Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Regulamin ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące tworzenia, zmiany i treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

Wysokość odpisu na ZFŚS a kwota świadczenia

Pytanie: Odpisy na ZFŚS dla poszczególnych uprawnionych różnią się wysokością. Czy w związku z tym w regulaminie można zróżnicować wysokość świadczeń w zależności od wysokości odpisów?

Zmiany w regulaminie ZFŚS – które organizacje związkowe biorą udział w konsultacjach

Pytanie: W szkole w związku zawodowym NSZZ Solidarność zrzeszone jest 8 osób, a w Związku Nauczycielstwa Polskiego – 9 osoby. Szkoła zatrudnia łącznie 150 pracowników. Czy te związki są reprezentatywne w kontekście wprowadzania zmian w regulaminie ZFŚS?

Dofinansowanie zależne od korzystania z urlopu? Legalne, ale ma swoje konsekwencje

Pytanie: Czy można obecnie uzależnić przyznanie dofinansowania do wypoczynku od pobytu na co najmniej 14-dniowym urlopie wypoczynkowym?

Zmiana regulaminu ZFŚS w trakcie roku

Pytanie: Czy w trakcie roku kalendarzowego możliwa jest zmiana treści regulaminu ZFŚS?

Składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS online

Pytanie: Czy można w związku z epidemią koronawirusa umożliwić składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS drogą elektroniczną?

Gotówka czy przelew – sposób przekazywania świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy emeryt ubiegający się o pomoc socjalną z ZFŚS musi podać we wniosku numer konta bankowego czy może żądać wypłaty w gotówce?

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge(4)

Intercyza a liczenie dochodu na członka rodziny do celów ZFŚŚ

Aby przyznać świadczenie z ZFŚS trzeba ustalić sytuację życiową, materialną i rodzinną osoby uprawnionej. Często ustalenie to opiera się na dochodzie na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Sprawdźmy, jak policzyć ten dochód w przypadku, gdy osoba uprawniona i jego małżonek związani są intercyzą? 

Abonament na opiekę medyczną finansowany ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy funduszu socjalnego możemy dopłacić pracownikom do abonamentu na opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej? 

4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large

Kiedy małżonek pracownika ma prawo do świadczeń z ZFŚS – zapis w regulaminie

Pytanie: Czy w regulaminie o ZFŚS można zawrzeć zapis, zgodnie z którym prawo do korzystania z ZFŚS mają tylko współmałżonkowie, którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu pracownika?

Alternatywne możliwości dofinansowania wypoczynku w regulaminie ZFŚS

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS można ustalić, że pracownik może ubiegać się albo o „wczasy pod gruszą” albo do dopłaty do wycieczki zakładowej? Czy takie ograniczenie jest zgodne z przepisami prawa?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel