Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły, w tym wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop pracowników niepedagogicznych.

kalkulator na banknotach Euro

Sprawdź, za ile dni urlopu wypłacić ekwiwalent

Część nauczycieli i pracowników szkoły kończy pracę w czerwcu lub w czasie wakacji. Jeżeli nie wykorzystali w pełni przysługującego urlopu – trzeba wypłacić im ekwiwalent. Zobacz praktyczne tabele i sprawdź, jak rozliczyć urlop pracownika odchodzącego z pracy.

Wynagrodzenie chorobowe – od kiedy przysługuje

Pytanie: Czy pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego po przepracowaniu niecałego miesiąca w szkole?

Zmiana regulaminu wynagradzania, gdy w szkole nie działają związki zawodowe

Pytanie: W jaki sposób należy wprowadzić zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych, jeżeli dyrektor nie otrzymuje z żadnej organizacji związkowej informacji o przynależących do niej pracownikach? Czy wystarczy, że zmiany zostaną uzgodnione z pracownikami, których one dotyczą i wprowadzone zarządzeniem dyrektora?

Zmiana regulaminu wynagradzania wynikająca ze zmiany przepisów – czy wymaga konsultacji związkowych

Pytanie: Czy zmiana treści regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole, polegająca na wprowadzeniu nowych grup i stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnych z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów wymaga negocjacji organizacjami związkowymi działającymi w szkole?

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest na pełny etat i za 16 dni grudnia otrzymał zasiłek chorobowy. Czy kwota wolna od zajęcia komorniczego (niealimentacyjnego) ulega zmianie, gdy pracownik przez część miesiąca choruje?

Stawka godzinowa z umowy zlecenia a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: W grudniu zawarto umowę zlecenie i ustalono wynagrodzenie minimalne 2.000 zł. ze stawką godzinową 13 zł. Czy w umowie zlecenie poza ww. danymi należy podać ilość godzin do przepracowania w miesiącu? Jak należy obliczyć dokładny czas z minutami, żeby pracownik osiągnął minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ?

Wysokość świadczeń po zmarłej pracownicy w przypadku jednej osoby uprawnionej

Pytanie: Po śmierci naszej pracownicy tylko jeden z jej synów je uprawniony do renty rodzinnej. Do wypłaty mamy odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop. Czy świadczenia te należy wypłacić do połowy ich wysokości?

Ustalenie jednego regulaminu wynagradzania przez burmistrza dla wszystkich jednostek podlegających CUW

Pytanie: Czy burmistrz miasta, któremu podlega CUW (centrum usług wspólnych) powinien uzgodnić ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych jemu podległych, wspólny regulamin wynagradzania pracowników samorządowych wraz z tabelą stawek maksymalnego wynagradzania zasadniczego, aby pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach w szkołach podstawowych otrzymywali jednakowe wynagrodzenie zasadnicze?

Premia o zmiennej wysokości jako składnik wynagrodzenia urlopowego

Pytanie: Pracownik samorządowych otrzymuje premię miesięczną, która jest wypłacana w różnej wysokości (od 5 do 40% wynagrodzenia zasadniczego). W jaki sposób wliczyć ją do wynagrodzenia za urlop pracownika szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel