Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Uchwały organu stanowiącego w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy o finansowaniu oświaty

Pytanie: Jakie uchwały musi przyjąć organ stanowiący JST przed 1 września 2018 r. ze względu na zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych?

Promowanie ucznia zdolnego do klasy programowo wyższej – czy jest wzór wniosku rodziców

Pytanie: Rodzic chce przenieść zdolne dziecko do klasy programowo wyższej (posiada stosowną opinię z poradni). Czy rodzic wypełnia wniosek wg jakiegoś wzoru czy pisze pismo własnoręcznie?

Jak wpisywać do elektronicznej księgi zarządzenia dyrektora

Pytanie: W szkole prowadzona jest elektroniczna książka zarządzeń. Czy pisząc zarządzenie  do wprowadzenia regulaminu czy też procedur, dokument ten powinien stanowić załącznik w księdze, tzn. być na kolejnych stronach zarządzenia (numerowanych stronach)?

Regulaminy w szkole – czy powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora

Pytanie: Czy obowiązujące w szkole regulaminy powinny być wprowadzane zarządzeniem dyrektora szkoły? Czy taki sam tryb należy stosować w przypadku regulaminów niezależnych organów szkoły jak rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski?

Czy instrukcja inwentaryzacyjna musi być wprowadzona odrębnym zarządzeniem

Pytanie: Czy instrukcję inwentaryzacyjną powinno wprowadzić się zgodnie z oznaczeniem roku obrotowego (do tej pory była załącznikiem do tzw. polityki rachunkowości)? Po audycie z zaleceniami zmian chcemy ją wyłączyć z polityki i wprowadzić jako oddzielną instrukcją wprowadzoną zarządzeniem.

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę szkolną – jak przechowywać i komu udostępniać

Pytanie: Gdzie powinna być przechowywana dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę szkolną dotycząca uczniów naszej szkoły m.in.: dotycząca testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, badania wzrok, słuchu, postawy ciała), czy pisemnych zgód rodziców? Kto powinien mieć wgląd do tej dokumentacji?

Co zrobić w przypadku błędnej podstawy prawnej na decyzji administracyjnej

Pytanie: Czy w przypadku podania złej podstawy prawnej na decyzji administracyjnej, należy wprowadzić aneks do tej decyzji czy wydać nową?

W jaki sposób przechowywać szkolne zestawy programów nauczania

Pytanie: Czy programy nauczania, ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania, powinny być wydrukowane i przechowywane np. w gabinecie szkoły? Czy może wystarczy, że dyrektor dysponuje jedynie elektroniczną wersją ww. programów?

Wydanie i wysłanie duplikatu świadectwa za granicę – zasady postępowania

Pytanie: Mam pytanie w związku z wystawianiem duplikatów świadectw dojrzałości. Czy osobie mieszkającej za granicą, która zwróciła się o wystawienie duplikatu, można wysłać pocztą taki duplikat? Kto ponosi koszt wysłania takie listu poleconego za granicę?

Wymiana młodzieży – jakie dokumenty należy opracować

Pytanie: Szkoła zaczyna realizować wymianę młodzieży licealnej ze szkołą w Hiszpanii (uczymy języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym). Odbędzie się to na podstawie bezpośrednich uzgodnień między szkołami (nie korzystamy z żadnego programu). Co zrobić, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom? Co uwzględnić by zmniejszyć ryzyko związane z wyjazdem i pobytem u rodzin uczniów?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel