Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Uprawnienia społecznego inspektora pracy przy gospodarowaniu środkami ZFŚS

Pytanie: Czy społeczny inspektor pracy ma prawo sprawować nadzór i możliwość kontroli związanej z działalnością ZFŚS w szkole ? Czy ma prawo w jakikolwiek sposób uczestniczyć w działaniach związanych z działalnością ZFŚS w szkole jako przedstawiciel wszystkich pracowników: tj. ustalenie regulaminu, ewentualnych zmian w aneksach, uzgadnianie poszczególnych świadczeń dla pracowników itp.?

Ujawnienie nieprawdziwości składanych oświadczeń do celów ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel w swoim oświadczeniu o dochodzie na członka rodziny przez okres ostatnich 5 lat nie ujmuje męża, ponieważ cały czas oświadcza, że jest po rozwodzie. Powzięliśmy jednak informację, że jest to nieprawda. Czy można zobowiązać nauczycielkę do wyjaśnienia tej sytuacji i przedstawienia np. orzeczenia o rozwodzie lub separacji?

Zmiana szkoły, w której nauczyciel – emeryt korzysta z ZFŚS

Pytanie: Nauczyciel emeryt zwrócił się do dyrektora szkoły, która była ostatnim jego miejscem pracy, z prośbą o rezygnację z obejmowania go ZFŚS. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do dyrektora innej szkoły o objęcie go opieką socjalną. Obie szkoły są w obrębie tego samego powiatu. Czy dyrektorzy szkół mogą pozytywnie przychylić się do prośby emerytowanego nauczyciela? Czy emeryt może dowolnie wybierać placówkę, w której chciałby korzystać z ZFŚS?

Komisja socjalna po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wybieramy nową komisję socjalną?

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS pracownika zatrudnionego w kilku szkołach

Pytanie: Czy kwota wolna od podatku określona dla świadczeń z ZFŚS obowiązuje pracownika łącznie we wszystkich zakładach pracy? Czy pracownik zatrudniony w kilku szkołach ma obowiązek złożyć oświadczenie ile w danym roku otrzymał świadczeń wolnych od podatku w innych placówkach?

Opodatkowanie kart podarunkowych z ZFŚS

Pytanie: Pracownicy otrzymają na Wielkanoc z ZFŚS karty podarunkowe do realizacji tylko w jednym sklepie. Czy musimy je opodatkować czy można w tej sytuacji skorzystać z ulgi do 1.000 zł?

Opodatkowanie upominków z ZFŚS w szkole dla dzieci pracowników

Pytanie: Zgodnie z regulaminem ZFŚS dzieci pracowników, jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń, otrzymują upominki świąteczne. Czy wartość tego świadczenia powinna być wliczana do kwoty 1.000 zł, w ramach której można przyznać pracownikowi świadczenie bez podatku?

Wycieczka z ZFŚŚ - wyższy limit zwolnienia z opodatkowania dla emerytów

Pytanie: Szkoła organizuje dla swoich pracowników i emerytów dwudniową wycieczkę turystyczną dofinansowaną z ZFŚS. Uczestnicy wycieczki będą dopłacać do wyjazdu w zależności od sytuacji materialnej i życiowej. Wycieczka ma charakter rekreacyjno – sportowy i ogólnodostępny. Czy kwota dofinansowania dla uczestników wycieczki będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Zakup biletów do teatru z ZFŚŚ – sprawdź, co z opodatkowaniem wydatkowanych środków

Pytanie: Czy bilety do teatru zakupione ze środków ZFŚS dla pracowników mieszczą się w ramach kwoty 1.000 zł wolnej od podatku?

Zwolnienie od podatku świadczeń socjalnych dla emerytów

Pytanie: Czy emeryci są zwolnieni z podatku od świadczenia socjalnego - wczasy pod gruszą?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel