Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Top tematy

sala gimnastyczna, gruby uczęń siedzi na ławce

Archiwalny Klasyfikacja uczniów zwolnionych z zajęć w trakcie roku szkolnego

W ciągu roku szkolnego uczniowie często dostarczają opinie lekarza lub inne oświadczenia, które uprawniają ich do zwolnienia z danych zajęć. Powstaje wtedy jednak kilka wątpliwości, w tym m.in. jak klasyfikować takiego ucznia, kiedy można zwolnić ucznia z uczestniczenia w zajęciach i jakich wpisów dokonywać w dokumentacji szkolnej.

rozmowa rekrutacyjna

Archiwalny 10 zasad udzielania informacji o uczniu

Gromadzone w szkole informacje o uczniu powinny być udostępniane rodzicom i służyć przede wszystkim udzielaniu dziecku konkretnej pomocy. Dane te są poufne i powinny być odpowiednio zabezpieczone. Udostępnienie ich innym osobom i instytucjom powinno jasno wynikać z przepisów prawa. Poznaj 10 zasad, którymi należy się kierować przy udostępnianiu informacji o uczniu.

bombki i prezent

Archiwalny Świadczenia z ZFŚS na święta - przyznawanie, opodatkowanie i oskładkowanie

Okres przedświąteczny to czas, w którym napływają wnioski o przyznanie świątecznych paczek, bonów czy talonów ze środków ZFŚS. To także dobry moment na zorganizowanie spotkania okolicznościowego dla pracowników. Dysponując środkami funduszu socjalnego trzeba jednak bardzo uważać. Błąd przy przyznawaniu świadczeń, w razie kontroli,  może skutkować powstaniem zaległości podatkowych i w ZUS. Poznaj zasady dysponowania środkami ZFŚS oraz opodatkowania i oskładkowania świadczeń z funduszu socjalnego.

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Archiwalny Zasady zatrudniania nauczycieli wspierających kształcenie specjalne od stycznia 2016 r.

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych nowym obowiązkiem dyrektora będzie zatrudnianie nauczycieli wspomagających pracę z dziećmi, których dotyczy kształcenie specjalne. Takie zatrudnienie każdorazowo będzie wymagało od dyrektora uwzględnienia zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

sekretarka pokazuje coś szefowej w zeszycie

Archiwalny Zasady sporządzania i przechowywania notatek służbowych

Sporządzanie i przechowywanie notatek służbowych często sprawia problemy. Spowodowane jest to m.in. wątpliwościami, czy należy dołączać je do akt pracownika, czy przechowywać je w inny sposób. Dyrektorzy muszą więc pamiętać, że możliwość dołączania ich do akt zależy od tego, czego dotyczą. Poznaj najważniejsze zasady dotyczące sporządzania i przechowywania notatek służbowych.

bużliwa rozmowa nauczycielki z uczennicą

Archiwalny Program wychowawczy i profilaktyki - wskazówki do wprowadzenia zmian

Szkoły mają czas do marca na wprowadzenie zmian w dotychczasowych programach wychowawczym i profilaktyki. Związane jest to ze zmianami wynikającymi z nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Placówki oświatowe powinny więc większą uwagę zwrócić na poprawę skuteczności podejmowanych działań, lepszą współpracę z rodzicami, a także objąć programem profilaktyki wszystkich uczniów, a nie tylko tych zagrożonych narkomanią.

mężczyzna i uczeń odrabiają lekcje

Archiwalny Uczeń z zagranicy - zasady przyjęcia do szkoły w trakcie roku

O przyjęciu do szkoły ucznia przybywającego z zagranicy decyduje dyrektor. Jednak aby było to możliwe, uczeń musi spełnić określone warunki, w tym m.in. złożyć do szkoły wymagane dokumenty. Jeśli dyrektor postanowi o nieprzyjęciu ucznia, musi swoją decyzje uzasadnić w terminie 5 dni. Poznaj najważniejsze zasady przyjmowania uczniów z zagranicy do szkół różnych typów.

uczennica w bibliotece

Archiwalny Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego - nowe zasady

Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, musi pamiętać o pozyskaniu odpowiedniej dokumentacji. Aby zgodnie z przepisami podjąć taką decyzję, powinien dokładnie poznać zasady i warunki przechodzeni uczniów ze szkół tego samego, jak i innego typu. Część z nich obowiązuje dopiero od roku szkolnego 2015/2016.

księgowe - 3 księgowe przy biurku

Archiwalny Zmiany w nadzorze pedagogicznym dla przedszkoli w 7 obszarach

Treść nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nie zmienia form jego prowadzenia w przedszkolach. Wprowadza jednak kilka zmian dotyczących głównie ewaluacji zewnętrznej. Rezygnuje się z ograniczenia czasu trwania kontroli doraźnej, a także wprowadza elektroniczną platformę nadzoru dla dyrektorów i rodziców.

przedszkolaki

Archiwalny 7 najważniejszych zmian w kształceniu specjalnym przedszkolaków

Nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych umożliwia organizowanie nauki aż w 6 formach wychowania przedszkolnego. Przepisy pozwalają również na zachowanie statusu oddziału integracyjnego w sytuacji spadku liczby dzieci niepełnosprawnych w trakcie roku szkolnego. Do tego potrzebna jest jednak zgoda organu prowadzącego.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel