Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Skorzystanie z urlopu zdrowotnego w połowie wakacji – za jaki okres wypłacać średnią urlopową

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu do 10 sierpnia, a od 11 sierpnia przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy zachowuje prawo do średniej z godzin ponadwymiarowych za cały miesiąc czy tylko za pierwsze 10 dni sierpnia?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy obliczając średnią wakacyjną za lipiec należy zliczyć godziny ponadwymiarowe z okresu wrzesień – maj i podzielić przez 9, czy też z okresu wrzesień – czerwiec i podzielić przez 10? Czy wliczyć godziny wliczone do średniej urlopowej za ferie zimowe?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku ze szkoleniem rotacyjnym żołnierzy

Pytanie: Nauczyciel w czasie ferii letnich odbył szkolenie podstawowe w ramach szkolenia rotacyjnego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w wymiarze 2 tygodni. Po ukończeniu szkolenia złożył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za utracony z tego powodu urlop. Czy należy mu się wypłata ekwiwalentu, jeśli pozostały czas urlopu w sumie w roku szkolnym będzie wynosił ponad 8 tygodni?

Ekwiwalent za urlop za pracę w przedszkolu przez część roku

Pytanie: Jak ustalić wymiar urlopu, za który wypłacić ekwiwalent nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy od 12 lutego do 17 maja?

kalkulator na banknotach Euro

Sprawdź, za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent

Część nauczycieli i pracowników szkoły kończy pracę w czerwcu lub w czasie wakacji. Jeżeli nie wykorzystali w pełni przysługującego urlopu – trzeba wypłacić im ekwiwalent. Zobacz praktyczne tabele i sprawdź, jak rozliczyć urlop pracownika odchodzącego z pracy.

Wypłata średniej urlopowej – na początku czy na końcu miesiąca

Pytanie: Kiedy należy wypłacić średnią z godzin ponadwymiarowych wliczanych do wynagrodzenia urlopowego – na początku czy na końcu miesiąca?

Żądanie odsetek od ekwiwalentu za nieudzielony urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczycielka w roku szkolnym 2016/2017 przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystała w związku z tym urlopu w czasie ferii. Rozwiązując swój stosunek pracy za wypowiedzeniem z dniem 31 sierpnia 2018 r. zażądała wypłaty ekwiwalentu wraz ustawowymi odsetkami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy słusznie?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie w czasie ferii zimowych? Dyrektor nie wziął urlopu i w czasie ferii zimowych pracował w szkole. Czy możliwe jest żeby dyrektor, który był na urlopie otrzymał wyższe wynagrodzenie (średnia z nadgodzin), niż dyrektor, który pracował - nie wypłacono mu nadgodzin (chodzi o czas ferii zimowych)?

Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci nauczyciela, który miał prawo do urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczycielka od 21 września 2016 r.  do 16 lutego 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 16 lutego zmarła. Jak obliczyć dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel