Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Konsultacja związkowa obowiązkiem administratora ZFŚS

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek informować wszelkie związki zawodowe o zmianach w regulaminach ZFŚS? Czy podział środków z funduszu socjalnego w corocznym planie wydatków powinny podlegać uzgodnieniom z organizacjami związkowymi?

Granice potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika

Pytanie: Czy pracodawca może potrącić pracownikowi ratę na pożyczkę z ZFŚS - za jego zgodą -więcej niż przysługuje mu minimalna kwota wynagrodzenia?

Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji w całości

Pytanie: Czy świadczenia pieniężne np. na święta, zapomogi czy też świadczenia urlopowe wypłacane z ZFŚS są w całości potrącane na rzecz komornika?

Czy udział w wycieczce zakładowej finansowej z ZFŚS stanowi przychód pracowniczy?

Pytanie: W szkole organizowana jest integracyjna wycieczka turystyczno - krajoznawcza dofinansowana z ZFŚS (wycieczka 4 dniowa, zagraniczna). Czy należy płacić podatek od kwoty dofinansowywanej?

Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS przez gminną komisję rewizyjną

Pytanie: Czy Komisja rewizyjna rady gminy ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS w szkole i czy można im udostępnić takie dokumenty jak np. decyzje o przydzieleniu zapomogi, pożyczek?

Zasiłek dla bezrobotnych a prawo emeryta do ZFŚS

Pytanie: Pracownica była zatrudniona była w naszej szkole, a następnie była zarejestrowana w Urzędzie Pracy i korzystała z zasiłku dla bezrobotnych. Potem zaś na swój wniosek przeszła na emeryturę. Czy pracownica ma prawo do korzystania z ZFŚS ?

ZFŚS a impreza z udziałem samorządowców

Pytanie: Czy na obchody jubileuszu szkoły można przeznaczyć pieniądze z ZFŚS na konsumpcję (catering)? Gośćmi będą obecni i byli nauczyciele, pracownicy szkoły, a także zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych.

Plan finansowy ZFŚŚ a uzgodnienie ze związkami zawodowymi

Pytanie: Czy roczny plan finansowy funduszu socjalnego, musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkole?

Spotkanie opłatkowe można sfinansować z ZFŚS

Finansowanie w całości spotkania opłatkowego z ZFŚS jest dopuszczalne, ale warunkiem jest połączenie go z jakąś formą rekreacji lub wypoczynku, by uniknąć obowiązku różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Zasady księgowania spotkań opłatkowych finansowanych z ZFŚS

Przepisy dopuszczają finansowanie w całości lub w części spotkania opłatkowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po zorganizowaniu takiego spotkania w przedszkolu należy dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel