie, którymi musi zająć się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Zapraszamy do e-szkolenia Pani Marzenny Czarnockiej, która wyjaśni dyrektorom placówek oświatowych, na co muszą zwrócić szczególną uwagę, organizując pracę szkoły od 1 września 2017 r., również tą związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel