Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Umowa uaktywniająca a staż pracy uprawniający do dodatku stażowego

Pytanie: Czy ustalając prawo do wysługi lat należy uwzględnić okres zatrudnienia na podstawie umowy uaktywniającej (niania)?

Odprawa emerytalna po umowie o pracę na czas określony

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas określony po ustaniu zatrudnienia przechodzi na emeryturę. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej? 

Odprawa uzupełniająca przy przejściu na emeryturę po otrzymaniu odprawy rentowej

Pytanie: Sprzątaczka, która otrzymała wcześniej odprawę rentową, przechodzi na emeryturę. Czy teraz przysługuje jej odprawa emerytalna lub wyrównanie różnicy między wcześniej wypłaconą odprawą rentową a obecnie przysługującą odprawą emerytalną? 

Dodatek za warunki pracy dla pomocy nauczyciela

Pytanie: Czy pomoc nauczyciela ma prawo do dodatku za warunki trudne i uciążliwe w związku z pracą w grupie, w której są dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego? 

Odprawa z tytułu rozwiązania umowy na czas określony z przyczyn ekonomicznych

Pytanie: Czy rozwiązując umowę o pracę zawartą na zastępstwo z przyczyn ekonomicznych, pracownikowi należy się odprawa? Jeśli tak, to w jakiej wysokości jeśli jest zatrudniony od ponad roku? 

Wpis w książeczce wojskowej jako podstawa doliczenia okresu służby do stażu pracy

Pytanie: Pracownik szkoły dostarczył pracodawcy książeczkę wojskową, z której wynika, że odbył zasadniczą służbę wojskową. Czy ten okres należy zaliczyć do stażu pracy pracownika, z którego wynikają uprawnienia do dodatku za wieloletnią pracę? Czy pracownik powinien przedstawić jakiś inny dokument potwierdzający odbycie służby wojskowej np. zaświadczenie z WKU?

Wyrównanie dodatku stażowego przy następujących po sobie umowach o pracę

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie drugiej, następującej bezpośrednio po poprzedniej umowie o pracę. W czasie trwania tej umowy przedłożył dokumenty potwierdzające staż pracy na roli. Czy dodatek stażowy należy wyrównać także za okres zatrudnienia na podstawie poprzedniej umowy o pracę czy tylko w ramach bieżącego zatrudnienia? 

Udokumentowanie okresu pracy w Wielkiej Brytanii

Pytanie: Pracownik pracował w Anglii przez 9 lat. Jaki dokument powinien przedłożyć, aby można było zaliczyć mu ten okres do stażu pracy? 

Prawo do dodatku specjalnego w czasie choroby

Pytanie: Pracownikowi przyznano na okres roku dodatek specjalny z tytułu powierzenia dodatkowych obowiązków (taki okres przyznania dodatku przewiduje regulamin). Pracownik ten przebywa jednak na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób można odebrać ten dodatek i przekazać go osobie, która będzie wykonywać te dodatkowe zadania? 

Likwidacja stanowiska niepedagogicznego i przejście na emeryturę – ile odpraw

Pytanie: Pracownik zwolniony z pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy przechodzi na emeryturę. Jakie odprawy należy mu wypłacić? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel