Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Nieusprawiedliwiona nieobecność w treści świadectwa pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy wpisujemy nieobecność nieusprawiedliwioną pracownika, a jeżeli tak, to w którym miejscu?

Ustalenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i terminu na jej odbiór

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 1 marca do 16 maja 2019 r. Jakie daty należy zamieścić w informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej? Kiedy będzie można najwcześniej zniszczyć dokumentację?

Dodatkowa informacja do świadectwa pracy – komu ją przekazać

Pytanie: Czy informację do świadectwa pracy, o której mowa w art. 94(6) Kodeksu Pracy należy wydawać tylko  pracownikom zatrudnionym od 1 stycznia 2019 r. czy wszystkim pracownikom, którym kończy się stosunek pracy po tym dniu, bez względu na to kiedy byli zatrudnieni?

Korekta świadectwa pracy na wniosek pracownika

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o zmianę w świadectwie pracy. Czy należy wystawić nowe świadectwo pracy? Jeśli tak, to z jaką datą? Czy pracownik powinien zwrócić otrzymane świadectwo pracy?

Tryby rozwiązania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Pytanie: Jaki tryb rozwiązania stosunku pracy należy wpisać w świadectwie pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania i jaką podstawę prawną?

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie jest możliwe

Wraz ze zbliżającym się końcem sierpnia często powstaje wątpliwość jaką podstawę prawną ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy nauczyciela. Ta jednak jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy jest to wypowiedzenie złożone przez jedną ze stron czy też porozumienie. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie.

6a102bb8c2b6e60f194ddd4f986178861b6b5a11-xlarge

Świadectwo pracy nauczyciela odchodzącego na emeryturę

Nauczyciele, którzy rozwiązują swój stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę bez względu na wiek, mają niekiedy problem z uzyskaniem tego świadczenia, jeśli ZUS stwierdzi, że do rozwiązania umowy nie doszło na wniosek nauczyciela. Sprawdź, jaką podstawę prawną i tryb ustania zatrudnienia wpisać w świadectwie pracy nauczyciela.

Zakończenie stosunku pracy w dniu wolnym – kiedy wydać świadectwo pracy

Pytanie: Kiedy należy wydać świadectwo pracy pracownikowi, którego umowa ulega rozwiązaniu w dniu wolnym od pracy? Czy można je wydać w ostatnim dniu roboczym zatrudnienia?

Rozwiązanie umowy o pracę przez nauczyciela kontraktowego – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jaki tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy należy wpisać w świadectwie pracy?

Urlop nauczyciela szkoły feryjnej – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zapisać w świadectwie pracy informację o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela: 56 dni (8 tygodni), zgodnie z Kartą Nauczyciela czy faktyczną liczbę dni wykorzystanego urlopu (tj. w 2018 r. 84 dni)?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel