Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Archiwalny Dodatki socjalne w przypadku realizacji zajęć na terenie wiejskim

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w placówce, która ma siedzibę w mieście powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Jednakże prowadzi zajęcia na terenie wsi. Czy przysługuje mu dodatek mieszkaniowy? Jeżeli tak, to czy dyrektorowi zespołu także przysługuje taki dodatek?

Archiwalny Dodatek za prowadzenie zajęć w klasach łączonych i szkołach specjalnych

Pytanie: Komu przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć w klasie łączonej w szkolnictwie specjalnym z uwzględnieniem oddziałów dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz z umiarkowanym i znacznym?

Archiwalny Oskładkowanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego

Pytanie: Czy od dodatku wiejskiego i mieszkaniowego przysługującego nauczycielowi  wypłacanego za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Archiwalny Nauczycielski dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego należy płacić dwa dodatki mieszkaniowe?

Archiwalny Wykaz prac wykonywanych w warunkach trudnych i uciążliwych

Pytanie: Czy nauczycielce, która prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniem posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu upośledzenia w szkole masowej, przysługuje dodatek za pracę w warunkach trudnych? Nauczycielka pracuje wg programu opracowanego dla tego ucznia, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Archiwalny Okres pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym a dodatek stażowy nauczyciela

Pytanie: Czy do dodatku stażowego nauczyciela wlicza się przebywanie na zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym? W tym czasie odprowadzano składki emerytalno-rentowe w wysokości takiej, jak od najniższego wynagrodzenia.

Archiwalny Wysokość i zasady przyznawania dodatku za wychowawstwo

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma dwa wychowawstwa (do tego w klasach łączonych), przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny za wychowawstwo?

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy – komu przysługuje

Pytanie: Nauczyciel historii posiada certyfikat ECDL, licencję informatyka. Rozpoczął pracę w bibliotece szkolnej z pracownią multimedialną. Oprócz wypożyczania książek nadzoruje także korzystanie przez uczniów z komputerów. Czy w związku z tym, że szkoła znajduje się na terenie wiejskim, przysługuje mu dodatek wiejski i mieszkaniowy?

Archiwalny Czy praca przy komputerze jest pracą w warunkach trudnych i uciążliwych?

Pytanie: Nauczyciel historii rozpoczął pracę w bibliotece szkolnej z pracownią multimedialną. Oprócz wypożyczania książek nadzoruje także korzystanie przez uczniów z komputerów. Czy należy mu w związku z tym wypłacić dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych (pracuje ponad 4 godz. dziennie przy komputerze)?

Archiwalny Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycielki na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel