Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Uzyskanie stopnia awansu w czasie urlopu macierzyńskiego – podstawa zasiłku

Pytanie: Czy zmieni się podstawa zasiłku macierzyńskiego nauczycielki, która w lipcu, będąc na urlopie macierzyńskim, uzyskała stopień nauczyciela mianowanego?

Urlop zdrowotny w czasie stanu nieczynnego – z dodatkiem stażowym czy bez

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia został przeniesiony w stan nieczynny. Czy w tej sytuacji przysługuje mi tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy także dodatek za wysługę lat?

Termin wypłaty wynagrodzenia nauczycieli, gdy pierwszym dniem miesiąca jest sobota

Pytanie: Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry w pierwszym dniu miesiąca, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas wypłata wynagrodzenia jest przesunięta na dzień następny. Czy sobota jest dniem ustawowo wolnym od pracy?

Odzyskanie wynagrodzenia nadpłaconego w miesiącu ustania zatrudnienia nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo do 22 czerwca otrzymała z góry wynagrodzenie za ten miesiąc. Dostarczyła jednak zwolnienie lekarskie na okres 18-22 czerwca. Czy należy żądać zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia od nauczyciela?

Dodatek do płacy minimalnej w wynagrodzeniu chorobowym

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje dodatek wyrównawczy do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy ten składnik należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela, który został zwolniony z części dnia pracy

Pytanie: Jak wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi, który przez część dnia pracy był nieobecny w związku z wezwaniem na rozprawę sądową?

Wynagrodzenie za dzień, w którym nauczyciel wziął zwolnienie lekarskie po realizacji zajęć

Pytanie: Czy nauczycielce, która w danym dniu była w pracy a po południu nie uczestniczyła w radzie pedagogicznej, bo jak się okazało była u lekarza i wzięła zwolnienie lekarskie, przysługuje wynagrodzenie za ten dzień?

Wynagrodzenie nauczyciela za wycieczkę zorganizowaną w czasie ferii

Pytanie: W czasie ferii zimowych nauczyciel będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas trzydniowej wycieczki. Jak zgodnie z nowymi przepisami należy uregulować wynagrodzenie za ten czas?

Potrącenie odprawy po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel, który w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, został przywrócony do pracy oraz sąd zasądził na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy od zasądzonej kwoty należy odjąć wcześniej wypłaconą odprawę?

Dodatek do płacy minimalnej nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i wraz z dodatkiem stażowym otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.095,20 zł przysługuje od 1 stycznia 2018 r.. dodatek wyrównawczy do płacy minimalnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel