Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

DZIEŃ 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Rekrutacja nauczycieli jest prowadzona przez dyrektora szkoły, który w pierwszej kolejności upewnia się, że kandydat spełnia wymogi formalne.

Czy pracownik może powoływać się na ochronę związkową w okresie wdrażania reformy oświaty?

Wielu dyrektorów gimnazjów, planując ruchy kadrowe związane z reformą ustroju szkolnego, zadaje sobie pytanie: czy w okresie wdrażania reformy oświaty obowiązywała będzie szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli – członków związku zawodowego? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Rozważmy to zagadnienie na tle wszystkich wariantów rozwiązań, które będą stosowane w gimnazjach.

Karta Nauczyciela nie zrówna pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach

Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

Czy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin może pracować w szkole niepublicznej bez zgody dyrektora szkoły? Czy dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę nauczycielowi na pracę w innej szkole na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej? Rozważmy, jaki jest zakres zakazu podwójnego zatrudnienia przewidziany w przepisach reformujących system oświaty.

Kara dla nauczyciela

Pamiętaj o obowiązku weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie o systemie oświaty jest powstanie nowych oddziałów klas w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i technikum. Niewykluczone, że dyrektorzy wskazanych szkół będą zatrudniać nowych nauczycieli do pracy w powstających oddziałach. Od 1 marca br. dyrektor będzie musiał sprawdzić, czy kandydat do pracy spełnia warunek niekaralności dyscyplinarnej.

Dyrektor szkoły ma obowiązek kierować pracowników pedagogicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora będzie wiązało się z obowiązkiem aktualizacji oceny pracy

W nowych przepisach znacznie ograniczono możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Przedłużenie będzie dopuszczalne tylko w określonych przypadkach, nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, dyrektor musi zaktualizować ocenę pracy.

Do końca roku szkolnego dyrektor szkoły wyznacza terminy egzaminów poprawkowych

TEMAT DNIA. Ruchy kadrowe w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 – 8 kroków dyrektora szkoły

Reforma oświaty koncentruje się przede wszystkim na eliminacji gimnazjów ze struktury szkolnictwa. W związku z tym wprowadzono specjalną procedurę, która ma rozwiązywać powstały w wyniku reformy problem nadwyżek kadrowych.

Webinarium: zmiany w Karcie Nauczyciela i inne nowości dla pracowników oświaty

Już w maju 2017 r. dyrektorzy będą podejmowali pierwsze decyzje kadrowe związane z wdrażaniem reformy oświaty. Najwięcej obowiązków spadnie na dyrektorów gimnazjów, którzy z uwagi na wygaszenie oddziałów klas I będą musieli zredukować zatrudnienie w szkole. W tym celu ustawodawca przewidział specjalną procedurę, w której wypowiedzenie stosunku pracy musi być poprzedzone poinformowaniem nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny. Możliwe są takie rozwiązania alternatywne.

Wzór informacji o przeniesieniu w stan nieczynny w związku z wdrażaniem reformy oświaty

Nauczyciela gimnazjum samorządowego, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. W związku z przeniesieniem do dnia 15 maja tego samego roku należy wręczyć mu pisemną informację. 

czas pracy

E-szkolenie: Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017

Zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia na temat czasu pracy nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017.

zrzut_szkolenie

Archiwalny E-szkolenie: Reforma oświaty – zmiany w Karcie Nauczyciela i inne nowości dla pracowników oświaty

W związku z reformą oświaty ruch kadrowy w szkołach może wyglądać nieco inaczej niż zwykle. Wszystko zależy od tego, czy dana szkoła będzie przekształcana, włączana do innej czy też likwidowana. Przedstawiamy e-szkolenie Pana Michała Kowalskiego, który przeanalizuje najnowsze przepisy, wskaże, jak postąpić w danej sytuacji, a także zaproponuje najlepsze rozwiązania.

urlop dla poratowania

Archiwalny E-szkolenie: Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel bez względu na to, czy jest zatrudniony w szkole feryjnej czy nieferyjnej, oraz bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę czy akt mianowania) ma prawo do rekonwalescencji i przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia w ramach urlopu dla poratowania zdrowia. Podczas e-szkolenia dowiesz się, jak zinterpretować niejasne przepisy dotyczące tego urlopu.  

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel