Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Regulamin ZFŚS w szkole

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące tworzenia, zmiany i treści regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole.

Niższe kwoty pożyczek z ZFŚS dla emerytów – czy zgodne z prawem

Pytanie: Regulamin ZFŚS w naszej szkole przewiduje udzielanie pożyczek mieszkaniowych na budowę lub remont domu. Czy dopuszczalne jest ustalenie innych (niższych) maksymalnych kwot udzielanych pożyczek emerytom – byłym pracownikom?

Opodatkowanie upominków z ZFŚS w szkole dla dzieci pracowników

Pytanie: Zgodnie z regulaminem ZFŚS dzieci pracowników, jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, otrzymują upominki świąteczne. Czy wartość tego świadczenia powinna być wliczana do kwoty 1.000 zł, w ramach której można przyznać pracownikowi świadczenie bez podatku?

Regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej

Pytanie: Jak powinien wyglądać regulamin ZFŚS w placówce niepublicznej? Kiedy trzeba go utworzyć?

Definicja samotnego rodzica do celów ZFŚS

Pytanie: Kto w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jest samotnym rodzicem?

Świadczenia z ZFŚS dla studenta studiów zaocznych

Pytanie: Czy w regulaminie ZFŚS dotyczącym tzw. wypłacaniu ołówkowego można ująć studenta studiów zaocznych do 25 roku życia, który mieszka z rodzicami?

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS także dla emerytów

Pytanie: Czy w Regulaminie ZFŚS można przewidzieć odrębne zapisy dotyczące pożyczek na cele mieszkaniowe dla emerytów?. Uzasadnieniem przemawiającym za zróżnicowaniem jest to, że część emerytów, mimo że podpisuje umowę, to po miesiącu składa oświadczenie, że nie jest ich stać na taką ratę i po miesiącu pisze wniosek albo o umorzenie albo płaci tyle na ile ich stać, mimo że podpisem swoim wyrazili zgodę na taką płatność. Ewentualnie czy można całkowicie wyłączyć emeryta z uprawnienia do pożyczki mieszkaniowej?

Dofinansowanie do wycieczki nie może być wypłacone, jeśli nauczyciel w niej nie uczestniczy

Pytanie: Dla nauczycieli zorganizowano wycieczkę z dofinansowaniem z funduszu socjalnego. Czy nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w wycieczce, mogą domagać się wypłaty równowartości dofinansowania?

Poręczenie jako zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie: W regulaminie ZFŚS jest zapis, iż pomoc na cele mieszkaniowe przyznawana w formie pożyczki wymaga poręczenia poświadczonego podpisem dwóch czynnie pracujących nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Czy w niniejszym regulaminie właściwym zapisem byłoby, aby pożyczka (szczególnie dla emerytów) wymagała poręczenia poświadczonego podpisem np. dwóch emerytów, czy to emerytowanych nauczycieli, czy pracowników obsługi?

ZFŚS a połączenie szkół w zespół

Pytanie: W wyniku połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum powstał zespół szkół. Każda z tych szkół posiadała odrębny regulamin ZFŚS różniący się w sprawie funduszu mieszkaniowego. Jedna ze szkół miała wyodrębniony fundusz mieszkaniowy, druga zaś zupełnie nie posiadała takiego zapisu. Przy tworzeniu jednolitego obecnie regulaminu powstał impas. Czy można wyodrębnić z funduszu określone środki przeznaczone na cele mieszkaniowe na osobnym koncie księgowym, z zapis do regulaminu zawrzeć w postaci załącznika o pożyczkach mieszkaniowych?

Zróżnicowanie wysokości świadczeń z ZFŚS dla emerytów i pracowników z uwagi na inne zasady ich opodatkowania

Pytanie: Czy regulamin ZFŚS może przewidywać różne wysokości przyznawanych świadczeń w zależności od tego, czy osobą uprawnioną jest pracownik czy emeryt? Chodzi o równy podział pomocy finansowej. Z uwagi na odmienne zasady opodatkowania świadczeń przyznanie tej samej kwoty świadczenia brutto będzie oznaczało dla pracownika niższe świadczenie do ręki niż dla emeryta o tej samej sytuacji socjalnej.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel