Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Analizy i interpretacje

Chcesz mieć pewność, że wykonujesz swoje zadania zgodnie z przepisami, a Twoja placówka jest dobrze zarządzana? Zapoznaj się z artykułami dotyczącymi analiz najnowszych przepisów oświatowych. W zakładce „Analizy i interpretacje” znajdziesz omówienie aktualnych, najważniejszych problemów szkół i placówek oświatowych. Wskazówki, przykłady oraz szerokie omówienie tematu sprawią, że rozwiążesz każdy problem w swojej szkole czy przedszkolu.

Archiwalny Innowacje pedagogiczne w pigułce

Dotychczas dyrektor szkoły był zobligowany do przekazania organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym planowano rozpoczęcie innowacji. Obecnie dyrektor może przekazać uchwałę w dowolnym terminie. Ułatwia to realizację programów innowacyjnych opracowywanych i wdrażanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych wymagających od szkół dużej elastyczności. Rozpoczęcie realizacji innowacji będzie więc możliwe w terminie ustalonym w uchwale rady pedagogicznej.

Archiwalny Stanowisko MEN w sprawie odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletnie rodzeństwo

Wokół zagadnienia odbioru dziecka z przedszkola przez osobę niepełnoletnią skupiają się różne poglądy. Można wywieść logikę, że tylko osoba pełnoletnia może odebrać dziecko po zajęciach przedszkolnych. Można dowieść także, że już 13-latek upoważniony przez rodziców dziecka przedszkolnego jest właściwą osobą, której można powierzyć dziecko do opieki po zajęciach.

Archiwalny Raport specjalny: System Informacji Oświatowej - omówienie nowych przepisów

Prezydent podpisał nową ustawę o systemie informacji oświatowej. Ustawa zmienia strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: stawia nacisk na dane jednostkowe, z czym wiążą się dodatkowe zabezpieczenia danych osobowych. W tym artykule przeczytasz na temat tego, jak będzie funkcjonował nowy system, jaką będzie miał strukturę, jakie dane będą gromadzone i przetwarzana w SIO. Warto zapoznać się z tymi regulacjami, zanim wejdą w życie i nałożą na szkoły liczne nowe obowiązki.

Archiwalny Raport specjalny: Uchwały rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym i wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Warto zapoznać się z przepisami w jakich sprawach rada pedagogiczna wyraża opinie, jakie ma kompetencje stanowiące.

Archiwalny Zgodność danych w dokumentacji przebiegu nauczania

Nowy rok szkolny wymaga założenia nowych dokumentów dla nowego rocznika uczniów. To bardzo ważny moment, bowiem jeżeli nie zadbamy o poprawność i kompletność danych osobowych wpisywanych do dokumentacji przebiegu nauczania, to potem musimy dokonywać sprostować błędów i oczywistych pomyłek, a jeżeli nie zauważymy ich w porę błąd/pomyłka może przenieść się na świadectwo ucznia.

Archiwalny Raport specjalny: Plan nadzoru na rok 2011/2012

Gotowy plan nadzoru warto zaprezentować podczas zebrania rady pedagogicznej i udokumentować fakt zapoznania się z nim członków rady. Obserwację możesz ująć w planie nadzoru, ale nie jest to konieczne. Warto do przygotowywania tego dokumentu włączyć nauczycieli. Jakie jeszcze rzeczy, dotyczące opracowania  planu nadzoru, powinien wiedzieć każdy dyrektor? Masz czas do 15 września, a raz opracowany plan nadzoru będzie służył przez kolejny rok szkolny!

Archiwalny Wrzesień w terminarzu awansowym

Wraz z nowym rokiem szkolnym nauczyciele rozpoczynają staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Przedstawiamy najważniejsze wrześniowe zadania nauczyciela, dyrektora i opiekuna stażu dotyczące otwarcia stażu nauczycieli. Pamiętajcie, 15 września 2011 r. to ostateczny termin na otwarcie stażu.

Archiwalny Gdy uczeń klasy III gimnazjum nie uzyskał promocji.

Pytanie: Uczniowie obecnej kl. III gimnazjum nie uzyskali promocji i nie ukończyli gimnazjum. Jakie działania należy podjąć, skoro wg starej podstawy oraz ramówki obowiązywał ich inny przydział przedmiotów: np. nie mieli edukacji dla bezpieczeństwa, drugiego j. obcego?

Archiwalny Zasady udzielania urlopu uzupełniającego

Nauczycielom zatrudnionym w placówkach feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy jedynie w okresie ferii letnich i zimowych. Jednak często - z różnych powodów - nie mogą korzystać z wypoczynku. Sprawdź, komu przysługuje urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego i jak go udzielać.

Archiwalny Odciążanie plecaków - obowiązek wciąż aktualny!

Obowiązek stworzenia możliwości pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych uczniom klas realizujących nową podstawę programową wciąż jest aktualny. Czas wakacji sprzyja modernizacji bazy szkoły, zatem i tę potrzebę trzeba uwzględnić w wakacyjnych pracach, by kolejnym klasom zapewnić lżejszy plecak.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel