Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Jak potrącić wynagrodzenie nauczyciela za okres strajku

Pytanie: 31 marca odbędzie się strajk nauczycieli. Chciałabym dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w strajku.

Wyrównanie wynagrodzenia w następstwie podwyższenia stopnia awansu zawodowego po postępowaniu odwoławczym

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w czerwcu 2016 r. W lipcu nie uzyskał akceptacji komisji, jednak w październiku wygrał sprawę odwoławczą w MEN. Następnie organ I instancji ponownie rozpoznał sprawę i w listopadzie nauczyciel otrzymał akceptację komisji. Nauczyciel na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze aktu nadania – Od kiedy należy wyrównać wynagrodzenie nauczyciela?

Kolizja obowiązków służbowych nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w naszej szkole przez umowę o prace na kilka godzin . Dostaliśmy pismo od dyrektora innej szkoły, gdzie jest zatrudniony nauczyciel z prośbą o zwolnienie z zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia. Czy powinniśmy potraktować tą nieobecność jako usprawiedliwioną niepłatną?

Wyrównanie płacy nauczyciela do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Pytanie: Czy w związku ze wzrostem od stycznia 2017 roku płacy minimalnej do kwoty 2 000 złotych nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie Karty Nauczyciela (art. 10 ust.7), który nie osiągnie w styczniu 2017 roku płacy minimalnej (wynagrodzenie wg rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2005 roku: 1 548,00 płaca zasadnicza + wysługa lat 309,60 = 1 857,60 brutto), należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej?

Redukcja wynagrodzenia tymczasowo aresztowanego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku dni nie pojawiał się w pracy, nie można się również było z nim w jakikolwiek sposób skontaktować. Jak się okazało, nauczyciel został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Proszę o informację, jakie kroki formalne muszę podjąć: w przypadku dni, w które nie odbyły się zajęcia, ale których nie obejmuje okres tymczasowego aresztowania (są dwa takie dni), na czas tymczasowego aresztowania określony w zawiadomieniu aby odzyskać część wynagrodzenia wypłaconego z góry na początku października za nieprzepracowane dni na końcu miesiąca.

Status płacowy nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: W jaki sposób do analizy wynagrodzeń nauczycieli związanych z wyrównaniem z art. 30 Karty Nauczyciela ująć nauczyciela, który nie posiada stopnia awansu zawodowego i z racji, że zatrudniony jest w wymiarze 6/22 nie rozpoczyna stażu. Czy jako nauczyciela stażystę czy oddzielnie?

Nadpłacone wynagrodzenie podlega odliczeniu wyłącznie przy następnej wypłacie

Pytanie: Nauczycielce wypłacono wynagrodzenie w dniu 1 października. 5 października nauczycielka urodziła dziecko i rozpoczęła na urlop macierzyński. W związku z tym, księgowa postanowiła potrącić wypłacone pobory nauczycielowi po powrocie z urlopu macierzyńskiego - uznała, że za ten miesiąc otrzymała podwójne wynagrodzenie tj. z zakładu pracy i ZUS. Czy postąpiła prawidłowo?

Zwrot wynagrodzenia zatrzymanego w okresie zawieszenia nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel uniewinniony wyrokiem sądu wraca do pracy. W okresie zawieszenia pobierał wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków. Jakie zatrzymane dodatki należy wypłacić nauczycielowi? Jeżeli zwrotowi podlega również dodatek motywacyjny, to czy w takiej wysokości, w jakiej miał wypłacany w okresie poprzedzającym jego zawieszenie w czynnościach nauczyciela?

Zmniejszenie etatu w okresie urlopu zdrowotnego a wysokość wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania, która od 1 września 2016 r. zgodziła się na ograniczenie etatu do 9/18, w dniu 22.06.2016 r. przyniosła orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 25.08.2016 r. do 24.08.2017 r. Jakie będzie przysługiwało jej wynagrodzenie na dzień 01.09.2016 r.?

Termin podwyżki w następstwie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w szkole na zastępstwo od 1.09.2015 do 12.06.2016 r. W dniu 9.06.2016 r. uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego, a od 13.06.2016 do 24.06.2016 dyrektor podpisał z nią drugą umowę na zastępstwo. Jaką stawkę zaszeregowania powinna mieć na tej drugiej umowie, nauczyciela stażysty czy kontraktowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel