Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Rozliczenie podatkowe odprawy zwróconej w następstwie przywrócenia do pracy

Pytanie: Pracownik przywrócony do pracy zobowiązany został do zwrotu wypłaconej odprawy. Jak rozliczyć zwrócone świadczenie?

Premie składnikiem fakultatywnym w wynagrodzeniu pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Chcemy wprowadzić w szkole nowy Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych. Czy regulamin musi zawierać informacje o premii, skoro premie nie są wypłacane w naszej szkole? Czy po uzgodnieniu z organizacją związkową regulamin można wprowadzić w trakcie miesiąca czy powinien obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca?

Dyrektor nie musi uzasadniać przyznania premii

Pytanie: Czy dyrektor musi na piśmie informować pracowników o przyznanej premii? Czy też wystarczy, że zrobi to ustnie, jeśli w umowie widnieje zapis "Pracodawca może przyznać premię motywacyjną w wysokości do 25% stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę"?

Dodatek za pracę w porze nocnej wyliczany według nominalnej liczby godzin pracy

Pytanie: Pracownik obsługi, zatrudniony na stanowisku opiekuna nocnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii otrzymuje dodatek za godziny pracy nocnej w formie 20% wynagrodzenia minimalnego (1 850 zł) za każdą godzinę. Pracownik ten rozliczany z czasu pracy kwartalnie, w związku z czym jego normatywna liczba godzin w poszczególnych miesiącach różni się od wyliczenia: liczba dni roboczych x 8. Do jakiej liczby godzin w miesiącu należy odnieść wyliczenie? Przykładowo, w październiku 2016 pracownik miał 164 godziny normatywne, zamiast "typowych" 168. Jaka zatem będzie kwota wynagrodzenia dodatkowego za godziny nocne, jeśli wypracowano ich 100?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla pracownika niepełnoetatowego

Pytanie: Kiedy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Dwie odprawy emerytalne jednocześnie

Pytanie: Sprzątaczka zatrudniona w wymiarze ¼ etatu planuje przejście na emeryturę z dniem 31 lipca 2016 r. Czy musi być 3 miesięczne wypowiedzenie czy można st. pracy rozwiązać na mocy porozumienia stron? Poza nasza placówką jest zatrudniona na ¾ etatu w innym zakładzie pracy. Czy odprawę emerytalną wypłaca każdy zakład pracy w którym jest zatrudniona?

Wysługa lat a staż z urzędu pracy

Pytanie: Czy zaświadczenie o odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej wlicza się do wysługi lat?

Świadczenie przedemerytalne a fundusz socjalny i nagroda jubileuszowa

Pytanie: Z pracownikiem obsługi rozwiązano stosunek pracy. Zatrudnienie pracownika ustanie z końcem roku szkolnego. Następnego dnia pracownik przejdzie na świadczenie przedemerytalne. W z końcem kolejnego roku szkolnego pracownik uprawniony byłby do otrzymania gratyfikacji jubileuszowej. Czy w takim przypadku można z dniem rozwiązania stosunku pracy wypłacić temu pracownikowi wypłacić nagrodę jubileuszową? Czy można tego pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy zaliczyć do grona emerytów tej placówki?

Dodatek w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Czy wynagrodzenie za pracę w porze nocnej wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Odprawa emerytalna, gdy pracownik prowadzi także działalność gospodarczą

Pytanie: Pracownik rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Prowadzi jednak własną działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel