Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian – największe wyzwania

zrzut_szkolenie

E-szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Zmiany organizacyjne w szkole, nabór nowych uczniów, ograniczenie zatrudnienia specjalistów to tylko niektóre kwestie, którymi musi zająć się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Zapraszamy do e-szkolenia Pani Marzenny Czarnockiej, która wyjaśni dyrektorom placówek oświatowych, na co muszą zwrócić szczególną uwagę, organizując pracę szkoły od 1 września 2017 r., również tą związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Reforma oświaty może wywołać liczne problematyczne sytuacje wynikające m.in. ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów. Przedstawiamy prezentację, w której odpowiadamy na pytania, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom uczęszczającym do przedszkoli musi być ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby.

TEMAT DNIA: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

O ile ogólne zasady kształcenia i organizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozostają niezmienione w nowym Prawie oświatowym, o tyle zmiana ustroju szkolnego może wywołać liczne problematyczne sytuacje, wynikające ze zmian organizacyjnych, z naboru nowych uczniów, konieczności zatrudnienia lub ograniczenia zatrudnienia nauczycieli i specjalistów itp. Dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2017 r.

Uczeń z mutyzmem selektywnym wymaga wieloaspektowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Zasady przyjmowania cudzoziemców i uczniów uczących się zagranicą do szkół

Coraz częściej wśród uczniów są dzieci i młodzież, którzy pobierali naukę w zagranicznych szkołach, a także niebędący obywatelami polskimi. Poznaj zasady przyjmowania cudzoziemców do szkół oraz kryteria, na podstawie których dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel