Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Żądanie wyrównania wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach podlegających jednemu OP

Pytanie: Związek zawodowy zażądał wyrównania wynagrodzenia pracownikom niepedagogicznym za ubiegły rok. Żądanie to opiera się na dokonanej przez związek analizie wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w gminie, która wykazała różnicę w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 250 zł brutto. Zaznaczę, że moi pracownicy otrzymują i tak o 110 zł wyższe wynagrodzenie niż wynika to rozporządzenia. Czy żądanie związku zawodowego jest słuszne? Czy istnieje obowiązek jednolitego wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich placówkach podlegających danemu organowi prowadzącemu? 

Dodatek wyrównawczy do płacy minimalnej - kiedy można go wypłacać

Pytanie: Czy pracownik musi zgodnie z umową o pracę mieć ustalone co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę czy też można co miesiąc wypłacać po prostu dodatek wyrównawczy?

Termin wypłaty wynagrodzenie tj. kiedy pracownik musi mieć pieniądze na koncie

Pytanie: Czy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w danym dniu oznacza, że pracownik już od rana tego dnia musi mieć środki na koncie, czy w tym dniu powinno zostać wydane zlecenie przelewu?

Badanie osiągania minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku dwóch umów z tą samą placówką

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch umów z tą samą placówką. Czy w ramach każdej z nich należy badać, czy osiągnięte jest minimalne wynagrodzenie za pracę, czy sumujemy wynagrodzenie z obu umów?

Limit potrąceń z wynagrodzenia na wniosek pracownika

Pytanie: Pracownik, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFSŚ. Miesięczna rata wynosi 300 zł. Czy na wniosek pracownika można potrącać tę ratę z wynagrodzenia, czy będzie musiał sam dokonywać wpłaty?

Ustalanie maksymalnych stawek płacy zasadniczej dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy dyrektor szkoły, opracowując nowy regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, sam decyduje o maksymalnych kwotach wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania?

Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich podczas pracy na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniliśmy osobę niebędącą nauczycielem do nauki przedmiotu zawodowego na podstawie art.7 ustawy o systemie oświaty z wynagrodzeniem 2 707 zł (mgr bez przygotowania pedagogicznego - nauczyciel dyplomowany). W miesiącu lutym pracownik dostarczył dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie zasadnicze powinien otrzymać w momencie kiedy uzyskał uprawnienia pedagogiczne?

Potrącenie wynagrodzenia pracownika młodocianego za nieobecność na praktykach

Pytanie: Czy młodocianemu pracownikowi można potrącić wynagrodzenie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznych, które odbywają się u pracodawcy?

Podwyżka z mocą wsteczną a jej wypłata pracownikowi, który już nie pracuje w szkole

Pytanie: Organ prowadzący wydał decyzję dotyczącą  wypłaty administracji i obsłudze podwyżki w maju z wyrównaniem od stycznia. Czy mam wypłacić  podwyżkę także palaczowi sezonowemu, który był zatrudniony tylko do końca marca?

Potrącenia komornicze z wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej wypłacanych w jednym miesiącu

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego zatrudnionego na cały etat jest zajęte przez komornika sądowego na poczet należności niealimentacyjnych. W maju pracownik otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie za pracę 2.855 zł, odprawę emerytalną 17.130 zł i  nagrodę jubileuszową 5.710 zł. Czy zajęcie komornicze obejmuje także odprawę i nagrodę, jeśli tak to w jaki sposób należy dokonać potrącenia z tych wypłat?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel