Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Zmiana nazwy szkoły a treść świadectwa pracy

Pytanie: W czasie zatrudnienia nauczyciela szkoła zmieniła nazwę. Czy w związku z tym w świadectwie pracy należy wymienić obydwie nazwy?

Informacja o należnym i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po zakończeniu ferii zimowych tj. od 30 stycznia 2017 r. na umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. W dniu 31 sierpnia kończy się umowa i dyrektor będzie wystawiał świadectwo pracy. Jak uzupełnić punkt dotyczący wykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego?

Jak rozpisać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Pytanie: Czy na świadectwie pracy w pkt dotyczącym wykazu okresów nieskładkowych należy wykazywać wszystkie dni L-4, czy wystarczy tylko ich ilość w danym roku kalendarzowym?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w świadectwie pracy

Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego należy wpisać dni w świadectwie pracy nauczycielowi, który był zatrudniony w szkole feryjnej okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. Nauczyciel ten wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych 2017 r. 14 dni oraz otrzyma ekwiwalent za 42 dni.

Zobacz, jak rozliczyć urlop w świadectwie pracy – w dniach czy również w godzinach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej, w świadectwie pracy w części dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wpisać wykorzystany urlop w dniach, czy również należy to przeliczyć na godziny?

Zamiar ponownego zatrudnienia nauczyciela a obowiązek wydania świadectwa pracy

Pytanie: Od 1 września 2016 r. do 14 lutego 2017 r. zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo za innego nauczyciela. Od 15 lutego 2017 r. chcemy ponownie zatrudnić tą samą nauczycielkę na zastępstwo, tym razem za innego nauczyciela. Czy nauczycielka ta powinna otrzymać świadectwo pracy w dniu zakończenia pracy tj. 14 lutego 2017 r.?

Odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy a obowiązek wydania świadectwa pracy i wypłaty odprawy

Pytanie: Czy należy wydać świadectwo pracy i wypłacić sześciomiesięczną odprawę nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę ze względu na likwidację oddziałów w szkole, z dniem 31.08.2016 r.? Nauczyciel odwołał się do sądu pracy, gdzie obecnie trwa rozprawa o przywrócenie do pracy.

Przeniesienie służbowe nauczyciela a świadectwo pracy

Pytanie: Nauczycielka mianowana była zatrudniona w naszej szkole od 01.09.1997 r. Została przeniesiona z dniem 01.09.2015 r. na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela do innej szkoły, Z drugiej szkoły została z dniem 01.09.2016 r. przeniesiona również na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela do trzeciej szkoły. Druga szkoła wystawiła świadectwo pracy za okres od 01.09.2015 do 31.08.2016 r. wpisując w pkt. 3 lit b (szczególne przypadki rozwiązania: przeniesienie na podstawie art. 18 pkt. 4 Karty Nauczyciela). Nauczycielka ma pominięty okres zatrudnienia w naszej szkoły (od 01.09.1997 do 31.08.2015 r.) i żąda byśmy wystawili jej świadectwo pracy. Czy żądanie jest uzasadnione?

Nie można prostować błędów w duplikacie świadectwa

Pytanie: W szkole, w której pracuję, jest archiwum akt osobowych zlikwidowanej w 2007 roku innej szkoły. Były pracownik zlikwidowanej szkoły zwrócił się z prośbą w wystawienie duplikatu świadectwa pracy? Czy wystawiając duplikat, mogę prostować błędy w świadectwie pracy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron nie musi być wskazywane w świadectwie pracy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny szkoły wypowiedział umowę o pracę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, które upłynie 31 sierpnia, ale zwrócił się z prośbą do pracodawcy o wcześniejsze rozwiązanie umowy tj. 29 sierpnia za porozumieniem stron. Czy w pkt 6 świadectwa pracy należy wpisać zastosowany tryb skrócenia okresu wypowiedzenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel