Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Widełkowy przedział zaszeregowania płacowego w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych można po zmianie rozporządzenia od 1 stycznia 2018 r. widełkowo określać zaszeregowanie płacowe czy musi być zgodnie z rozporządzeniem tylko jedna kategoria przypisana do danego stanowiska?

Ustalanie maksymalnych stawek płacy zasadniczej dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, opracowując nowy regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, sam decyduje o maksymalnych kwotach wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania?

Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich podczas pracy na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem do nauki przedmiotu zawodowego na podstawie art.7 ustawy o systemie oświaty z wynagrodzeniem 2 707 zł (mgr bez przygotowania pedagogicznego - nauczyciel dyplomowany). W miesiącu lutym pracownik dostarczył dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinien otrzymać w momencie kiedy uzyskał uprawnienia pedagogiczne?

Zaszeregowanie płacowe pracowników administracji i obsługi

Pytanie: Czy nadal obowiązują tzw. kategorie zaszeregowania płacowego pracowników niepedagogicznych?

Potrącenie wynagrodzenia pracownika młodocianego za nieobecność na praktykach

Pytanie: Czy młodocianemu pracownikowi można potrącić wynagrodzenie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznych, które odbywają się u pracodawcy?

Podwyżka z mocą wsteczną a jej wypłata pracownikowi, który już nie pracuje w szkole

Pytanie: Organ prowadzący wydał decyzję dotyczącą  wypłaty administracji i obsłudze podwyżki w maju z wyrównaniem od stycznia. Czy mam wypłacić  podwyżkę także palaczowi sezonowemu, który był zatrudniony tylko do końca marca?

Potrącenia komornicze z wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wypłacanych w jednym miesiącu

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na cały etat jest zajęte przez komornika sądowego na poczet należności niealimentacyjnych. W maju pracownik otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie za pracę 2.855 zł, odprawę emerytalną 17.130 zł i  nagrodę jubileuszową 5.710 zł. Czy zajęcie komornicze obejmuje także odprawę i nagrodę, jeśli tak to w jaki sposób należy dokonać potrącenia z tych wypłat?

Minimalne wynagrodzenie za pracę po stażu z PUP

Pytanie: Pracownik po ukończeniu szkoły średniej przez rok był na stażu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Jakie minimalne wynagrodzenie powinien otrzymać? Czy staż z urzędu pracy należy zaliczyć jako pierwszy rok zatrudnienia?

Dodatek szkodliwy i niepełny etat a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Pracownik został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu. Przysługuje mu dodatek za szkodliwe warunki pracy w wysokości 28 zł. Ile powinna wynosić jego płaca minimalna?

Sposób określenia maksymalnego wynagrodzenia głównej księgowej w szkole

Pytanie: Czy w regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych można ustalić wynagrodzenie głównego księgowego np. w wysokości nie wyższej niż 130% wynagrodzenia minimalnego określonego dla tego stanowiska?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel