Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Wycieczka z ZFŚS z biurem podróży – czy wymaga umowy o powierzenie danych

Pytanie: Czy w przypadku organizowania wycieczki z ZFŚS, gdy jej organizatorem jest biuro podróży, należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych osób, które biorą w niej udział?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów ZFŚS

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie RODO w oświadczeniu o sytuacji socjalnej do celów ZFŚS powinna znajdować się zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Oprocentowanie i opodatkowanie pożyczki z ZFŚS

Pytanie: Czy pożyczki mieszkaniowe muszą być oprocentowane? Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od udzielonej pożyczki?

Opodatkowanie różnego rodzaju świadczeń z ZFŚŚ – czy wypłacone świadczenia należy sumować?

Pytanie: Pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku dziecka (500 zł) oraz 800 zł na święta. Czy otrzymane kwoty należy zsumować i od ich sumy ustalić kwotę wolną od podatku?

Przesunięcie środków ZFŚS na inny cel

Pytanie: Czy istnieje możliwość przesunięcia środków z funduszu mieszkaniowego na organizację pracowniczej imprezy integracyjnej?

Uprawnienia społecznego inspektora pracy przy gospodarowaniu środkami ZFŚS

Pytanie: Czy społeczny inspektor pracy ma prawo sprawować nadzór i możliwość kontroli związanej z działalnością ZFŚS w szkole ? Czy ma prawo w jakikolwiek sposób uczestniczyć w działaniach związanych z działalnością ZFŚS w szkole jako przedstawiciel wszystkich pracowników: tj. ustalenie regulaminu, ewentualnych zmian w aneksach, uzgadnianie poszczególnych świadczeń dla pracowników itp.?

Ujawnienie nieprawdziwości składanych oświadczeń do celów ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel w swoim oświadczeniu o dochodzie na członka rodziny przez okres ostatnich 5 lat nie ujmuje męża, ponieważ cały czas oświadcza, że jest po rozwodzie. Powzięliśmy jednak informację, że jest to nieprawda. Czy można zobowiązać nauczycielkę do wyjaśnienia tej sytuacji i przedstawienia np. orzeczenia o rozwodzie lub separacji?

Zmiana szkoły, w której nauczyciel – emeryt korzysta z ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel emeryt zwrócił się do dyrektora szkoły, która była ostatnim jego miejscem pracy, z prośbą o rezygnację z obejmowania go ZFŚS. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do dyrektora innej szkoły o objęcie go opieką socjalną. Obie szkoły są w obrębie tego samego powiatu. Czy dyrektorzy szkół mogą pozytywnie przychylić się do prośby emerytowanego nauczyciela? Czy emeryt może dowolnie wybierać placówkę, w której chciałby korzystać z ZFŚS?

Komisja socjalna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wybieramy nową komisję socjalną?

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS pracownika zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Czy kwota wolna od podatku określona dla świadczeń z ZFŚS obowiązuje pracownika łącznie we wszystkich zakładach pracy? Czy pracownik zatrudniony w kilku szkołach ma obowiązek złożyć oświadczenie ile w danym roku otrzymał świadczeń wolnych od podatku w innych placówkach?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel