Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych

Pytanie: Pracownica była zatrudniona na podstawie trzech następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z pierwszych dwóch umów wynosi 50 lat, zaś z ostatniej umowy 10 lat. Czy do świadectwa pracy, które będzie obejmowało cały okres zatrudnienia na podstawie tych trzech umów, należy załączyć informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdej umowy? 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Co należy wpisać w pkt 4 świadectwa pracy? 

Termin wydania świadectwa pracy, gdy stosunek pracy ustaje w sobotę

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela ustaje w sobotę 29 lutego 2020 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Oznaczenie komornika w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej informacji o zajęciu komorniczym, możemy podać imię i nazwisko komornika oraz adres jego kancelarii? 

Uzupełnianie etatu w innej szkole – informacja w świadectwie pracy

Pytanie: Gdzie w świadectwie pracy należy zamieścić informację o tym, że nauczyciel uzupełniał etat w innej szkole?

Informacja o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Jakie informacje na temat tego zajęcia komorniczego należy zamieścić w świadectwie pracy?  

Informacja o dodatku na start w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego po czym złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Czy informację o wypłacie świadczenia na start należy zamieścić w świadectwie pracy?

Zajęcia komornicze w świadectwie pracy – wszystkie czy tylko te realizowane

Pytanie: Pracownik  ma cztery zajęcia komornicze. Realizowane jest tylko jedno, ponieważ miesięczne wynagrodzenie nie pozwala na dokonywanie kolejnych potrąceń. Czy wypełniając   należy wpisać wszystkie zajęcia czy tylko to, które jest realizowane?

5358c04abd9981be110c90026df43aafa931171a-xlarge

Świadectwo pracy 2019 r. – najczęstsze błędy i wątpliwości

Strajk nauczycieli, obowiązek wydawania dodatkowej informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowy wzór świadectwa pracy to wszystko sprawia, że w 2019 r. jest więcej niż zwykle wątpliwości jak wypełnić ten dokument. Sprawdź, jakie informacje i w jaki sposób należy zamieścić w świadectwie, skorzystaj z przykładowych zapisów i dowiedz się komu wraz ze świadectwem pracy należy wydać informację o okresie przechowywania akt osobowych.

Informacja o urlopach szkoleniowych w świadectwie pracy

Pytanie: Czy okresy urlopów szkoleniowych udzielanych nauczycielowi należy wpisać do świadectwa pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel