Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Emerytury w oświacie

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z emeryturami nauczycieli i innych pracowników oświaty. Sprawdź, ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela, w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę w trakcie roku szkolnego, by nauczyciel mógł przejść na emeryturę nauczycielską oraz jak obliczyć staż pracy nauczyciela wymagany do emerytury!

Archiwalny Możliwość przejścia na emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy

Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła pracę w szkole 1 września 1977 r. i pracuje do dzisiaj. W marcu 2010 r. skończyła 55 lat. Czy może przejść na  wcześniejszą emeryturę bez rozwiązania stosunku pracy?

Archiwalny Kiedy emerytura nauczycielska jest liczona wg starych, a kiedy wg nowych zasad?

Pytanie: Czy emerytura nauczyciela, który spełnił warunki do otrzymania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek do końca 2008 r. i chce w 2010 r. przejść na emeryturę, będzie już liczona częściowo wg starych i częściowo wg nowych zasad?

Archiwalny Nabycie uprawnień do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek - do kiedy można rozwiązać stosunek pracy

Pytanie: Czy jeżeli nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w sierpniu 2008 r., lecz do tej pory nie rozwiązał stosunku pracy, może przejść na emeryturę bez względu na wiek, czy przysługuje mu już tylko świadczenie kompensacyjne?

Archiwalny Co można zaliczyć do "pracy przy tablicy"?

Pytanie: Czy pracę na koloniach letnich jako wychowawca można zaliczyć do pracy przy tablicy?

Archiwalny Udokumentowanie pracy na koloniach do celów emerytalnych

Pytanie: Czy można udokumentować pracę na koloniach letnich i obozach zimowych w celu zaliczenia ich do emerytury, w sytuacji gdy nie można przedłożyć żadnej umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach ani potwierdzenia o pracy na koloniach wystawionego przez zakłady pracy, które zatrudniły nauczyciela?

Archiwalny Udokumentowanie wysokości wynagrodzenia w celu ustalenia wysokości emerytury

Pytanie: W jaki sposób udokumentować wynagrodzenie? Czy można udowodnić otrzymywane wynagrodzenie zeznaniami świadków?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel