Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Państwowa Inspekcja Pracy – jakie dokumenty sprawdza podczas kontroli

Pytanie: Jakie dokumenty powinna posiadać szkoła w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Proszę o ich przykłady.

Kontrola arkusza przez organ prowadzący pod kątem kwalifikacji nauczycieli

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę kontrolując, przed zatwierdzeniem, opracowany przez dyrektora arkusz organizacji szkoły ma obowiązek sprawdzić także, czy przydział czynności jest zgodny z kwalifikacjami nauczycieli?

Kontrola z kuratorium na skutek wypadku w szkole i śmierci ucznia

Pytanie: Na lekcji WF uczeń zasłabł i po długiej reanimacji zmarł, ale już w szpitalu. W momencie zdarzenia nauczycielka WF wyszła do pokoju nauczycielskiego po dziennik lekcyjny i nie było jej około 10 min. Na skutek tego przykrego zdarzenia spodziewamy się kontroli z kuratorium. Co może być kontrolowane?

Uprawnienia komisji oświatowej, która chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych

Pytanie: Komisja oświatowa, składająca się z 5 radnych, chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę. Czy leży to w kompetencjach tej komisji?

Jak przygotować się do kontroli dotyczącej ochrony danych osobowych

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona kontrola ochrony danych osobowych. Proszę o wskazówki, jak do niej się przygotować.

Kontrola PIP w szkole – czy trzeba przekazać protokół do organu prowadzącego

Pytanie: W szkole przeprowadzona została kontrola PIP. Czy protokół z kontroli powinien być przekazany do organu prowadzącego?

Bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – do którego roku życia

Pytanie: Do którego roku życia ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy?

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Uchwała w sprawie sieci szkół i przedszkoli – zasady i terminy przyjęcia

Pytanie: Jak powinna być przyjęta uchwała o sieci szkół i przedszkoli według nowych przepisów?

Organy, do których należy zgłosić wypoczynek trwający do 3 dni

Pytanie: Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku mówią, że szkoła lub placówka musi zawiadomić organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o organizacji wypoczynku trwającego do 3 dni, który nie podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty, nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Czy określenie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, czy obejmuje również kuratorium?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel