Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Program wychowawczo-profilaktyczny

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W tej zakładce znajdziesz aktualne porady ekspertów, z których dowiesz się, jak przygotować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018, jak ocenić jego efektywność i dokonać ewaluacji programu. Ułóż dobrą współpracę z nauczycielami i razem pracujcie nad programem wychowawczo-profilaktycznym Waszej szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole muzycznej

Pytanie: Czy popołudniowa szkoła muzyczna I stopnia bez pionu ogólnokształcącego i obowiązku szkolnego jest zobowiązana do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego? Poprzednie przepisy zobowiązywały te szkoły do posiadania jedynie programu wychowawczego bez programu profilaktyki.

Program wychowawczo-profilaktyczny w liceum

Pytanie: Czy liceum ogólnokształcące, które jeszcze faktycznie nie wdraża reformy oświaty, musi do 30 września 2017 r. posiadać program wychowawczo-profilaktyczny zamiast dwóch programów? Czy taki program ma stanowić odrębny dokument czy może być częścią statutu szkoły?

Czy w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi obowiązuje jeden program wychowawczo-profilaktyczny

Pytanie: Do 31 sierpnia 2017 r. nasza szkoła była gimnazjum, a od 1 września jesteśmy szkołą podstawową. Obecnie w szkole są oddziały gimnazjalne. Czy powinny powstać dwa oddzielne programy wychowawczo-profilaktyczne: dla szkoły podstawowej i gimnazjum? Czy może powinny stanowić jeden dokument?

Co zrobić, gdy okazało się, że program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest plagiatem?

Pytanie: Podczas konferencji rady pedagogicznej w czerwcu powołany został zespół nauczycieli do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Program został opracowany, przedstawiony i przyjęty na posiedzeniu rady pedagogicznej pod koniec sierpnia. Okazało się jednak, że program został skopiowany ze strony internetowej innej szkoły. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji? Program (plagiat) powinien obowiązywać do końca roku szkolnego. Jakie konsekwencje powinienem wyciągnąć wobec zespołu, który miał program opracować, a w rzeczywistości skorzystał z cudzego opracowania? Jakie kroki powinienem podjąć w opisanej sytuacji?

Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: W ramach monitorowania programu wychowawczo-profilaktycznego na zebraniach rady pedagogicznej dyskutujemy na tematy wychowawcze. Staram się pozyskać od nauczycieli uwagi co do realizacji programu, niestety nauczyciele często zapominają o różnych sytuacjach związanych zarówno z niewłaściwym zachowaniem uczniów, jak i np. z przejawami efektów podjętych środków wychowawczych. W jaki sposób na bieżąco pozyskiwać informacje od nauczycieli o problemach związanych z realizacją programu?

Pogadanki z wyleczonymi z nałogów w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego

Pytanie: Czy w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego na pogadanki do szkoły można zaprosić osoby wyleczone z nałogów działających w grupach wsparcia?

Program wychowawczo-profilaktyczny w jednym dokumencie

Pytanie: Czy w szkole mogą nadal funkcjonować oddzielne programy: wychowawczy i profilaktyki? Czy musi to być jeden dokument? 

Palenie papierosów poza terenem szkoły przez uczniów - co może zrobić szkoła?

Pytanie: Czy nauczyciele mogą zakazać uczniom palenia papierosów poza terenem szkoły? Jakie konsekwencje może wyciągnąć szkoła w stosunku do takich uczniów?

Program profilaktyki i wychowawczy będą połączone w jeden dokument

Pytanie: Czy w którymś z dokumentów prawa oświatowego została wprowadzona zmiana pozwalająca na połączenie szkolnego programu profilaktyki z programem wychowawczym?

Program wychowawczo-profilaktyczny - „termin ważności”

Pytanie: Na jaki czas powinny być w szkole opracowane takie dokumenty jak program wychowawczo-profilaktyczny?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel