Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Uwzględnienie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Z jakich miesięcy roku szkolnego należy przyjąć liczbę godzin ponadwymiarowych do wyliczenia nagrody jubileuszowej?

Podwyżka z wyrównaniem od stycznia a wysokość nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: W jakiej wysokości należało wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową, do której nabył prawo w styczniu 2010 r., gdy podwyżka wynagrodzeń weszła dopiero w kwietniu, ale z mocą wsteczną od stycznia? Czy nagroda jubileuszowa powinna zostać wyrównana z uwzględnieniem nowego wynagrodzenia?

Wysokość nagrody jubileuszowej, gdy w dniu jej nabycia nauczyciel przebywa na L4

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia 2010 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze, zaś od 1 września 2010 r. pracuje w wymiarze ½ etatu. Dnia 1 października 2010 r. nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. W tym dniu nauczyciel będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy podstawą wysokości nagrody może stanowić wynagrodzenie za czas choroby (średnia wynagrodzenia z 12 miesięcy) czy wynagrodzenie w wymiarze proporcjonalnym do aktualnego wymiaru etatu?

Wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na emeryturę a ponowne zatrudnienie nauczyciela - emeryta

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia 2010 r. przechodzi na emeryturę. Z dniem 1 lipca 2011 r. nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy. Od 2 września 2010 r. zostanie zatrudniony na 11/18 etatu, jako emeryt. Czy można wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową 31 sierpnia 2010 r.?

Szkoła zobowiązana do wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel zostanie przeniesiony na podstawie art. 18 KN do innej szkoły w tej samej gminie. Która szkoła powinna wypłacić nagrodę jubileuszową? Zaznaczam, że w planie finansowym szkoły dotychczasowo zatrudniającej nauczyciela zostały przewidziane środki na tę nagrodę.

Maksymalna wysokość nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: We wrześniu nauczyciel będzie obchodził jubileusz 45-lecia pracy, w tym w szkolnictwie 19 lat. Za 40 lat pracy nauczyciel otrzymał nagrodę jubileuszową. Czy we wrześniu będzie przysługiwała mu kolejna nagroda?

Wpływ urlopu bezpłatnego na termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka w ciągu 18 lat zatrudnienia w naszej szkole wiele razy korzystała z urlopu bezpłatnego (razem jest 65 dni). Czy należy odliczyć od ogólnego stażu pracy czas trwania tych urlopów?

Okres prowadzenia działalności gospodarczej, a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Mam pytanie czy do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres prowadzenia działalności gospodarczej?

Pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy okres pobierania zasiłku chorobowego z ZUS po rozwiązaniu umowy o pracę wliczany jest do  stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej?

Udowodnienie okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej po rozwiązaniu stosunku pracy

Pytanie: Dnia 31 sierpnia 2009 r. został rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem. W dniu rozwiązania umowy na podstawie posiadanych dokumentów staż pracy nauczyciela wynosił 28 lat i 10 miesięcy.  Dnia 16 grudnia 2009 r. były pracownik złożył pismo z prośbą o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy oraz dostarczył w tym dniu książeczkę wojskową potwierdzającą okres służby od października 1977 r. do sierpnia 1979 r.   Czy należy wypłacić byłemu pracownikowi nagrodę jubileuszową, gdy ten doniósł brakujący dokument po ustaniu stosunku pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel