Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Udokumentowanie stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia - kiedy należy ją wypłacić

Pytanie: Nauczyciel w 2007 r. dostał nagrodę za 25 lat pracy. Teraz uzupełnił swoją dokumentację i okazało się, że może obecnie otrzymać nagrodę za 35 lat pracy. Czy można mu ją przyznać? Czy musi między nagrodami upłynąć 5 lat mimo dostarczenia dokumentów uprawniających do szybszego nabycia uprawnień do nagrody?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej po urlopie wychowawczym nauczyciela

Pytanie: Czy urlop wychowawczy wlicza się do lat pracy w związku z nagrodą jubileuszową?

Zaliczenie okresów zatrudnienia za granicą do okresów uprawniających do otrzymania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Pytanie: Czy obywatelce Białorusi, która od 2006 r. uczy w naszej szkole j. angielskiego, zaś jej ogólny staż pracy wynosi 40 lat (łącznie z pracą na Białorusi i studiami 6-letnimi, na które była skierowana z zakładu pracy, ale podczas studiowania nie pracowała, które jednakże w Białorusi zostały zaliczone do stażu pracy), należy zaliczyć okres pracy i studiów za granicą do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej dla nauczycieli?

Uprawnienie nauczyciela do nagrody jubileuszowej w przypadku zatrudnienia poniżej 1/2 etatu

Pytanie: Czy w przypadku księdza katechety, który ma staż pracy w szkole 16 lat, a ogólny staż pracy 25 lat, przysługuje nagroda jubileuszowa, gdy przez ostatnie kilka lat pracował poniżej połowy etatu?

Możliwość zaliczenia okresu studiów do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Skoro do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się  również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, to dlaczego okres studiów nie mieści się właśnie w tych innych okresach? Przecież zależą od niego uprawnienia pracownicze (emerytura). Czy istnieją przepisy pozwalające zaliczyć okres studiów do nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi

Pytanie: Kiedy powinna zostać wypłacona nauczycielowi nagroda jubileuszowa z okazji przepracowania 30 lat, w sytuacji gdy nauczyciel był zatrudniony od 1 września 1980 r.?

Zaliczenie okresu pracy poza zawodem nauczycielskim do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel wkrótce osiągnie 20-letni staż pracy.  Jednak podczas tych 20 lat przez 5 lat nie pracował w zawodzie nauczycielskim. Czy wobec tego należy mu się nagroda jubileuszowa za 20-letni staż pracy, jeżeli obecnie jest czynnym nauczycielem?

Niesłusznie wypłacona nagroda jubileuszowa w związku z nieprawidłowym obliczeniem stażu pracy

Pytanie: W związku z błędnie wyliczonym stażem pracy nauczyciela (został zaliczony okres pracy na roli, mimo iż zgodnie z przepisami nie powinien być on zaliczony do stażu pracy nauczyciela) niesłusznie została wypłacona nagroda jubileuszowa dla nauczyciela. Czy mogę żądać zwrotu tej nagrody?

Praca na roli - zasady zaliczania do stażu pracy nauczyciela

Pytanie: Kiedy można zaliczyć pracę na roli nauczyciela do stażu pracy nauczyciela wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel przechodzi na emeryturę

Pytanie: Z dniem 1 lutego nauczyciel odszedł na emeryturę, lecz nie została mu wypłacona przysługująca nagroda jubileuszowa. Czy można ją wypłacić w następnym miesiącu, po ustaniu zatrudnienia, nie ponosząc konsekwencji prawnych?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel