Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad obliczania wynagrodzenia nauczycieli za czas urlopu wypoczynkowego, a także zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop nauczyciela .

Ekwiwalent za urlop za pracę w przedszkolu przez część roku

Pytanie: Jak ustalić wymiar urlopu, za który wypłacić ekwiwalent nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy od 12 lutego do 17 maja?

kalkulator na banknotach Euro

Sprawdź, za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent

Część nauczycieli i pracowników szkoły kończy pracę w czerwcu lub w czasie wakacji. Jeżeli nie wykorzystali w pełni przysługującego urlopu – trzeba wypłacić im ekwiwalent. Zobacz praktyczne tabele i sprawdź, jak rozliczyć urlop pracownika odchodzącego z pracy.

Wypłata średniej urlopowej – na początku czy na końcu miesiąca

Pytanie: Kiedy należy wypłacić średnią z godzin ponadwymiarowych wliczanych do wynagrodzenia urlopowego – na początku czy na końcu miesiąca?

Żądanie odsetek od ekwiwalentu za nieudzielony urlop uzupełniający

Pytanie: Nauczycielka w roku szkolnym 2016/2017 przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystała w związku z tym urlopu w czasie ferii. Rozwiązując swój stosunek pracy za wypowiedzeniem z dniem 31 sierpnia 2018 r. zażądała wypłaty ekwiwalentu wraz ustawowymi odsetkami za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy słusznie?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie dyrektorowi przysługuje wynagrodzenie w czasie ferii zimowych? Dyrektor nie wziął urlopu i w czasie ferii zimowych pracował w szkole. Czy możliwe jest żeby dyrektor, który był na urlopie otrzymał wyższe wynagrodzenie (średnia z nadgodzin), niż dyrektor, który pracował - nie wypłacono mu nadgodzin (chodzi o czas ferii zimowych)?

Ekwiwalent za urlop w przypadku śmierci nauczyciela, który miał prawo do urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczycielka od 21 września 2016 r.  do 16 lutego 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. W dniu 16 lutego zmarła. Jak obliczyć dni urlopu, za który przysługuje ekwiwalent?

Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym

Pytanie: Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

Wynagrodzenie urlopowe i za część miesiąca, w którym dyrektor korzystał z urlopu

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie urlopowe i wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dyrektora szkoły, który ma zaplanowanych 5 dni roboczych urlopu w lutym? W okresie wrzesień 2017 - styczeń 2018 dyrektor wypracował w sumie 118 godzin ponadwymiarowych.

Rozliczenie urlopu nauczyciela zatrudnionego równolegle w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na czas zastępstwa od 04.09.2017 do 07.11.2017 a następnie od 04.12.2017 do 17.01.2018. Nauczyciel jest jednocześnie zatrudniony w innej szkole przez mianowanie. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop i za ile dni?

Wynagrodzenie za ferie zimowe dyrektora szkoły, który nie korzysta w tym czasie z urlopu

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej nie skorzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych, zostawiając go sobie na ferie letnie. Jak w związku z tym przedstawia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za okres ferii zimowych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel