Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły, w tym wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop pracowników niepedagogicznych.

Ekwiwalent za odzież roboczą a okres zatrudnienia i wymiar etatu

Pytanie: Czy ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników szkoły należy pomniejszyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia?

Problemy finansowe – jakie konsekwencje niezapłacenia wynagrodzenia

Problemy finansowe – jakie konsekwencje niezapłacenia wynagrodzenia

Wyobraźmy sobie sytuację, w której organ prowadzący (gmina) zapowiedział, że istnieje ryzyko nie wypłacenia jednostkom środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych. Sprawdź, jakie konsekwencje prawne grożą dyrektorowi placówki oświatowej jeżeli nie wypłaci wynagrodzenia pracownikom w danym miesiącu.

Szkolenie w czasie przestoju – co z wynagrodzeniem

Pytanie: Niektórzy pracownicy niepedagogiczni znajdują się w przestoju z uwagi na pandemię. W tym czasie dla pracowników niepedagogicznych zaplanowano szkolenie. Czy w związku z uczestnictwem w tym szkoleniu pracownikom w dniu szkolenia należy się normalne wynagrodzenie?

Potwierdzenie prawa do odprawy pośmiertnej przez spadkobiercę

Pytanie: Niezamężna i bezdzietna pracownica szkoły zmarła.  Komu i na jakiej podstawie wypłacić świadczenia ze stosunku pracy po zmarłej pracownicy? 

Kompetencje organu prowadzącego przy ustalaniu regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma jakiekolwiek ustawowe kompetencje do opiniowania/akceptacji regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w prowadzonym przedszkolu?

Potrącanie rat kredytu z wynagrodzenia na wniosek pracownika

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek dokonywania na rzecz banku potrąceń raty kredytu z wynagrodzenia pracownika, jeśli wyraził on na to zgodę?

Wprowadzenie nagrody jubileuszowej za staż pracy w danej szkole

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych można wprowadzić prawo do zakładowej nagrody jubileuszowej, która byłaby wypłacana po przepracowaniu określonego czasu w danej szkole? 

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w związku ze szkoleniem z pierwszej pomocy

Pytanie: Czy w przypadku szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, które zostało zorganizowane po godzinach pracy, pracownikom należy wypłacić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel