Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Urlop bezpłatny jako okres nieskładkowy w świadectwie pracy

Pytanie: Czy urlop bezpłatny uwzględnia się również w okresach nieskładkowych w świadectwie pracy?

dokument

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - podstawa prawna w świadectwie pracy

Podstawa prawna ustania zatrudnienia z inicjatywy nauczyciela jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy czy też zawarto porozumienie stron. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie. Sprawdź, co wpisać w świadectwie pracy, m.in. gdy po dokonaniu wypowiedzenia ustalono wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy.

Wymiar wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy przy niepełnym etacie

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 lipca w wymiarze 0,5 etatu. Za ten okres nabył prawo do 8 dni urlopu. Urlop wykorzystywał przez 16 dni, po 4 godziny dzienne. Czy w świadectwie pracy należy wpisać, ze wykorzystał 8 czy 16 dni urlopu? 

Okres pobierania zasiłku w związku z COVID-19 w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy powinna się znaleźć informacja o korzystaniu przez pracownika z dodatkowego zasiłku na sprawowanie opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki z powodu COVID-19? Jeżeli tak to w którym punkcie?

Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych

Pytanie: Pracownica była zatrudniona na podstawie trzech następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z pierwszych dwóch umów wynosi 50 lat, zaś z ostatniej umowy 10 lat. Czy do świadectwa pracy, które będzie obejmowało cały okres zatrudnienia na podstawie tych trzech umów, należy załączyć informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdej umowy? 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Co należy wpisać w pkt 4 świadectwa pracy? 

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w sobotę

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela ustaje w sobotę 29 lutego 2020 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Oznaczenie komornika w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej informacji o zajęciu komorniczym, możemy podać imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii? 

Uzupełnianie etatu w innej szkole – informacja w świadectwie pracy

Pytanie: Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację o tym, że nauczyciel uzupełniał etat w innej szkole?

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Jakie informacje na temat tego zajęcia komorniczego należy zamieścić w świadectwie pracy?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel