Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Rekrutacja nauczycieli jest prowadzona przez dyrektora szkoły, który w pierwszej kolejności upewnia się, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Czy pracownik może powoływać się na ochronę związkową w okresie wdrażania reformy oświaty?

Wielu dyrektorów gimnazjów, planując ruchy kadrowe związane z reformą ustroju szkolnego, zadaje sobie pytanie: czy w okresie wdrażania reformy oświaty obowiązywała będzie szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli – członków związku zawodowego? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Rozważmy to zagadnienie na tle wszystkich wariantów rozwiązań, które będą stosowane w gimnazjach.

zrzut_szkolenie

E-szkolenie: Reforma oświaty – zmiany w Karcie Nauczyciela i inne nowości dla pracowników oświaty

W związku z reformą oświaty ruch kadrowy w szkołach może wyglądać nieco inaczej niż zwykle. Wszystko zależy od tego, czy dana szkoła będzie przekształcana, włączana do innej czy też likwidowana. Przedstawiamy e-szkolenie Pana Michała Kowalskiego, który przeanalizuje najnowsze przepisy, wskaże, jak postąpić w danej sytuacji, a także zaproponuje najlepsze rozwiązania.

Karta Nauczyciela nie zrówna pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach

Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin może pracować w szkole niepublicznej bez zgody dyrektora szkoły? Czy dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę nauczycielowi na pracę w innej szkole na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej? Rozważmy, jaki jest zakres zakazu podwójnego zatrudnienia przewidziany w przepisach reformujących system oświaty.

Kara dla nauczyciela

Pamiętaj o obowiązku weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie o systemie oświaty jest powstanie nowych oddziałów klas w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Niewykluczone, że dyrektorzy wskazanych szkół będą zatrudniać nowych nauczycieli do pracy w powstających oddziałach. Od 1 marca br. dyrektor będzie musiał sprawdzić, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności dyscyplinarnej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora będzie wiązało się z obowiązkiem aktualizacji oceny pracy

W nowych przepisach znacznie ograniczono możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko w określonych przypadkach, nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, dyrektor musi zaktualizować ocenę pracy.

Do końca roku szkolnego dyrektor szkoły wyznacza terminy egzaminów poprawkowych

TEMAT DNIA. Ruchy kadrowe w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 – 8 kroków dyrektora szkoły

Reforma oświaty koncentruje się przede wszystkim na eliminacji gimnazjów ze struktury szkolnictwa. W związku z tym wprowadzono specjalną procedurę, która ma rozwiązywać powstały w wyniku reformy problem nadwyżek kadrowych.

Webinarium: zmiany w Karcie Nauczyciela i inne nowości dla pracowników oświaty

Już w maju 2017 r. dyrektorzy będą podejmowali pierwsze decyzje kadrowe związane z wdrażaniem reformy oświaty. Najwięcej obowiązków spadnie na dyrektorów gimnazjów, którzy z uwagi na wygaszenie oddziałów klas I będą musieli zredukować zatrudnienie w szkole. W tym celu ustawodawca przewidział specjalną procedurę, w której wypowiedzenie stosunku pracy musi być poprzedzone poinformowaniem nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny. Możliwe są takie rozwiązania alternatywne.

Wzór informacji o przeniesieniu w stan nieczynny w związku z wdrażaniem reformy oświaty

Nauczyciela gimnazjum samorządowego, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. W związku z przeniesieniem do dnia 15 maja tego samego roku należy wręczyć mu pisemną informację. 

urlop dla poratowania

E-szkolenie: Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel bez względu na to, czy jest zatrudniony w szkole feryjnej czy nieferyjnej, oraz bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę czy akt mianowania) ma prawo do rekonwalescencji i przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia w ramach urlopu dla poratowania zdrowia. Podczas e-szkolenia dowiesz się, jak zinterpretować niejasne przepisy dotyczące tego urlopu.  

czas pracy

E-szkolenie: Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia na temat czasu pracy nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel