Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konferencja 20-22 sierpnia 2018

DZIEŃ 3. Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018

be9098d85766a02eec244cc1118b3217f20b87c4-xlarge

50 ważnych zmian w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.

Zmiany w przepisach zawsze wzbudzają niepokój. Jednakże nie taki wilk straszny, gdy się spojrzy na nowe regulacje jedynie przez pryzmat tego, co się zmieni, ponieważ w pozostałym zakresie stosujemy rozwiązania, które są już dobrze znane. Sprawdź, jakich 50 najważniejszych zmian w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniach dotyczących awansu zawodowego i ocenie pracy przyniesie nowy rok szkolny.

8a9cdabe33bd067da4043c580a1d897cca1d71bd-xlarge

Informacja z KRK już nie zawsze wymagana

Kolejna część zmian w Karcie Nauczyciela, która wchodzi w życie 1 września 2018 r., wprowadza m.in. jedną sytuację, w której nauczyciel jest zwolniony z obowiązku przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego Sprawdź, kogo to zwolnienie dotyczy.  

Prezentacja: Zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przed rokiem szkolnym 2018/2019

Przed zatrudnieniem nauczyciela dyrektor powinien zażądać od kandydata przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jak jeszcze zweryfikować kandydata na stanowisko nauczyciela, a jak na stanowisko niepedagogiczne? Pobierz naszą prezentację!

Fotolia_78029274_Subscription_Monthly_XXL

Archiwalny Harmonogram i plan obowiązkowej oceny pracy nauczycieli  na nowych zasadach

Do  31 sierpnia 2021 r. należy ocenić wszystkich nauczycieli według nowych przepisów. Ostateczny termin na dokonanie nowej oceny pracy uzależniony jest od stopnia awansu zawodowego, ewentualnej realizacji stażu a także daty uzyskania aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pobierz praktyczny harmonogram oraz plan oceny pracy nauczycieli na dany rok szkolny, które pomogą rozplanować systematyczną ocenę pracy nauczycieli na nowych zasadach.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 3. Zmiany w Karcie Nauczyciela 2018 »

DZIEŃ 2. Zarządzanie przedszkolem

33e642c844334827aa13b12ff104eff5d08a739c-xlarge

TEMAT DNIA: Ankieta, obserwacja, wywiad, analiza dokumentów – konstruujemy plan i narzędzia ewaluacji przedszkolnej na rok 2018/2019

Ewaluacja wewnętrzna przedszkola może w realny sposób poprawić funkcjonowanie przedszkola poprzez usunięcie najsłabszych stron oraz wzmocnienie mocnych stron przedszkola. Aby tak się stało, trzeba ją dokładnie zaplanować – dowiedz się jak skonstruować plan oraz narzędzia, dzięki którym ewaluacja nie będzie traktowana jako zło konieczne lub zbędny czasochłonny obowiązek.

Pakiet ewaluacyjny – edukacja zdrowotna w przedszkolu

Dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w placówce za istotne w jej działalności.

Podział zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej

Ewaluację wewnętrzną należy planować z radą pedagogiczną wspólnie decydując o przydzieleniu poszczególnych zadań wybranym nauczycielom.

Schemat raportu z ewaluacji wewnętrznej – edukacja na rzecz zdrowia w przedszkolu

Wyniki badania ewaluacyjnego przedstawiane są w formie raportu. Pobierz przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej – edukacja zdrowotna w przedszkolu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 2. Zarządzanie przedszkolem »

DZIEŃ 1. Zarządzanie szkołą - zmiany 2018/2019

zmiany w prawie oświatowym

Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Od września 2018 r. weszło w życie wiele nowych przepisów oświatowych. Są to m.in. nowe wytyczne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ich oceny pracy, ale także doradztwa zawodowego czy pensum. Przedstawiamy najważniejsze ze zmian, również te, które weszły w życie niedawno i warto o nich pamiętać w tym roku szkolnym.

35e6507cdff059eabe7d636d700a72176e814a2e-xlarge

5 pytań o dokumentację i organizację pracy szkoły

Nowy rok szkolny przynosi nowe obowiązki dla dyrektora szkoły. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Czytelników Portalu Oświatowego.

Prezentacja: Nowy rok szkolny nowe przepisy

Od września br. wchodzi w życie wiele nowych przepisów. Rok szkolny 2018/2019 zapowiada się głównie pod znakiem zmian w Karcie Nauczyciela, ale nie tylko. Przedstawiamy prezentację, która szczegółowo omawia wszystkie zmiany, a także projekty zapowiadanych nowych regulacji.

cfdd452bb5e3a678bd2cb0050e3ce576fdcef652-xlarge

Lista zadań dyrektora na nowy rok szkolny

Zbliżający się rok szkolny wymaga od dyrektora kilku nowych zadań, jak np. wprowadzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli – który musi zacząć obowiązywać już od 1 września. Przedstawiamy najważniejsze zadania dyrektora przed rozpoczęciem i na początku roku szkolnego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DZIEŃ 1. Zarządzanie szkołą - zmiany 2018/2019 »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel