Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Uchwała w sprawie sieci szkół i przedszkoli – zasady i terminy przyjęcia

Pytanie: Jak powinna być przyjęta uchwała o sieci szkół i przedszkoli według nowych przepisów?

Uprawnienia komisji oświatowej, która chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych

Pytanie: Komisja oświatowa, składająca się z 5 radnych, chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę. Czy leży to w kompetencjach tej komisji?

Organy, do których należy zgłosić wypoczynek trwający do 3 dni

Pytanie: Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku mówią, że szkoła lub placówka musi zawiadomić organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o organizacji wypoczynku trwającego do 3 dni, który nie podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty, nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Czy określenie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, czy obejmuje również kuratorium?

Wydanie organowi prowadzącemu ksero orzeczenia poradni w celu zorganizowania nauczania indywidualnego

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę w wypadku wystąpienia dyrektora szkoły o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia zgodnie z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej ma prawo żądać kserokopii tego orzeczenia?

Zobowiązanie dyrektora przez organ prowadzący do weryfikowania orzeczeń o urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do każdorazowego weryfikowania orzeczenia lekarza prowadzącego o skierowaniu nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia?

Dowóz ucznia niepełnosprawnego na zajęcia po ukończeniu 25 lat

Pytanie: Gmina zapewnia dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W kwietniu uczeń ten skończy 25 lat. Czy w kwietniu, maju i czerwcu również należy zapewnić bezpłatne dowożenie, czy obowiązek gminy kończy się z dniem urodzin tego ucznia?

Zapewnienie uczniom dojazdu do szkoły - jak interpretować uchwałę NSA

Pytanie: Wójt argumentuje, że ma obowiązek zorganizować punkty zbiórki w odległości od domu nie większej niż 3 kilometry, gdy dzieci są uczniami klas I -IV szkół podstawowych i nie większej niż 4 kilometry, w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjów. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni zgodził się z wójtem, że gmina musi zapewnić dzieciom transport i opiekę w czasie przewozu dopiero od momentu, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odpowiednio 3 i 4 kilometry. Chodzi tu o drogę pokonywaną przez dziecko bez pomocy gminy, a więc drogę z domu bezpośrednio do szkoły albo drogę z domu do punktu zbiorowego, skąd dziecko jest zabierane przez autobus szkolny. Jak naprawdę gmina powinna interpretować te odległości?

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego

Pytanie: Rodzic dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego często zgłasza różne uwagi krytyczne do organizacji tego oddziału (np. dzieci w różnym wieku, liczba dzieci w grupie powinna być pomniejszona z uwagi na „przerośnięte” dzieci, program napisał nauczyciel, itp.). Nie przekonują go wyjaśnienia dyrektora. Spodziewam się, że złoży skargę do kuratorium. Jakich dokumentów mogą wymagać wizytatorzy, jeśli będą badać skargę? Jakie zapisy powinny być zawarte w statucie szkoły w zakresie organizacji oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej? W naszej szkole (niepubliczna) istnieje tylko tzw. "zerówka" - jakie dokumenty powinniśmy mieć, by nie zaskoczyła nas wizytator.

040a32e60b5c9932aa13320a90789ec3344b6539-large

10. błędów najczęściej wykrywanych podczas kontroli szkoły

Działalność szkoły kontroluje głównie kuratorium oraz organ prowadzący, ale nie tylko. Różne organy analizują działalność szkoły pod innym kątem, jednakże są pewne podstawowe sprawy, które zawsze zwracają uwagę kontrolerów. Sprawdź, na jakie dokumenty zwracają uwagę osoby kontrolujące szkoły i uchroń swoją szkołę przed 10. najczęściej wykrywanymi błędami.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel