Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Wliczenie stażu pracy sprzed urlopu bezpłatnego do wysługi lat

Pytanie: Nauczyciel będzie zatrudniony w wydziale edukacji, jednocześnie korzystając z urlopu bezpłatnego w szkole. Czy nowy pracodawca może wliczyć mu okres pracy sprzed urlopu bezpłatnego do stażu pracy uprawniającego do wysługi lat? 

Wliczanie okresu pobierania zasiłku chorobowego w okresie ciąży po ustaniu zatrudnienia w związku z likwidacją pracodawcy do pracowniczego stażu pracy

Pytanie: Sprzątaczka przedstawiła świadectwo pracy, z którego wynika, że jej stosunek pracy uległ rozwiązaniu z powodu likwidacji pracodawcy oraz potwierdzenie pobierania zasiłku chorobowego a następnie macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Czy ten okres należy wliczyć do stażu pracy  uprawniającego do dodatku stażowego? 

Odliczenie dodatków do wynagrodzenia w miesiącu rozpoczęcia i zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Nauczyciel będzie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 17 listopada do 7 grudnia br. Jak potrącić dodatki (motywacyjny, funkcyjny i za warunki pracy) za okres urlopu zdrowotnego?

Udokumentowanie okresu pracy w Wielkiej Brytanii

Pytanie: Pracownik pracował w Anglii przez 9 lat. Jaki dokument powinien przedłożyć, aby można było zaliczyć mu ten okres do stażu pracy? 

Dodatek za wychowawstwo nauczycieli w punkcie przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w punkcie przedszkolnym ma prawo do dodatku za wychowawstwo?

Dodatek za trudne warunki pracy dla osób prowadzących zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy instruktorowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe przysługuje dodatek za warunki trudne?

Dodatek na start, gdy staż został rozpoczęty w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczyciel stażysta w okresie od 1 do 22 września 2019 r. był zatrudniony w placówce  niepublicznej, w której rozpoczął staż. W dniu 23 września podjął pracę w szkole publicznej, w której będzie kontynuował staż. Czy należy wypłacić mu dodatek na start? 

Dodatek dla wychowawcy w przedszkolu - nie dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze, w tym dyrektorowi, w publicznym przedszkolu należy się dodatek z tytułu pełnienia wychowawstwa ?

Zaliczenie równoległego stażu pracy na uczelni zaświadczeniem

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w szkole oraz na wyższej uczelni. Czy na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię można zaliczyć mu ten okres pracy do dodatku za wysługę lat?  

Dodatek na start dla nauczyciela realizującego staż w placówce niepublicznej a jednocześnie zatrudnionego w placówce publicznej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole publicznej w wymiarze 12/18 etatu. Jednocześnie pracuje także w placówce niepublicznej i w niej realizuje staż. Czy dyrektor szkoły publicznej ma obowiązek wypłaty dodatku na start?   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel