Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Uprawnienie nauczyciela do nagrody jubileuszowej w przypadku zatrudnienia poniżej 1/2 etatu

Pytanie: Czy w przypadku księdza katechety, który ma staż pracy w szkole 16 lat, a ogólny staż pracy 25 lat, przysługuje nagroda jubileuszowa, gdy przez ostatnie kilka lat pracował poniżej połowy etatu?

Możliwość zaliczenia okresu studiów do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Skoro do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się  również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, to dlaczego okres studiów nie mieści się właśnie w tych innych okresach? Przecież zależą od niego uprawnienia pracownicze (emerytura). Czy istnieją przepisy pozwalające zaliczyć okres studiów do nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi

Pytanie: Kiedy powinna zostać wypłacona nauczycielowi nagroda jubileuszowa z okazji przepracowania 30 lat, w sytuacji gdy nauczyciel był zatrudniony od 1 września 1980 r.?

Zaliczenie okresu pracy poza zawodem nauczycielskim do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel wkrótce osiągnie 20-letni staż pracy.  Jednak podczas tych 20 lat przez 5 lat nie pracował w zawodzie nauczycielskim. Czy wobec tego należy mu się nagroda jubileuszowa za 20-letni staż pracy, jeżeli obecnie jest czynnym nauczycielem?

Niesłusznie wypłacona nagroda jubileuszowa w związku z nieprawidłowym obliczeniem stażu pracy

Pytanie: W związku z błędnie wyliczonym stażem pracy nauczyciela (został zaliczony okres pracy na roli, mimo iż zgodnie z przepisami nie powinien być on zaliczony do stażu pracy nauczyciela) niesłusznie została wypłacona nagroda jubileuszowa dla nauczyciela. Czy mogę żądać zwrotu tej nagrody?

Praca na roli - zasady zaliczania do stażu pracy nauczyciela

Pytanie: Kiedy można zaliczyć pracę na roli nauczyciela do stażu pracy nauczyciela wymaganego do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel przechodzi na emeryturę

Pytanie: Z dniem 1 lutego nauczyciel odszedł na emeryturę, lecz nie została mu wypłacona przysługująca nagroda jubileuszowa. Czy można ją wypłacić w następnym miesiącu, po ustaniu zatrudnienia, nie ponosząc konsekwencji prawnych?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela równocześne zatrudnionego w dwóch placówkach

Pytanie: Nauczyciel-katecheta jest zatrudniony na cały etat w szkole i 0,2 etatu w przedszkolu. Kto wypłaca nagrodę jubileuszową – jeden zakład czy oba?

Archiwalny Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej - czy wymaga przedłożenia decyzji ZUS o emeryturze

Pytanie: Nauczyciel w maju otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w związku z ukończeniem 65. roku życia. Nagrodę powinien otrzymać we wrześniu po rozwiązaniu stosunku pracy. Nie dostarczył jednak do szkoły decyzji z ZUS o przyznanej emeryturze. Czy należy wypłacić mu nagrodę jubileuszową? 

Archiwalny Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium za staż z PUP a wysługa lat i nagroda jubileuszowa

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych i stypendiów za staż z PUP liczy się do pracowniczego stażu pracy wliczanego do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel