Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Plan finansowy ZFŚŚ a uzgodnienie ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy roczny plan finansowy funduszu socjalnego, musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkole?

Spotkanie opłatkowe można sfinansować z ZFŚS

Finansowanie w całości spotkania opłatkowego z ZFŚS jest dopuszczalne, ale warunkiem jest połączenie go z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku, by uniknąć obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Zasady księgowania spotkań opłatkowych finansowanych z ZFŚS

Przepisy dopuszczają finansowanie w całości lub w części spotkania opłatkowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po zorganizowaniu takiego spotkania w przedszkolu należy dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.

Prawo do ZFŚS emeryta - byłego pracownika zwolnionego dyscyplinarnie z pracy

Pytanie: Księgowa została zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Następnie przeszła na emeryturę i zgłosiła się do naszej szkoły z wnioskiem o objęcie jej funduszem socjalnym w naszej placówce. Czy ma do tego prawo?

Prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela, który przeszedł na emeryturę po rozwiązaniu umowy na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciel, który rozwiązał umowę o pracę na zastępstwo w związku z przejściem na emeryturę ma prawo do świadczeń z ZFŚS w szkole, w której był zatrudniony na zastępstwo?

Prawo do świadczeń ZFŚS pracownika na urlopie wychowawczym, który podjął dodatkową pracę w innej szkole

Pytanie: W jakim zakresie może korzystać z ZFŚS pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym? Czy należą się jej u nas świadczenia z ZFŚŚ, jeśli  podejmie pracę w okresie urlopu wychowawczego w innej szkole?

Dziecko pracownika studiujące zaocznie - czy ma prawo do świadczeń z ZFŚŚ?

Pytanie: Czy dzieci uczące sie zaocznie są uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Kiedy świadczenia z ZFŚŚ w szkole są oskładkowane?

Pytanie: Czy zakup biletów do teatru dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien być oskładkowany? Każdy pracownik otrzymuje bilet o tej samej wartości. Czy może on być w 100% sfinansowany z ZFŚS?

Definicja członka rodziny, jako osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚŚ

Pytanie: Czy osobie, która pełni funkcję rodziny zastępczej należą się: paczki, wczasy pod gruszą i inne świadczenia z ZFŚS?

Prawo do świadczeń z ZFŚŚ w szkole osób przebywających na urlopie wychowawczym

Pytanie: Czy nauczyciel będący na urlopie wychowawczym. może ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku tzw. "wczasy pod gruszą"?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel