Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom oświaty. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Wypłata nagrody jubileuszowej w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w czasie trwania urlopu wychowawczego?

Udokumentowanie dodatkowego stażu pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Na jakich zasadach należy wypłacić nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, który w trakcie zatrudnienia dostarczył dodatkowe dokumenty potwierdzające pracowniczy staż pracy? W dniu dzisiejszym pracownik po podsumowaniu okresów zatrudnienia ma 20 lat i 7 miesięcy stażu pracy, a jest naszym pracownikiem od 12 lat. 

Dodatek stażowy w nagrodzie jubileuszowej pracownika samorządowego

Pytanie: Pracownik samorządowy 23 lipca nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należy uwzględnić dodatek stażowy w wysokości 19 czy 20%?

Wysokość nagrody jubileuszowej przy zatrudnieniu na dwie umowy w szkole

Pytanie: W szkole jest zatrudniony pracownik samorządowy na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę. Czy w związku z upływem okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy?

Upływ 12 miesięcy do nagrody jubileuszowej – jak liczyć

Pytanie: Pracownik rozwiązał umowę z dniem 25 marca 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu jego staż pracy wynosił 39 lat i 1 dzień. Czy należało wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat? 

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (2)

Wypłata odsetek od nagrody jubileuszowej wypłaconej po udokumentowaniu dłuższego stażu pracy

Udokumentowanie wyższego stażu pracy może uprawnić pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej po upływie terminu, w którym nabył on do niej prawo. Sprawdź, czy nagrodę taką wypłaca się z odsetkami czy bez? 

Zaliczenie do stażu pracy okresu zatrudnienia zakończonego dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy

Pytanie: Czy do stażu pracy pracownika obsługi można zaliczyć okres zatrudnienia, który został zakończony rozwiązaniem umowy z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy?

Udział w strajku a staż pracy do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy okres strajku "przesuwa" termin nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w sobotę – kiedy wypłata

Pytanie: Okres pracy uprawniający pracownika samorządowego do nagrody jubileuszowej upływa w sobotę. Czy nagrodę należy wypłacić w piątek czy dopiero w poniedziałek?

Wpis w książeczce wojskowej jako podstawa doliczenia okresu służby do stażu pracy

Pytanie: Pracownik szkoły dostarczył pracodawcy książeczkę wojskową, z której wynika, że odbył zasadniczą służbę wojskową. Czy ten okres należy zaliczyć do stażu pracy pracownika, z którego wynikają uprawnienia do dodatku za wieloletnią pracę? Czy pracownik powinien przedstawić jakiś inny dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej np. zaświadczenie z WKU?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel