Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Wynagrodzenie urlopowe dyrektora szkoły – w okresie ferii czy urlopu

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora należy wypłacić wynagrodzenie urlopowe za urlop wykorzystany poza okresem ferii szkolnych, czy też wynagrodzenie urlopowe przysługuje wyłącznie w czasie trwania ferii?  

Ekwiwalent za urlop po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel został przywrócony do pracy, lecz po zgłoszeniu się do pracy rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop niewykorzystany w okresie, w którym trwało postępowanie sądowe?

Średnia urlopowa w przypadku dwóch umów w jednym roku szkolnym

Pytanie: Nauczyciel w tym roku szkolnym był zatrudniony od 1 września do 31 grudnia, a następnie od 7 stycznia do 30 czerwca. Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego za okres ferii zimowych należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w okresie od wrzesień – grudzień?

Skorzystanie z urlopu zdrowotnego w połowie wakacji – za jaki okres wypłacać średnią urlopową

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu do 10 sierpnia, a od 11 sierpnia przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy zachowuje prawo do średniej z godzin ponadwymiarowych za cały miesiąc czy tylko za pierwsze 10 dni sierpnia?

Średnia urlopowa w przypadku rozpoczęcia urlopu uzupełniającego we wrześniu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Od 1 września rozpocznie korzystanie z urlopu uzupełniającego. Czy do średniej z godzin ponadwymiarowych należy wliczyć godziny zrealizowane w poprzednim roku szkolnym, czyli tak, jakby otrzymał wynagrodzenie urlopowe w czasie wakacji?

Średnia urlopowa z godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy obliczając średnią wakacyjną za lipiec należy zliczyć godziny ponadwymiarowe z okresu wrzesień – maj i podzielić przez 9, czy też z okresu wrzesień – czerwiec i podzielić przez 10? Czy wliczyć godziny wliczone do średniej urlopowej za ferie zimowe?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku ze szkoleniem rotacyjnym żołnierzy

Pytanie: Nauczyciel w czasie ferii letnich odbył szkolenie podstawowe w ramach szkolenia rotacyjnego żołnierzy terytorialnej służby wojskowej w wymiarze 2 tygodni. Po ukończeniu szkolenia złożył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za utracony z tego powodu urlop. Czy należy mu się wypłata ekwiwalentu, jeśli pozostały czas urlopu w sumie w roku szkolnym będzie wynosił ponad 8 tygodni?

Ekwiwalent za urlop za pracę w przedszkolu przez część roku

Pytanie: Jak ustalić wymiar urlopu, za który wypłacić ekwiwalent nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy od 12 lutego do 17 maja?

kalkulator na banknotach Euro

Sprawdź, za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent

Część nauczycieli i pracowników szkoły kończy pracę w czerwcu lub w czasie wakacji. Jeżeli nie wykorzystali w pełni przysługującego urlopu – trzeba wypłacić im ekwiwalent. Zobacz praktyczne tabele i sprawdź, jak rozliczyć urlop pracownika odchodzącego z pracy.

Wypłata średniej urlopowej – na początku czy na końcu miesiąca

Pytanie: Kiedy należy wypłacić średnią z godzin ponadwymiarowych wliczanych do wynagrodzenia urlopowego – na początku czy na końcu miesiąca?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel