Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie w czasie ferii zimowych? Dyrektor nie wziął urlopu i w czasie ferii zimowych pracował w szkole. Czy możliwe jest żeby dyrektor, który był na urlopie otrzymał wyższe wynagrodzenie (średnia z nadgodzin), niż dyrektor, który pracował - nie wypłacono mu nadgodzin (chodzi o czas ferii zimowych)?

Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci nauczyciela, który miał prawo do urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczycielka od 21 września 2016 r.  do 16 lutego 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 16 lutego zmarła. Jak obliczyć dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent?

Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym

Pytanie: Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

Wynagrodzenie urlopowe i za część miesiąca, w którym dyrektor korzystał z urlopu

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie urlopowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dyrektora szkoły, który ma zaplanowanych 5 dni roboczych urlopu w lutym? W okresie wrzesień 2017 - styczeń 2018 dyrektor wypracował w sumie 118 godzin ponadwymiarowych.

Rozliczenie urlopu nauczyciela zatrudnionego równolegle w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na czas zastępstwa od 04.09.2017 do 07.11.2017 a następnie od 04.12.2017 do 17.01.2018. Nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony w innej szkole przez mianowanie. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop i za ile dni?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły, który nie korzysta w tym czasie z urlopu

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej nie skorzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych, zostawiając go sobie na ferie letnie. Jak w związku z tym przedstawia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za okres ferii zimowych?

Wynagrodzenie za godziny w ramach projektu unijnego w wynagrodzeniu urlopowym

Pytanie: Czy wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz a realizowane w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy i ekwiwalencie za urlop nauczycieli ?

Średnia urlopowa dyrektora szkoły od 1 stycznia 2018 r.

Pytanie: Jak obliczyć średnią urlopową z godzin dla dyrektora lub wicedyrektora placówki feryjnej, który będzie korzystał z urlopu wg nowych zasad? Czy sumę wynagrodzenia podzielić przez 30 czy 21?

Żądanie zwrotu średniej urlopowej wypłaconej w okresie ferii

Pytanie: W okresie ferii letnich dyrektor nie korzystał z urlopu z uwagi na prace remontowe. Mimo to zostało mu wypłacone wynagrodzenie urlopowe, w tym średnia z nadgodzin. Organ prowadzący żąda teraz zwrotu tego wynagrodzenia. Czy słusznie?

Przeliczenie średniej z godzin ponadwymiarowych – czy jest konieczne

Pytanie: Nauczycielom wypłacane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, który rozpoczyna się 24 czerwca 2017 r. Czy do wypłaty wynagrodzenia za ciąg dalszy urlopu od 1 lipca należy przeliczyć od nowa średnią z godzin za okres od września do czerwca czy pozostawić bez zmian?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel