Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Urlop nauczyciela szkoły feryjnej – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zapisać w świadectwie pracy informację o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela: 56 dni (8 tygodni), zgodnie z Kartą Nauczyciela czy faktyczną liczbę dni wykorzystanego urlopu (tj. w 2018 r. 84 dni)?

Korekta imienia pracownika w świadectwie pracy

Pytanie: W świadectwie pracy podano błędne imię pracownika. Czy w skorygowanym świadectwie z aktualną datą należy umieścić informację "korekta świadectwa pracy"?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w okresie wypowiedzenia

Pytanie: Pracownica złożyła 3-miesięczne wypowiedzenie. Przed upływem okresu wypowiedzenia poprosiła o skrócenie okresu wypowiedzenia i rozwiązanie umowy wcześniej. Dyrektor wyraził na to zgodę. Co należy wpisać w świadectwie pracy jako sposób ustania zatrudnienia – wypowiedzenie czy porozumienie?

Wymiar czasu pracy – prawidłowy zapis w świadectwie pracy

Pytanie: W świadectwie pracy nauczyciela wpisano wymiar etatu jako 61/100. Czy to jest błędny zapis? Czy nie powinno być 0,61? Czasami w przypadku świadectw pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych jest zapis np. 15/18 – czy tak też może być?

Świadectwo pracy nauczyciela biblioteki, który sporadycznie uczył innych przedmiotów

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona przez 10 lat na stanowisku bibliotekarza okresowo realizowała dodatkowo zajęcia z języka polskiego (3 miesiące nauczania indywidualnego) oraz etyki (rok). W świadectwie pracy wpisaliśmy jako zajmowane stanowisko nauczyciel bibliotekarz. Nauczycielka zwróciła się z prośbą o sprostowanie świadectwa pracy poprzez dodanie informacji o zajmowaniu stanowiska nauczyciela języka polskiego oraz etyki. Czy słusznie?

Sprawdź, czy w świadectwie pracy należy podać informacje o strajku

Pytanie: Czy w świadectwie pracy nauczyciela powinna się znaleźć informacja o udziale nauczyciela w strajku?

Zmiana nazwy szkoły a treść świadectwa pracy

Pytanie: W czasie zatrudnienia nauczyciela szkoła zmieniła nazwę. Czy w związku z tym w świadectwie pracy należy wymienić obydwie nazwy?

Informacja o należnym i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po zakończeniu ferii zimowych tj. od 30 stycznia 2017 r. na umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. W dniu 31 sierpnia kończy się umowa i dyrektor będzie wystawiał świadectwo pracy. Jak uzupełnić punkt dotyczący wykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego?

Jak rozpisać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Pytanie: Czy na świadectwie pracy w pkt dotyczącym wykazu okresów nieskładkowych należy wykazywać wszystkie dni L-4, czy wystarczy tylko ich ilość w danym roku kalendarzowym?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel