Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Archiwalny Nauczycielski dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego należy płacić dwa dodatki mieszkaniowe?

Archiwalny Wykaz prac wykonywanych w warunkach trudnych i uciążliwych

Pytanie: Czy nauczycielce, która prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniem posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu upośledzenia w szkole masowej, przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych? Nauczycielka pracuje wg programu opracowanego dla tego ucznia, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Archiwalny Okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym a dodatek stażowy nauczyciela

Pytanie: Czy do dodatku stażowego nauczyciela wlicza się przebywanie na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym? W tym czasie odprowadzano składki emerytalno-rentowe w wysokości takiej, jak od najniższego wynagrodzenia.

Archiwalny Wysokość i zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma dwa wychowawstwa (do tego w klasach łączonych), przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy – komu przysługuje

Pytanie: Nauczyciel historii posiada certyfikat ECDL, licencję informatyka. Rozpoczął pracę w bibliotece szkolnej z pracownią multimedialną. Oprócz wypożyczania książek nadzoruje także korzystanie przez uczniów z komputerów. Czy w związku z tym, że szkoła znajduje się na terenie wiejskim, przysługuje mu dodatek wiejski i mieszkaniowy?

Archiwalny Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach trudnych i uciążliwych?

Pytanie: Nauczyciel historii rozpoczął pracę w bibliotece szkolnej z pracownią multimedialną. Oprócz wypożyczania książek nadzoruje także korzystanie przez uczniów z komputerów. Czy należy mu w związku z tym wypłacić dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych (pracuje ponad 4 godz. dziennie przy komputerze)?

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycielki na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy?

Archiwalny Dodatek dla opiekuna stażu – okres wypłacania

Pytanie: Do kiedy wypłaca się dodatek dla opiekuna stażu? Do końca stażu, tj. przez 9 miesięcy, czy do końca umowy stażysty (31 sierpień 2009 r.), czy do rozmowy kwalifikacyjnej stażysty?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel