Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Dodatek wyrównawczy po podwyżce wynagrodzenia zasadniczego

Pytanie: Pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy w związku ze zmiana stanowiska pracy w okresie ochrony przedemerytalnej. Czy w związku z podwyżką na zajmowanym stanowisku zmianie powinien ulec także dodatek wyrównawczy?

Termin wypłaty wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania szkoły

Pytanie: Jak prawidłowo powinny wyglądać zapis w regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych odnośnie terminu wypłaty wynagrodzenia? Czy prawidłowy jest zapis, że  "wypłata wynagrodzenia następuje w dniu dziesiątym danego miesiąca"?

Wynagrodzenie za czas dyżuru w czasie postoju

Pytanie: Pracownicy  obsługi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają wyznaczone dyżury po 4 godziny dziennie. Jakie wynagrodzenie należy im wypłacać? 

Minimalne wynagrodzenie za pracę przy kilku umowach o pracę w tej samej placówce

Pytanie: Nauczyciel jest dodatkowo zatrudniony na podstawie odrębnej umowy na stanowisku niepedagogicznym. Jako nauczyciel osiąga wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy w takiej sytuacji w ramach drugiej, równoległej umowy na stanowisku niepedagogicznym także muszę zapewnić minimalne wynagrodzenie? 

minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych

Minimalne wynagrodzenie pracowników samorządowych a minimalne wynagrodzenie za pracę

Stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych odbiegają od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy to oznacza, że pracownikom samorządowym można płacić mniej? 

Dodatek specjalny a minimalne wynagrodzenie za pracę

Pytanie: Czy do minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się dodatek specjalny przyznany w związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków za długotrwale nieobecnego pracownika? 

Ustalenie wcześniejszego zakończenia umowy o pracę a prawo do odprawy z powodu likwidacji stanowiska pracy

Pytanie: Pracownica otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy w związku z likwidacją jej stanowiska pracy. Jednocześnie chciałaby aby umowa uległa rozwiązaniu wcześniej za porozumieniem stron. Czy takie skrócenie okresu wypowiedzenia pozbawi ją prawa do odprawy? 

Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych – czy dotyczy też zatrudnienia na część etatu

Pytanie: Pracownik obsługi został zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Stanowisko to mieści się w kategorii III-VII. Zgodnie z naszym regulaminem  w tych kategoriach zaszeregowania minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosi 1.740 zł a maksymalny  2.300zł. Czy minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dotyczy zatrudnienia na cały etat? Czy poziom wynagrodzenia należy przeliczać na wymiar etatu? Czy pracownik ten może mieć ustalone wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł?

Podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem – czy dotyczy też byłych pracowników

Pytanie: Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2019 r. pracownikom administracji i obsługi przyznano podwyżkę wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Czy w związku z tym takie wyrównanie przysługuje również pracownikowi, któremu zakończyła się umowa o pracę w dniu 10 kwietnia 2019 r.?

Żądanie wyrównania wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w szkołach podlegających jednemu OP

Pytanie: Związek zawodowy zażądał wyrównania wynagrodzenia pracownikom niepedagogicznym za ubiegły rok. Żądanie to opiera się na dokonanej przez związek analizie wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w gminie, która wykazała różnicę w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 250 zł brutto. Zaznaczę, że moi pracownicy otrzymują i tak o 110 zł wyższe wynagrodzenie niż wynika to rozporządzenia. Czy żądanie związku zawodowego jest słuszne? Czy istnieje obowiązek jednolitego wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich placówkach podlegających danemu organowi prowadzącemu? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel