Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Świadczenie na start dla nauczyciela, który ponownie rozpoczyna staż

Pytanie: Czy dodatek na start przysługuje nauczycielowi stażyście, który po raz drugi rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Poprzedni staż został przerwany w 2018 r., bo nauczyciel nie uzupełnił przygotowania pedagogicznego.

Dodatek na start dla nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego ze zobowiązaniem do uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w czasie jego trwania. Czy powinien otrzymać jednorazowy dodatek na start?    .

Dodatek na start po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa

Pytanie: Nauczyciel z dniem zatrudnienia uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela. Czy należy wypłacić mu dodatek na start? 

Dodatek za wychowawstwo przy zastępstwie za wychowawcę

Pytanie: W okresie nieobecności jednej z nauczycielek (urlop uzupełniający 8 tygodni) zadania wychowawcy klasy przyznano nauczycielce innej klasy (zebrania z rodzicami etc. oraz doraźne zastępstwa). Czy należy wypłacać jej dodatek za wychowawstwo? 

Dodatek na start nauczyciela zatrudnionego równocześnie na stanowisku niepedagogicznym

Pytanie: Czy należy wypłacić dodatek na start nauczycielowi stażyście, który rozpoczyna staż, lecz jednocześnie jest równolegle zatrudniony na stanowisku niepedagogicznym w tej samej szkole i jest to jego podstawowe zatrudnienie?   

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (3)

Zamiast procentowego kwotowy dodatek funkcyjny

Sposób obliczania dodatku funkcyjnego z procentowego na kwotowy można zmienić w drodze porozumienia stron (aneks do umowy o pracę), ale tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, możliwe będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie art. 42 kp.

Przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielowi tylko na 3 miesiące

Pytanie: Czy dodatek motywacyjny dla nauczycieli może być przyznawany co 3 miesiące?

Obniżenie dodatku motywacyjnego nauczyciela w okresie ochronnym

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będący w okresie ochronnym, może mieć obniżone wynagrodzenie z powodu przyznania niższego dodatku motywacyjnego?

Dodatek wiejski w czasie gotowości do pracy

Pytanie: Czy nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć ma prawo do dodatku wiejskiego?

Dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w SOSW

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w SOSW jako wychowawca grupy wychowawczej przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel