Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek dla wychowawcy w przedszkolu - nie dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze, w tym dyrektorowi, w publicznym przedszkolu należy się dodatek z tytułu pełnienia wychowawstwa ?

Zaliczenie równoległego stażu pracy na uczelni zaświadczeniem

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w szkole oraz na wyższej uczelni. Czy na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię można zaliczyć mu ten okres pracy do dodatku za wysługę lat?  

Dodatek na start dla nauczyciela realizującego staż w placówce niepublicznej a jednocześnie zatrudnionego w placówce publicznej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole publicznej w wymiarze 12/18 etatu. Jednocześnie pracuje także w placówce niepublicznej i w niej realizuje staż. Czy dyrektor szkoły publicznej ma obowiązek wypłaty dodatku na start?   

Wypłata świadczenia na start – ze środków ZFŚS czy budżetu szkoły

Pytanie: Czy dodatek na start ma być wypłacony ze środków budżetowych placówki czy ze środków z ZFŚS?

Dodatek funkcyjny dla opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne

Pytanie: Nauczyciel prowadzi nauczanie indywidualne z dwoma niepełnosprawnymi uczniami z jednej klasy, której nie jest wychowawcą. Uczniowie ci nie uczęszczają na żadne zajęcia w szkole. Czy temu nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na ½ etatu ma prawo do otrzymywania 100% dodatku za wychowawstwo?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

253e7b75833acf41442fe79dd8e80104cdab318d-xlarge(1)

Stażyści z roku szkolnego 2018/2019 bez zasiłku na zagospodarowanie i dodatku na start

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019 nie dość, że musieli zmierzyć się z przyśpieszonym zakończeniem stażu, to jeszcze nie otrzymają ani zasiłku na zagospodarowanie ani dodatku na start.

Pisemne uzasadnienie przyznania dodatku motywacyjnego

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek pisemnego uzasadnienia przyznanego dodatku motywacyjnego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel