Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Wpływ urlopu bezpłatnego na termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka w ciągu 18 lat zatrudnienia w naszej szkole wiele razy korzystała z urlopu bezpłatnego (razem jest 65 dni). Czy należy odliczyć od ogólnego stażu pracy czas trwania tych urlopów?

Okres prowadzenia działalności gospodarczej, a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Mam pytanie czy do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres prowadzenia działalności gospodarczej?

Pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłku chorobowego z ZUS po rozwiązaniu umowy o pracę wliczany jest do  stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej?

Udowodnienie okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu stosunku pracy

Pytanie: Dnia 31 sierpnia 2009 r. został rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem. W dniu rozwiązania umowy na podstawie posiadanych dokumentów staż pracy nauczyciela wynosił 28 lat i 10 miesięcy.  Dnia 16 grudnia 2009 r. były pracownik złożył pismo z prośbą o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy oraz dostarczył w tym dniu książeczkę wojskową potwierdzającą okres służby od października 1977 r. do sierpnia 1979 r.   Czy należy wypłacić byłemu pracownikowi nagrodę jubileuszową, gdy ten doniósł brakujący dokument po ustaniu stosunku pracy?

Wypłacenie wyższej nagrody jubileuszowej nauczycielowi i konsekwencje tego błędu

Pytanie: Na podstawie akt stwierdzono, iż omyłkowo wypłacono nauczycielowi nagrody jubileuszowe:za 35 lat zamiast za 30 lat w dniu 21 grudnia 1999 r. w wysokości 200%,za 40 lat zamiast za 35 lat w dniu 21 grudnia 2004 r. w wysokości 250%. W jakiej wysokości wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi, który nabędzie uprawnienie do nagrody za 40 lat pracy w dniu 19 grudnia 2009 r.?

Udokumentowanie stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia - kiedy należy ją wypłacić

Pytanie: Nauczyciel w 2007 r. dostał nagrodę za 25 lat pracy. Teraz uzupełnił swoją dokumentację i okazało się, że może obecnie otrzymać nagrodę za 35 lat pracy. Czy można mu ją przyznać? Czy musi między nagrodami upłynąć 5 lat mimo dostarczenia dokumentów uprawniających do szybszego nabycia uprawnień do nagrody?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej po urlopie wychowawczym nauczyciela

Pytanie: Czy urlop wychowawczy wlicza się do lat pracy w związku z nagrodą jubileuszową?

Zaliczenie okresów zatrudnienia za granicą do okresów uprawniających do otrzymania nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Pytanie: Czy obywatelce Białorusi, która od 2006 r. uczy w naszej szkole j. angielskiego, zaś jej ogólny staż pracy wynosi 40 lat (łącznie z pracą na Białorusi i studiami 6-letnimi, na które była skierowana z zakładu pracy, ale podczas studiowania nie pracowała, które jednakże w Białorusi zostały zaliczone do stażu pracy), należy zaliczyć okres pracy i studiów za granicą do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej dla nauczycieli?

Uprawnienie nauczyciela do nagrody jubileuszowej w przypadku zatrudnienia poniżej 1/2 etatu

Pytanie: Czy w przypadku księdza katechety, który ma staż pracy w szkole 16 lat, a ogólny staż pracy 25 lat, przysługuje nagroda jubileuszowa, gdy przez ostatnie kilka lat pracował poniżej połowy etatu?

Możliwość zaliczenia okresu studiów do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Skoro do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się  również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, to dlaczego okres studiów nie mieści się właśnie w tych innych okresach? Przecież zależą od niego uprawnienia pracownicze (emerytura). Czy istnieją przepisy pozwalające zaliczyć okres studiów do nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel