Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Informacja o kwarantannie i izolacji w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o okresie przebywania na kwarantannie i w izolacji, a jeśli tak to w jakim punkcie?

Błąd w świadectwie pracy wykryty przez pracodawcę

Pytanie: Wystawiliśmy pracownikowi świadectwo pracy, w którym popełniliśmy błąd w okresach nieskładkowych. Pracownik nie zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy. Niezgodność zauważył ZUS. Czy trzeba poprawić błąd w świadectwie pracy, jeżeli pracownik nie wystąpił o jego sprostowanie?

Okres kwarantanny w świadectwie pracy

Pytanie: Czy okres kwarantanny wpisuje się do świadectwa pracy?

2f9218f3ee03714adc58330ec7427a501a7447fc-xlarge

Świadectwo pracy po likwidacji stanowiska pracy

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, czy w świadectwie pracy pracownika zwalnianego w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zamieszcza się dodatkowe informacje dotyczące przyczyny rozwiązania umowy o pracę, w tym informację o wypłaconej odprawie.

Urlop bezpłatny jako okres nieskładkowy w świadectwie pracy

Pytanie: Czy urlop bezpłatny uwzględnia się również w okresach nieskładkowych w świadectwie pracy?

dokument

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - podstawa prawna w świadectwie pracy

Podstawa prawna ustania zatrudnienia z inicjatywy nauczyciela jest uzależniona od tego, jak faktycznie doszło do rozwiązania umowy – czy nauczyciel złożył wypowiedzenie stosunku pracy czy też zawarto porozumienie stron. Nie ma możliwości, by jednocześnie było to jedno i drugie. Sprawdź, co wpisać w świadectwie pracy, m.in. gdy po dokonaniu wypowiedzenia ustalono wcześniejszy termin zakończenia stosunku pracy.

Wymiar wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy przy niepełnym etacie

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 lipca w wymiarze 0,5 etatu. Za ten okres nabył prawo do 8 dni urlopu. Urlop wykorzystywał przez 16 dni, po 4 godziny dzienne. Czy w świadectwie pracy należy wpisać, ze wykorzystał 8 czy 16 dni urlopu? 

Okres pobierania zasiłku w związku z COVID-19 w świadectwie pracy

Pytanie: Czy w świadectwie pracy powinna się znaleźć informacja o korzystaniu przez pracownika z dodatkowego zasiłku na sprawowanie opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki z powodu COVID-19? Jeżeli tak to w którym punkcie?

Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych

Pytanie: Pracownica była zatrudniona na podstawie trzech następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z pierwszych dwóch umów wynosi 50 lat, zaś z ostatniej umowy 10 lat. Czy do świadectwa pracy, które będzie obejmowało cały okres zatrudnienia na podstawie tych trzech umów, należy załączyć informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdej umowy? 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika – zapis w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Co należy wpisać w pkt 4 świadectwa pracy? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel