Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Średnia z godzin ponadwymiarowych realizowanych sporadycznie

Pytanie: Nauczyciel w grudniu zrealizował 8 godzin ponadwymiarowych. Czy licząc średnią urlopową w styczniu uwzględniamy także miesiące, w których nauczyciel nie realizował godzin ponadwymiarowych?

Średnia urlopowa za 6 stycznia 2021 r.

Pytanie: Czy wypłacając średnią urlopową za ferie zimowe, należy wypłacić średnią także za dzień 6 stycznia 2021 r., który jest dniem ustawowo wolnym od pracy? 

Kwarantanna lub izolacja w czasie ferii szkolnych – jakie świadczenia wypłacać

Kwarantanna lub izolacja w czasie ferii szkolnych – jakie świadczenia wypłacać

Przesunięcie terminu ferii zimowych na okres 4-17 stycznia 2021 r. rodzi pytanie: czy za okres kwarantanny lub izolacji pokrywający się z okresem ferii szkolnych należy wypłacić średnią urlopową czy wynagrodzenie chorobowe? Poznaj odpowiedź.

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły – w okresie ferii czy urlopu

Pytanie: Czy dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za cały okres ferii szkolnych, czy tylko za dni, w których faktycznie korzystają z urlopu wypoczynkowego?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Ekwiwalent za urlop w przypadku rozwiązania umowy we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany z dniem 25 września 2020 r.  rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Wykorzysta urlop w czasie ferii szkolnych. Czy za miesiąc zatrudnienia w nowym roku szkolnym przysługuje mu ekwiwalent za urlop (6 dni)? 

Ekwiwalent za urlop nauczyciela

Ekwiwalent za urlop nauczyciela po umowie na czas określony

Zakończenie okresu prowadzenia zajęć często wiąże się również z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycieli, a co za tym idzie z koniecznością rozliczenia się z nauczycielem z urlopu, do którego nabył prawo. Sprawdź, jak ustalić wymiar przysługującego urlopu oraz urlopu, za który należy wypłacić ekwiwalent. Skorzystaj z praktycznych przykładów i kalkulatorów.

Dodatek za wychowawstwo w średniej urlopowej

Pytanie: Czy w czasie urlopu dodatek za wychowawstwo wypłaca się w pełnej wysokości czy należy go uśrednić?

Wynagrodzenie za urlop po zmianach wymiaru etatu w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 miał przydzielone dodatkowe godziny do 26 czerwca 2020 r.  (łącznie 12/18). Jakie wynagrodzenie otrzyma w czasie ferii letnich?

Przyznanie ekwiwalentu za urlop

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do 16.03.2020 r. i otrzymał ekwiwalent za urlop. Ponownie został zatrudniony na okres od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. Czy z drugiej umowy należy wypłacić ekwiwalent za 1 miesiąc czy za 2 miesiące?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel