Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom oświaty. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Wypłata nagrody jubileuszowej, gdy staż pracy uprawniający do niej upłynął u poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika niepedagogicznego, który w dniu nawiązania stosunku pracy legitymował się stażem pracy w wymiarze 25 lat i 1 miesiąc. U poprzedniego pracodawcy nie otrzymał nagrody jubileuszowej. Czy my powinniśmy ją wypłacić?

Przyjęcie na staż praktykanta

30 szczególnych okresów wliczanych do stażu pracy

Oprócz zakończonych okresów zatrudnienia do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego wlicza się także inne szczególne okresy np. pracę na roli, okres służby wojskowej czy stażu z PUP. Sprawdź które okresy i na jakich zasadach trzeba zaliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

Świadczenie przedemerytalne a wcześniejsza nagroda jubileuszowa dla pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi administracji należy wypłacić nagrodę jubileuszową, do której nabywa prawo w lipcu 2017 r. a 31 grudnia 2016 r. odchodzi na świadczenie przedemerytalne?

Okres zatrudnienia w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w stażu pracowniczym

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przedłożył świadectwo pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej stwierdzające, że w okresie od 01.03.1998 do 31.08.2001 r. był zatrudniony jako członek spółdzielni. Czy okres ten należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą dodatek za wysługę, nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego?

Długość stażu pracowniczego może być potwierdzona nie tylko świadectwem pracy

Pytanie: Czy do zaliczenia okresu zatrudnienia do nagrody jubileuszowej wystarczy dostarczone przez pracownika "świadectwo pracy" wystawione przez prywatnego pracodawcę, które zawiera 2 zdania - jedno informuje, że pracownik był zatrudniona od-do w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku sprzątaczki i podane jest wynagrodzenie, a w drugim zdaniu podana jest poprzednia nazwa firmy, w której pracownik był zatrudniony i podpis właściciela z pieczątką firmową? Czy kserokopia świadectwa potwierdzona przez zakład pracy, w którym pracownik pracował przed zatrudnieniem w szkole, może być potwierdzeniem stażu pracy?

Okres pobierania zasiłku z MOPS nie zalicza się do stażu pracy

Pytanie: Co w sytuacji, gdy pracownik przynosi mi zaświadczenie z MOPS potwierdzające fakt, że w jakimś tam przedziale czasowym pobierał zasiłek stały z MOPS celem sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny i w tym okresie nie podejmował zatrudnienia, a w ramach tego zasiłku MOPS odprowadzał mu składki emerytalno-rentowe?. Czy ja takiemu pracownikowi okres pobierania tego zasiłku wliczam do wysługi lat i zwiększam mu dodatek stażowy oraz czy wliczam mu ten okres do lat uprawniających do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi samorządowemu

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej 14 marca 2015 r. (sobota). Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w ostatnim dniu miesiąca. Kiedy należy wypłacić nagrodę?

Udokumentowanie okresu pobierania zasiłków dla bezrobotnych

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych, który wlicza się ustalając prawo do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej może być udokumentowany decyzją z PUP czy tez pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie z PUP?

Niezgodne z prawem zaświadczenie o okresie pracy na roli - działania pracodawcy

Pytanie: Pracownik przedstawił zaświadczenie z urzędu gminy, z którego wynika, że od 12.07.1972 r. do 04.02.1976 r. pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Nigdy nie przejął on jednak prowadzenia tego gospodarstwa. Czy ten okres należy zaliczyć do stażu pracy?

Pracodawca błędnie obliczył staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej - co zrobić?

Pytanie: Pracownik obsługi w 2012 roku otrzymał nagrodę jubileuszowa po 25 latach pracy. Po wnikliwej analizie dokumentów i przebiegu zatrudniania danej osoby, udokumentowany staż pracy na chwilę obecną wynosi 32 lata. Opóźnienie wypłaty nagrody nie było winą pracownika. Czy w związku z tym w tej chwili należy wypłacić mu nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy, a za trzy lata po 35 latach pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel