Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Reforma w pytaniach i odpowiedziach

Przepisy dotyczące nowego prawa oświatowego nie zawsze są jasne. Ich interpretacja wymaga często szczegółowych wyjaśnień i odniesień do różnych aktów prawnych. Dlatego w jednym miejscu przygotowaliśmy odpowiedzi na różne pytania związane z reformą. Uzyskaj odpowiedź na najtrudniejsze pytania. Eksperci Portalu Oświatowego udzielają szczegółowych wyjaśnień. Sprawdź, o co pytają nasi Czytelnicy!

Nauczyciel z ograniczonym zatrudnieniem nie skorzysta z przywileju pierwszeństwa w zatrudnieniu w innej szkole

Pytanie: Czy jeżeli dyrektor wygaszanego gimnazjum zaproponuje nauczycielowi zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018, to ten nauczyciel ma pierwszeństwo do zatrudnienia w szkole podstawowej celem uzupełnienia etatu?

Od kiedy będzie obowiązywał jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadziły obowiązek ustalenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. Kiedy należy go ustalić – jaki jest termin?

Przeniesienie w stan nieczynny w okresie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum w marcu 2017 r. rozpoczął korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy można temu nauczycielowi w maju 2017 r. wręczyć informację o przeniesieniu w stan nieczynny?

Nie można dyskryminować nauczycieli realizujących godziny w gimnazjum

Pytanie: Czy w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, po reformie pierwszeństwo w zatrudnieniu mają nauczyciele uczący w szkole podstawowej?

Czy związkom zawodowym będzie można udostępnić arkusz organizacyjny z danymi osobowymi nauczycieli

Pytanie: Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. W arkuszu znajdują się dane osobowe nauczycieli. Czy związki zawodowe mogą mieć do nich dostęp?

Prawo do odprawy dla nauczyciela zwolnionego w wyniku podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w jednej szkole (macierzystej) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, natomiast w drugiej na 1/2 etatu na czas nieokreślony. Czy jeżeli dyrektor szkoły macierzystej nie wyrazi zgody na dodatkowe zatrudnienie i zwolni nauczyciela, to w związku z tym należy mu wypłacić odprawę?

Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?

Przekształcenie gimnazjum a kroki dyrektora wobec zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową. Jakie kroki ma podjąć dyrektor w stosunku do nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków służbowych?

Z którymi związkami zawodowymi należy skonsultować projekt arkusza organizacyjnego

Pytanie: Czy w celu uzyskania opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego należy wszystkich trzech reprezentatywnych związków zawodowych, czy tylko do związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel