Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Procedury i wzory dokumentów

Analiza ryzyka RODO

Administrator powinien wypracować odpowiednie dla siebie podejście do zarządzania ryzykiem w związku z przetwarzaniem danych osobowych uwzględniające swoje środowisko, specyfikę prowadzonej działalności oraz posiadane doświadczenie, a w szczególności charakter, zakres oraz cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Nie ma określonego wzoru dokumentu szacowania, czy analizy ryzyka. Przedstawiamy przykładowy wzór.

Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych

Od 25 maja 2018 r. administrator ochrony danych ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w czasie do 72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru – Prezesa UODO (art. 33 RODO). Poznaj wewnętrzne elementy postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych.

Procedura zgłaszania IOD do Prezesa UODO

Od 25 maja 2018 r. procedura zgłaszania inspektora ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie regulowana w art. 5 nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge

Procedura wdrażania RODO w 16 krokach

Aby zdążyć z wdrażaniem nowych przepisów dotyczących RODO, warto zapoznać się z procedurą, a także na jej podstawie stworzyć w placówce oświatowej własną. Szkoły i przedszkola mają czas na wdrożenie nowych przepisów do 25 maja br.

Checklista kontrolna zgodności z RODO

Jeśli chcesz mieć pewność, że w Twojej placówce wdrożono wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych zgodne z RODO, pobierz i wypełnij checklistę kontrolną. Sprawdź, czy placówka prawidłowo wdrożyła zasady dotyczące przetwarzania danych i czy odpowiednio zweryfikowano dopełnienie obowiązku informacyjnego w przypadku ich gromadzenia.

Przykładowy harmonogram wdrażania RODO

Aby zaplanować działania związane z wdrażaniem RODO, należy ustalić harmonogram.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel