Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Organy zewnętrzne szkoły

Znajdziesz tu porady i wskazówki ekspertów dotyczące Twojej współpracy z organami zewnętrznymi, np. organem prowadzącym, nadzoru oraz zasadach kontroli przeprowadzanych przez te organy. Co należy do kompetencji organów zewnętrznych, a co do Twoich? W tym zakresie przepisy oświatowe często się zmieniają. Dlatego dowiedz się o najważniejszych elementach współpracy szkoły z organami zewnętrznymi!

Jak przygotować się do kontroli dotyczącej ochrony danych osobowych

Pytanie: W szkole będzie przeprowadzona kontrola ochrony danych osobowych. Proszę o wskazówki, jak do niej się przygotować.

Kontrola PIP w szkole – czy trzeba przekazać protokół do organu prowadzącego

Pytanie: W szkole przeprowadzona została kontrola PIP. Czy protokół z kontroli powinien być przekazany do organu prowadzącego?

Bezpłatny dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – do którego roku życia

Pytanie: Do którego roku życia ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny dowóz do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy?

Regulamin organizacyjny w poradni psychologiczno-pedagogicznej – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy regulamin organizacyjny jest obowiązkowym dokumentem w poradni psychologiczno- pedagogicznej? Jak powinien być skonstruowany taki dokument? Jakie elementy musi zawierać?

Uchwała w sprawie sieci szkół i przedszkoli – zasady i terminy przyjęcia

Pytanie: Jak powinna być przyjęta uchwała o sieci szkół i przedszkoli według nowych przepisów?

Uprawnienia komisji oświatowej, która chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych

Pytanie: Komisja oświatowa, składająca się z 5 radnych, chce omówić projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę. Czy leży to w kompetencjach tej komisji?

Organy, do których należy zgłosić wypoczynek trwający do 3 dni

Pytanie: Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku mówią, że szkoła lub placówka musi zawiadomić organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego o organizacji wypoczynku trwającego do 3 dni, który nie podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty, nie później niż na 3 dni przed jego terminem. Czy określenie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę, czy obejmuje również kuratorium?

Wydanie organowi prowadzącemu ksero orzeczenia poradni w celu zorganizowania nauczania indywidualnego

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę w wypadku wystąpienia dyrektora szkoły o przyznanie zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia zgodnie z wydanym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej ma prawo żądać kserokopii tego orzeczenia?

Zobowiązanie dyrektora przez organ prowadzący do weryfikowania orzeczeń o urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora szkoły do każdorazowego weryfikowania orzeczenia lekarza prowadzącego o skierowaniu nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia?

Dowóz ucznia niepełnosprawnego na zajęcia po ukończeniu 25 lat

Pytanie: Gmina zapewnia dowożenie ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. W kwietniu uczeń ten skończy 25 lat. Czy w kwietniu, maju i czerwcu również należy zapewnić bezpłatne dowożenie, czy obowiązek gminy kończy się z dniem urodzin tego ucznia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel