Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Zwolnienie przychodu z opodatkowania łącznie we wszystkich zakładach pracy

Pytanie: Pracownik pracuje w więcej niż jednym zakładzie pracy. W kontekście ZFŚS zwolniona z opodatkowania wynosi 1.000 zł. Czy dotyczy ona każdego zakładu pracy osobno czy też dotyczy tego jednego pracownika we wszystkich zakładach pracy, w których korzysta on z ZFŚS?

Zwolnienie z opodatkowania zapomogi zdrowotnej z ZFŚS

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o zapomogę bezzwrotną. Prośbę swą umotywował tym, że w ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się na tyle, że musiał korzystać z wizyt u lekarza specjalisty. W załączeniu przekazał paragon za wizytę u jednego lekarza w wysokości 150 zł. W podaniu wyszczególnił koszty wizyt u innych lekarzy - razem na kwotę 720 zł. Czy przyznana zapomoga powinna być opodatkowana?

Roczny plan finansowy ZFŚS – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy obecny stan prawny zawsze wymaga opracowania rocznego planu finansowego ZFŚS czy tylko wtedy gdy zapisano to w regulaminie ZFŚS?

Żądanie informacji o przyznanych świadczeniach z ZFŚS za okres, w którym związki zawodowe nie działały w danej szkole

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa, która dopiero w dniu 10.10.2017 r. spełniła wymogi formalno-prawne, by działać w szkole, zwróciła się do dyrekcji z pytaniem: Kto, kiedy i w jakiej wysokości otrzymał dofinansowanie z ZFŚS w okresie 01.01-01.10.2017 r.?  Czy dyrektor musi udzielić takiej informacji?

Dostęp organizacji związkowych do informacji o funkcjonowaniu ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy organizacja związkowa ma prawo żądać szczegółowych danych dotyczących działalności ZFŚS w szkole?

Zatrudnienie emeryta – kto udziela świadczeń z ZFŚS

Pytanie: Czy nauczyciel emerytowany w innej szkole, który pracuje obecnie w wymiarze mniej niż pół etatu w szkole podstawowej, może korzystać z ZFŚS w szkole, z której odchodził na emeryturę?

Oprocentowanie pożyczek z ZFŚS – unikaj nadmiernego

Pytanie: Czy pożyczki udzielone pracownikom szkoły ze środków ZFŚS na cele mieszkaniowe mogą być oprocentowane. Jeśli tak to w jakiej wysokości?

ZFŚS emerytów – byłych pracowników po wygaszeniu gimnazjum

Pytanie: Nasze gimnazjum zostanie wygaszone w roku szklonym 2018/2019. Czy emeryci administracji i obsługi będą mogli korzystać z ZFŚS w innej placówce wskazanej przez organ prowadzący?

Konsultacja związkowa obowiązkiem administratora ZFŚS

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek informować wszelkie związki zawodowe o zmianach w regulaminach ZFŚS? Czy podział środków z funduszu socjalnego w corocznym planie wydatków powinny podlegać uzgodnieniom z organizacjami związkowymi?

Granice potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika

Pytanie: Czy pracodawca może potrącić pracownikowi ratę na pożyczkę z ZFŚS - za jego zgodą -więcej niż przysługuje mu minimalna kwota wynagrodzenia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel