Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dodatki dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, tj. dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego oraz za warunki pracy.

Dodatek za trudne warunki pracy dla osób prowadzących zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego

Pytanie: Czy instruktorowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe przysługuje dodatek za warunki trudne?

Dodatek na start, gdy staż został rozpoczęty w placówce niepublicznej

Pytanie: Nauczyciel stażysta w okresie od 1 do 22 września 2019 r. był zatrudniony w placówce  niepublicznej, w której rozpoczął staż. W dniu 23 września podjął pracę w szkole publicznej, w której będzie kontynuował staż. Czy należy wypłacić mu dodatek na start? 

Dodatek dla wychowawcy w przedszkolu - nie dla każdego nauczyciela

Pytanie: Czy każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze, w tym dyrektorowi, w publicznym przedszkolu należy się dodatek z tytułu pełnienia wychowawstwa ?

Zaliczenie równoległego stażu pracy na uczelni zaświadczeniem

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w szkole oraz na wyższej uczelni. Czy na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię można zaliczyć mu ten okres pracy do dodatku za wysługę lat?  

Dodatek na start dla nauczyciela realizującego staż w placówce niepublicznej a jednocześnie zatrudnionego w placówce publicznej

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole publicznej w wymiarze 12/18 etatu. Jednocześnie pracuje także w placówce niepublicznej i w niej realizuje staż. Czy dyrektor szkoły publicznej ma obowiązek wypłaty dodatku na start?   

Wypłata świadczenia na start – ze środków ZFŚS czy budżetu szkoły

Pytanie: Czy dodatek na start ma być wypłacony ze środków budżetowych placówki czy ze środków z ZFŚS?

Dodatek funkcyjny dla opiekuna samorządu uczniowskiego

Pytanie: Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego należy się dodatek funkcyjny?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne

Pytanie: Nauczyciel prowadzi nauczanie indywidualne z dwoma niepełnosprawnymi uczniami z jednej klasy, której nie jest wychowawcą. Uczniowie ci nie uczęszczają na żadne zajęcia w szkole. Czy temu nauczycielowi przysługuje dodatek za wychowawstwo?

Dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na ½ etatu ma prawo do otrzymywania 100% dodatku za wychowawstwo?

Dodatek za wychowawstwo przy zniżce pensum

Pytanie: Czy dyrektorowi przedszkola należy się dodatek za wychowawstwo oddziału, jeżeli w dwóch oddziałach łącznie realizuje 10 godzin zajęć ?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel