Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku u innego pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu u poprzedniego pracodawcy. Czy może zrealizować dodatkowy staż w nowym miejscu pracy? 

Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole do 31 sierpnia i w czasie trwania zatrudnienia realizował staż. 7 września złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czy dyrektor ma obowiązek dokonać oceny dorobku zawodowego? 

Opinia rady rodziców przy ocenie dorobku zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego musi wystąpić z wnioskiem, by przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego dyrektor zasięgnął opinii rady rodziców?

Zmiana opiekuna tuż przed końcem stażu – kto opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczycielowi na 4 miesiące przed zakończeniem stażu, zmieniono opiekuna stażu. Kto ma obowiązek przygotować projekt oceny dorobku zawodowego?

Choroba opiekuna stażu w okresie, kiedy powinien złożyć projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Opiekun stażu do 8 września 2019 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a w dniach 9 i 10 września 2019 r. będzie przebywał na urlopie okolicznościowym. Czy może złożyć projekt oceny dorobku zawodowego w czasie nieobecności w pracy?

Cząstkowa ocena dorobku zawodowego przy zmianie opiekuna stażu

Pytanie: Czy nauczyciel, który był opiekunem stażu w szkole, z której odszedł z pracy ma obowiązek sporządzenia projektu oceny dorobku zawodowego za dotychczas odbytą część stażu?

Negatywna ocena dorobku zawodowego - konsekwencje

Pytanie: W jaki sposób należy postąpić z nauczycielem mianowanym, który otrzymał negatywną oceną dorobku zawodowego, podtrzymaną przez kuratorium oświaty?

Ocena dorobku zawodowego - kiedy staje się ostateczna?

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego i nie odwołał się od tej oceny. Czy w tym przypadku negatywną ocenę dorobku zawodowego ustaloną  przez dyrektora należy uznać za ostateczną? Czy w związku z tym przysługuje nauczycielowi dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy?

Pozytywna ocena dorobku zawodowego w przypadku ukarania nauczyciela karą upomnienia

Pytanie: Nauczyciel w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymał karę upomnienia  za niedopełnienie procedur w sytuacji kryzysowej. Czy nauczyciel w takim przypadku może otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu?

Uprawomocnienie się pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Czy aby wydać zaświadczenie dla nauczyciela kończącego staż należy odczekać 14 dni od dnia doręczenia pozytywnej oceny dorobku zawodowego z uwagi na prawo do wniesienia odwołania od tej oceny?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel