Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Moment objęcia pracownika ochroną związkową

Pytanie: Kiedy dyrektor powinien dowiedzieć się o objęciu pracownika ochroną przez związek zawodowy?

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym wskutek przekroczenia okresu zasiłkowego

Pytanie: Pracownik obsługi zatrudniony na czas nieokreślony przebywał na zwolnieniu przez 181 dni - ciężka choroba. Lekarz orzecznik ZUS w dniu 30 września (ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego) nie przyznał świadczenia rehabilitacyjnego, tylko orzekł całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Pracownik składa dokumenty na rentę. Ma również zaległy urlop wypoczynkowy. Pracownik ma przejść na emeryturę w marcu 2018 roku, a więc jest w okresie ochronnym. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Ochrona związkowa także dla emeryta

Pytanie: Na stanowisku kierownika gospodarczego w szkole zatrudniona jest osoba, która ukończyła 67 rok życia. Jest nauczycielem emerytowanym. Czy ochrona związkowa tutaj obowiązuje?

Rozwiązanie stosunku pracy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Wypowiadamy pracownikom obsługi stosunki pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jedna z pracownic jest obecnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy w trakcie tego okresu można jej wręczyć wypowiedzenie stosunku pracy?

Likwidacja stanowiska pracy osoby powracającej z urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Wkrótce z urlopu rodzicielskiego wraca pracownica, której stanowisko zostało w zlikwidowane. Jak rozwiązać stosunek pracy?

Zwolnienie z pracy ciężarnej pracownicy młodocianej

Pytanie: Pracownica młodociana zatrudniona na czas nieokreślony zaszła w ciążę. Czy ma prawo do urlopu wychowawczego oraz czy umowę w tej sytuacji można rozwiązać?

182 dni choroby - jak liczyć

Pytanie: Pracownik obsługi choruje nieprzerwanie od 22 września. Czy do dopuszczalnego okresu 182 dni choroby należy wliczyć okres choroby z poprzedniego roku (101 dni) czy należy okres 182 dni liczyć od nowa od 1 stycznia?

Redukcja etatów w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników

Pytanie: W placówce zatrudnionych jest łącznie 19 pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa) będzie przeprowadzona redukcja etatów niepedagogicznych. Czy należy zastosować okres wypowiedzenia  dla  tych pracowników oraz czy  będzie przysługiwała odprawa?

Skrócenie okresu wypowiedzenie na wniosek pracownika - czy przysługuje odszkodowanie?

Pytanie: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała wypowiedzenie warunków pracy i płacy z zachowaniem  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia. Pracownica ta nie przyjęła nowych warunków i zwróciła się z prośbą do dyrektora o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca tj. do 31 października. Czy należy wypłacić wynagrodzenie za listopad i grudzień?  Jaką datę rozwiązania stosunku pracy należy wpisać na świadectwie pracy?

Zwolnienie z pracy pracownika całkowicie niezdolnego do pracy

Pytanie: Pracownica po upływie 182 dni chorobowego dostała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Z jakiego paragrafu należy ją zwolnić? Za wypowiedzeniem czy bez?  Czy ma prawo do odprawy emerytalno - rentowej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel