Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły, w tym wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop pracowników niepedagogicznych.

Ustalenie jednego regulaminu wynagradzania przez burmistrza dla wszystkich jednostek podlegających CUW

Pytanie: Czy burmistrz miasta, któremu podlega CUW (centrum usług wspólnych) powinien uzgodnić ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych jemu podległych, wspólny regulamin wynagradzania pracowników samorządowych wraz z tabelą stawek maksymalnego wynagradzania zasadniczego, aby pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach w szkołach podstawowych otrzymywali jednakowe wynagrodzenie zasadnicze?

Premia o zmiennej wysokości jako składnik wynagrodzenia urlopowego

Pytanie: Pracownik samorządowych otrzymuje premię miesięczną, która jest wypłacana w różnej wysokości (od 5 do 40% wynagrodzenia zasadniczego). W jaki sposób wliczyć ją do wynagrodzenia za urlop pracownika szkoły?

Podwyżka wynagrodzenia do minimalnego nie dyskryminuje pozostałych pracowników

Pytanie: Dwie pracownice naszej szkoły - sprzątaczka i pomoc kuchenna nie osiągają minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od stycznia 2017 r. Czy można im zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze o brakującą kwotę, jeśli spowoduje to zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do osób zatrudnionych na takich samych stanowiskach?

Pracownik samorządowy otrzyma wynagrodzenie za godziny nadliczbowe bez dodatku

Pytanie: Pracownik samorządowy z uwagi na wynikającą konieczność pracował w niedzielę 4 godz., za co zażądała albo całego dnia wolnego, albo 200% wynagrodzenia za 8 godz. Dyrektor zaproponował wynagrodzenie za godz. nadliczbowe w wysokości 4 godz. x 100% z tytułu pracy w niedzielę lub do odebrania 4 godz. wolne na wniosek pracownika. Kto ma rację?

Zasada uprzywilejowania pracownika

Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych widnieje zapis: Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, w terminie do dnia 28 każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Dyrektor szkoły otrzymał od organu prowadzącego, nakazujące zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia na ostatni dzień miesiąca, argumentując że: powyższe rozwiązanie narzuca art. 85 § 2 Kodeksu pracy, który mówi że w przypadku wypłaty wynagrodzeń z dołu wynagrodzenie wypłaca się między innymi po ustaleniu pełnej wysokości"; Czy obecnie istniejący zapis w regulaminie jest niezgodny z kodeksem pracy i w związku z tym dyrektor powinien dokonać zmiany w regulaminie na podstawie otrzymanego pisma?

Wypłata wynagrodzenia na cudze konto bankowe

Pytanie: Czy pracownik może wskazać do przelewu swojego wynagrodzenia rachunek bankowy innej osoby (nie współmałżonka)?

Potrącanie alimentów z wynagrodzenia poza postępowaniem egzekucyjnym

Pytanie: Pracownica ma zajęcie alimentacyjne na dziecko na wynagrodzeniu należnym w szkole. Kwota zajęcia jest potrącana regularnie. Oprócz tego ta sama pracownica ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Do szkoły wpłynął wniosek drugiej córki z tytułem o egzekucję alimentów. Czy należy potrącać należność w szkole czy też przekazać dokumenty do komornika?

Jeden PIT przy przejściu zakładu pracy

Pytanie: Zlikwidowano Zespół Szkół. Od dnia 01.09.2015 r. Szkoły wchodzące w skład Zespołu funkcjonują samodzielnie. Wyrejestrowano płatnika - Zespół Szkół w ZUS i Urzędzie Skarbowym, następnie zgłoszono z dniem 01.09.2015 r. pod odrębnymi numerami NIP Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Pracownicy nie otrzymali świadectw pracy, jak również nie sporządzono nowych umów o pracę, ponieważ nadal są pracownikami SP lub Gimnazjum.Czy ten sam pracownik Zespołu Szkół od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r., Szkoły Podstawowej od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. powinien otrzymać dwa razy PIT-11 za dwa okresy, czy tylko jeden z obecnym numerem NIP i nazwą zakładu pracy za cały rok ?Czy pracownik, z którym umowa o pracę rozwiązała się z końcem sierpnia, otrzymuje PIT-11 z danymi Zespołu Szkół ?Dodam jeszcze, że roczny PIT 4R  został wysłany z podziałem na dwóch płatników i dwa okresy.

Wypłacenie 11 pensji w ciągu 12 miesięcy a podstawa zasiłku chorobowego

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, gdy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających chorobę nastąpiło przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia (wynagrodzenie za listopad wypłacono w grudniu, a zatem w listopadzie nie było żadnej wypłaty)?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel