Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Procedury i wzory dokumentów

Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym

Organ administracji publicznej jako administrator danych osobowych musi spełnić obowiązek informacyjny względem osób, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego. Prezentujemy wzór klauzuli informacyjnej, którą można wykorzystać w tym celu.

Regulamin nauczania zdalnego

Do obowiązków dyrektora szkoły w związku z kształceniem na odległość należy też określenie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Prezentujemy przykładowy regulamin określający te kwestie.

Analiza ryzyka RODO

Administrator powinien wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych uwzględniające swoje środowisko, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie ma określonego wzoru dokumentu szacowania, czy analizy ryzyka. Przedstawiamy przykładowy wzór.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel