Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

nauczycielka/uczennica w bibliotece

Negatywna ocena dorobku zawodowego - 5 kroków by uzyskać wyższy stopień awansu

Nauczyciel, który otrzymał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego ma szansę na dokończenie awansu gdy zrealizuje staż w dodatkowym wymiarze. Nie zawsze jednak będzie mógł go odbyć. Poznaj 5 kroków do uzyskania wyższego stopnia awansu, mimo uzyskania negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Zaliczenie obserwacji zrealizowanych w innej szkole do realizacji stażu na kontraktowego

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego uczestniczył w lekcjach jako obserwator i jako prowadzący w innej szkole, w której odbywa praktyki w ramach studiów doktoranckich (potwierdzone przez dyrektora tej szkoły). Czy mogę te obserwacje i przeprowadzone lekcje zaliczyć jako niezbędne do odbycia stażu w mojej szkole? Liczba  lekcji i obserwacji przeprowadzonych w mojej szkole jest niewystarczająca.

Okres ważności oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Jak długo ważna jest ocena dorobku zawodowego, wydana dla nauczyciela kontraktowego? Nauczyciel uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego w 2011 roku.

Ocena dorobku zawodowego, gdy opiekun stażu nie przedłożył jej projektu

Pytanie: Jak należy postąpić w przypadku, gdy opiekun stażu nauczyciela nie przedłożył dyrektorowi  wciągu 14 dni od zakończenia stażu projektu oceny dorobku zawodowego?

Niezłożenie sprawozdania z realizacji stażu w terminie - konsekwencje

Pytanie: Nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego z końcem maja 2013. Sprawozdanie z realizacji stażu złożył dopiero w marcu 2014 r. Czy prawie roczne opóźnienie w złożeniu sprawozdania oznacza ocenę negatywną lub konieczność rozpoczęcia awansu na nowo? Czy dyrektor musi wydać ocenę dorobku zawodowego?

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela, który w trakcie stażu był zatrudniony w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel w trakcie stażu zmienił miejsce pracy. Za okres stażu, który odbył w poprzedniej szkole, otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Czy teraz, po zakończeniu stażu, szkoła zatrudniająca nauczyciela wystawia kolejną cząstkową ocenę dorobku zawodowego czy ocena ta powinna obejmować cały okres stażu?

Ocena dorobku zawodowego - kiedy staje się ostateczna?

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego nie odwołał się od tej oceny w wyznaczonym terminie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czy w tym przypadku negatywną ocenę dorobku zawodowego ustaloną nauczycielowi przez dyrektora należy uznać za ostateczną? Czy w związku z tym przysługuje nauczycielowi dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy?

Cząstkowa ocena dorobku zawodowego przy zmianie dyrektora szkoły

Pytanie: Z dniem31 sierpnia kończy się moja kadencja dyrektora szkoły. Od 1 września nie będę już dyrektorem i nie będę pracowała w tej szkole. Czy w związku z tym muszę dokonać oceny stażu na awans zawodowy nauczycielom, którzy są w trakcie jego trwania?

Osiągnięcia z innej szkoły w sprawozdaniu z realizacji stażu

Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. W sprawozdaniu z realizacji stażu zamieścił osiągnięcia (m.in.. autorskie programy) dokonane w drugiej szkole, w której nie realizuje stażu. Czy dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbywał stażu, może odmówić uwzględnienia tych osiągnięć w sprawozdaniu z realizacji stażu?

Negatywna ocena dorobku zawodowego - konsekwencje

Pytanie: W jaki sposób należy postąpić z nauczycielem mianowanym, który otrzymał negatywną oceną dorobku zawodowego, podtrzymaną przez kuratorium oświaty?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel