Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek na start w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie należy wypłacić nauczycielowi stażyście świadczenie na start?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli świetlicy

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w świetlicy szkolnej przysługuje dodatek za wychowawstwo?  

Dodatek na start dla nauczyciela w ciąży

Pytanie: Z początkiem roku szkolnego została zatrudniona nauczycielka w celu realizacji stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Już po nawiązaniu stosunku pracy okazało się, że jest ona w 4. miesiącu ciąży. Czy należy jej wypłacić dodatek na start, skoro wiadomo, że stażu nie skończy? 

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge

5 zasad wypłacania dodatku na start

Nowy dodatek dla nauczycieli rozpoczynających staż wzbudza wiele wątpliwości. Czy dostanie go nauczyciel, który już wcześniej pracował? Kiedy należy złożyć wniosek o jego wypłatę? Czy trzeba go opodatkować i oskładkować? Sprawdźmy to.

Zaliczenie trwające stażu pracy w placówce niepublicznej do dodatku stażowego w szkole publicznej

Pytanie: Od września zatrudniamy psychologa, który jest równocześnie zatrudniona w placówce niepublicznej, gdzie nie otrzymuje dodatku za wysługę lat. Czy do stażu pracy można wliczyć biegnący straż w placówce niepublicznej za okres sprzed zatrudnienia w naszej szkole? 

Dodatek na start dla nauczyciela, który pracował wcześniej poza oświatą

Pytanie: Czy nauczyciel rozpoczynający prace w szkole - staż na nauczyciela kontraktowego ( posiada tylko świadectwa pracy z innych zakładów pracy nie związanych ze szkołą) ma prawo do dodatku na start?

Zmiana wysokości dodatku stażowego, gdy rok pracy kończy bieg 1 września

Pytanie: Ostatni dzień siódmego roku pracy nauczyciela upływa 1 września, zatem 2 września rozpocznie ósmy rok zatrudnienia. Od kiedy należy wypłacać mu wyższy dodatek stażowy?

Zaliczenie stażu pracy nauczyciela na podstawie zaświadczenia

Pytanie: Nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny w szkole A i w tym czasie podejmie pracę w innej placówce (szkoła B). Czy w nowej szkole można zaliczyć staż pracy wypracowany w szkole A na podstawie wydanego zaświadczenia o zatrudnieniu i w konsekwencji wypłacać dodatek stażowy w pełnej wysokości? 

Dodatek za wychowawstwo w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy dodatek dla wychowawców klas w minimalnej wysokości 300 zł będzie przysługiwał także nauczycielom w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie? 

Dodatek na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciel stażysta, który zostaje zatrudniony na zastępstwo na okres od 1 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r. ma prawo do dodatku na start? 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel