Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konferencja 21-25 sierpnia 2016 r.

41d9735bae5eb9e1572dd00a7c0eb0c985f43809-large

Projekt ewaluacji wewnętrznej – co uwzględnić

Niniejsze opracowanie zawiera koncepcję badania, która może być wykorzystana w ramach realizowanej przez szkołę ewaluacji wewnętrznej. Od lat nauczyciele są przekonywani do prowadzenia własnych badań, ale tylko wtedy mają one rzeczywisty wpływ na praktykę, gdy wyciągnięte z nich wnioski są wdrażane do działania.

f965426df3bc938ea30078caa0e20d5fec14d7f3-large

Scenariusz przebiegu zebrania sierpniowej rady pedagogicznej

Punktem wyjścia do zaplanowania przebiegu zebrania rady pedagogicznej może być gotowy uniwersalny scenariusz. Warto zastanowić się, który punkt rozwinąć, co dodać i co jeszcze chcemy osiągnąć lub przekazać. Korzystanie z gotowego scenariusz pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć ryzyka, że pominiemy kluczowy element organizacyjnego spotkania.

Scenariusz zebrania rady pedagogicznej opracowującej wyniki nadzoru pedagogicznego

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej ma na celu m.in. ustalenie jak wykorzystać wyniki nadzoru pedagogicznego aby podnieść jakość pracy szkoły. Podpowiadamy jak to zrobić – publikujemy scenariusz zebrania, pod kątem opracowania wyników nadzoru.

33868c30c3a5b2643cfbdc64910f7e93a145b4a4-large

Jak będzie wyglądała edukacja po zmianach od roku szkolnego 2017/2018

Minister edukacji narodowej przedstawiła kierunki zmian w systemie edukacji, które w większości przewidziano na rok 2017. Jeśli wejdą w życie, będą to zmiany rewolucyjne, gdyż zmieniona będzie m.in. struktura szkolnictwa. Szczegółowe rozwiązania zostaną podane do publicznej wiadomości w postaci projektów aktów prawnych jesienią, jednak już teraz warto zapoznać się z ogólnymi kierunkami zmian. Tym bardziej, że część propozycji dotyczy również zmian w Karcie Nauczyciela.

2ead7ef0887d8259a095e99d6047d5603328dd10-large

Zmiany w prawie oświatowym na rok szkolny 2016/2017

Rozpoczynający się niebawem rok szkolny przyniesie kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na działalność szkół i przedszkoli. Dyrektorzy na nowo muszą pomyśleć m.in. o przydziale godzin dodatkowych zajęć. Przedstawiamy zmiany w prawie oświatowym, które wpłyną na działalność placówek oświatowych.

Ewaluacja

Archiwalny E-szkolenie: „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu na rok 2016/2017”

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej tak, by jej wyniki realnie wpłynęły na rozwój placówki, to niełatwe zadanie. Zapraszamy do udziału w wideoszkoleniu prowadzonym przez dr Renatą Stoczkowską, podczas którego wyjaśnimy, jak uniknąć najczęstszych błędów. 

0f3d28508bd36fce5a0366744c1102f82326a296-large

Archiwalny Jak rozporządzać czasem pracy nauczycieli – 10 porad na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Czas pracy nauczycieli od zawsze budził duże kontrowersje w praktyce, w szczególności z uwagi na specyficzną instytucję pensum, która nie występuje u innych grup zawodowych. Wątpliwości wywołuje również przydział godzin ponadwymiarowych, a także zajęć dodatkowych, które od nowego roku szkolnego w związku ze zniesieniem godzin karcianych będą realizowane w ramach zadań statutowych szkoły. Sprawdź, jak prawidłowo rozporządzać czasem pracy nauczycieli.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na 2016/2017

Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w przedszkolu nauczycielami. W tym celu opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Od 1 września 2016 r. w przedszkolach powinna być stosowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 17 czerwca 2016 r. Zmienioną podstawę należy dostosować do pracy z dziećmi. Poznaj szczegóły nowych wytycznych. 

Zestaw dokumentów wymaganych w nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola

Jednym z zadań dyrektora przedszkola jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor przedszkola: przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel