Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Program wychowawczo-profilaktyczny

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W tej zakładce znajdziesz aktualne porady ekspertów, z których dowiesz się, jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018, jak ocenić jego efektywność i dokonać ewaluacji programu. Ułóż dobrą współpracę z nauczycielami i razem pracujcie nad programem wychowawczo-profilaktycznym Waszej szkoły.

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej

Pytanie: Kto ustala program wychowawczo-profilaktyczny w szkole niepublicznej?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

7a71908b39a063f184b254e8b2ae34478a485f29-xlarge

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Poznaj 14 zadań

Program wychowawczo-profilaktyczny wymaga ewaluacji co najmniej raz w roku oraz w zależności od doświadczeń, możliwości i oczekiwań nauczycieli oraz rodziców. Dzięki temu uzyskamy informacje, czy zmierzamy w dobrym kierunku oraz nad czym jeszcze trzeba popracować. Przedstawiamy wskazówki dotyczące ewaluacji, w tym najważniejsze zadania dyrektora i zespołu ewaluacyjnego.

Zajęcia prowadzone przez podmiot zewnętrzny a modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole muzycznej

Pytanie: Czy popołudniowa szkoła muzyczna I stopnia bez pionu ogólnokształcącego i obowiązku szkolnego jest zobowiązana do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego? Poprzednie przepisy zobowiązywały te szkoły do posiadania jedynie programu wychowawczego bez programu profilaktyki.

Co zrobić, gdy okazało się, że program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest plagiatem?

Pytanie: Podczas konferencji rady pedagogicznej w czerwcu powołany został zespół nauczycieli do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Program został opracowany, przedstawiony i przyjęty na posiedzeniu rady pedagogicznej pod koniec sierpnia. Okazało się jednak, że program został skopiowany ze strony internetowej innej szkoły. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji? Program (plagiat) powinien obowiązywać do końca roku szkolnego. Jakie konsekwencje powinienem wyciągnąć wobec zespołu, który miał program opracować, a w rzeczywistości skorzystał z cudzego opracowania? Jakie kroki powinienem podjąć w opisanej sytuacji?

Pogadanki z wyleczonymi z nałogów w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: Czy w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na pogadanki do szkoły można zaprosić osoby wyleczone z nałogów działających w grupach wsparcia?

Program wychowawczo-profilaktyczny w jednym dokumencie

Pytanie: Czy w szkole mogą nadal funkcjonować oddzielne programy: wychowawczy i profilaktyki? Czy musi to być jeden dokument? 

Palenie papierosów poza terenem szkoły przez uczniów - co może zrobić szkoła?

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zakazać uczniom palenia papierosów poza terenem szkoły? Jakie konsekwencje może wyciągnąć szkoła w stosunku do takich uczniów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel