Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Archiwalny Egzaminy w czasie ferii a wynagrodzenie nauczycieli

Pytanie: Czy w czasie ferii, kiedy odbywać się będą  pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w naszej szkole, nauczycielom biorącym udział w  szkolnym zespole nadzorującym wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie za te godziny?

Archiwalny Zaszeregowanie płacowe księdza po studiach bez magistra

Pytanie: Jakie wynagrodzenie zasadnicze należy wypłacać nauczycielowi religii, który zaliczył 5 rok studiów stacjonarnych magisterskich teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym, lecz nie uzyskał tytułu magistra?

Archiwalny Wynagrodzenie nauczyciela za czas spędzony na ustnej maturze

Pytanie: Jak należy płacić nauczycielom za godziny w ramach przeprowadzonego egzaminu ustnego na maturze? Z art. 42 ust. 2b KN wynika, że za część ustną powinno się zapłacić. Z Karty Nauczyciela wynika, że nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzania egzaminów w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Czy tak? A co zrobić, gdy nauczyciel wykaże, że pracował ponad 40 godzin w tygodniu?

Archiwalny Żądanie zwrotu wynagrodzenia za część miesiąca, w którym nauczyciel zmarł

Pytanie: Stosunek pracy nauczyciela wygasł 19 lutego 2010 r. w związku z jego śmiercią. Czy należy prosić o zwrot części wynagrodzenia, które zostało wypłacone za luty 2010 r.?

Archiwalny Paski wynagrodzeń dla nauczycieli

Pytanie: Nauczyciele w naszej szkole chcą otrzymywać wraz  z wypłatą wynagrodzenia tzw. paski - czyli szczegółową informację o składnikach wynagrodzenia (wszystkie potrącenia i dodatki a nie tylko te, które zawiera tzw. RMUA). Księgowa twierdzi, że to oczekiwanie jest bezpodstawne, gdyż pracownicy otrzymują RMUA. Kto ma rację?

Archiwalny Przeszeregowanie płacowe nauczyciela z opóźnieniem wynikłym z rozpatrywania odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel uzyskał po odwołaniu stopień nauczyciela dyplomowanego. Procedura odwoławcza trwała dwa lata, przez ten czas nauczyciel otrzymywał niższe wynagrodzenie. Czy jest ustawa normująca zasady naliczania wynagrodzenia po nadaniu stopnia awansu zawodowego po uwzględnieniu odwołania?

Archiwalny Wypłacanie wynagrodzenia po terminie - konsekwencje dla pracodawcy

Pytanie: Nauczyciele, którzy posiadają konta bankowe w innym banku niż ten, z którego są dokonywane wypłaty wynagrodzenia, otrzymują wynagrodzenie niekiedy z kilkudniowym opóźnieniem. Nauczyciele zwrócili się do mnie z prośbą o terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Niestety ja nie mam wpływu na czas realizacji przelewu przez bank. Czy w tej sytuacji narażony jestem na odpowiedzialność z tytułu nieterminowego wypłacania wynagrodzenia?

Archiwalny Zaszeregowanie płacowe nauczyciela, który ukończył studium wychowania przedszkolnego

Pytanie: Do której tabeli płac (trzeciej czy czwartej) należy zaszeregować nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania początkowego, który ukończył studium wychowania przedszkolnego oraz studium przedmiotowo-metodyczne z nauczania początkowego?

Archiwalny Wynagrodzenie nauczyciela, gdy w trakcie miesiąca jest na L4 oraz urlopie bezpłatnym

Pytanie: Po zwolnieniu lekarskim nauczyciel otrzymał trzydniowy urlop bezpłatny (do wtorku jest na zwolnieniu lekarskim, a od środy do piątku ma urlop bezpłatny). Od poniedziałku znowu idzie na zwolnienie. Jak należy rozliczyć weekend (sobotę i niedzielę, kiedy nie jest ani na zwolnieniu, ani na urlopie bezpłatnym)? 

Archiwalny Podwyżki dla nauczycieli na urlopie macierzyńskim

Pytanie: Czy nauczyciel wykorzystujący urlop macierzyński jest uprawniony do uzyskania podwyżki wynagrodzenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel