Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Średnie wynagrodzenia w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?

Dodatek za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczyciel – wychowawca klasy zachowuje prawo do dodatku za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego w ciąży i potem urlopów związanych z rodzicielstwem?

Zaszeregowanie płacowe osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego - z uwzględnieniem najwyższego posiadanego wykształcenia czy nie?

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniłem osobę niebędącą nauczycielem do praktycznej nauki przedmiotu zawodowego. Osoba ta nie ma kwalifikacji pedagogicznych. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie tej osoby - czy zgodnie ze stawką nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym czy też nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego?

Płaca w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należą się nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny w szkole wiejskiej?

Sprawdź, jak możesz przywrócić pełną pensję zasadniczą dla zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku miesięcy pozostaje w stanie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych. Pensja nauczyciela została w związku z tym zredukowana. Jednakże dyrektor, znając sytuację nauczyciela chce wypłacać zawieszonemu nauczycielowi pensję w pełnej wysokości. Jak przeprowadzić proces zmiany decyzji?

Jak potrącić wynagrodzenie nauczyciela za okres strajku

Pytanie: 31 marca odbędzie się strajk nauczycieli. Chciałabym dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w strajku.

Wyrównanie wynagrodzenia w następstwie podwyższenia stopnia awansu zawodowego po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w czerwcu 2016 r. W lipcu nie uzyskał akceptacji komisji, jednak w październiku wygrał sprawę odwoławczą w MEN. Następnie organ I instancji ponownie rozpoznał sprawę i w listopadzie nauczyciel otrzymał akceptację komisji. Nauczyciel na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze aktu nadania – Od kiedy należy wyrównać wynagrodzenie nauczyciela?

Kolizja obowiązków służbowych nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w naszej szkole przez umowę o prace na kilka godzin . Dostaliśmy pismo od dyrektora innej szkoły, gdzie jest zatrudniony nauczyciel z prośbą o zwolnienie z zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia. Czy powinniśmy potraktować tą nieobecność jako usprawiedliwioną niepłatną?

Wyrównanie płacy nauczyciela do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pytanie: Czy w związku ze wzrostem od stycznia 2017 roku płacy minimalnej do kwoty 2 000 złotych nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie Karty Nauczyciela (art. 10 ust.7), który nie osiągnie w styczniu 2017 roku płacy minimalnej (wynagrodzenie wg rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 roku: 1 548,00 płaca zasadnicza + wysługa lat 309,60 = 1 857,60 brutto), należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej?

Redukcja wynagrodzenia tymczasowo aresztowanego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku dni nie pojawiał się w pracy, nie można się również było z nim w jakikolwiek sposób skontaktować. Jak się okazało, nauczyciel został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, jakie kroki formalne muszę podjąć: w przypadku dni, w które nie odbyły się zajęcia, ale których nie obejmuje okres tymczasowego aresztowania (są dwa takie dni), na czas tymczasowego aresztowania określony w zawiadomieniu aby odzyskać część wynagrodzenia wypłaconego z góry na początku października za nieprzepracowane dni na końcu miesiąca.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel