Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela

Znajdziesz tu praktyczne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli. Sprawdź, kiedy możesz dokonać potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela, jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w przypadku urlopu bezpłatnego nauczyciela czy korzystania z dni na opiekę nad dzieckiem.

Wynagrodzenie nauczyciela za wycieczkę zorganizowaną w czasie ferii

Pytanie: W czasie ferii zimowych nauczyciel będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas trzydniowej wycieczki. Jak zgodnie z nowymi przepisami należy uregulować wynagrodzenie za ten czas?

Potrącenie odprawy po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel, który w związku ze zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych, został przywrócony do pracy oraz sąd zasądził na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy od zasądzonej kwoty należy odjąć wcześniej wypłaconą odprawę?

Dodatek do płacy minimalnej nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczycielowi, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i wraz z dodatkiem stażowym otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.095,20 zł przysługuje od 1 stycznia 2018 r.. dodatek wyrównawczy do płacy minimalnej?

Nagroda MEN w średnich wynagrodzeniach

Pytanie: Czy nagrodę Ministra Edukacji Narodowej wlicza się do składników uwzględnianych przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego?

Średnie wynagrodzenia w szkole podstawowej, do której włączono gimnazjum

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I-VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?

Dodatek za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczyciel – wychowawca klasy zachowuje prawo do dodatku za wychowawstwo w okresie zwolnienia lekarskiego w ciąży i potem urlopów związanych z rodzicielstwem?

Zaszeregowanie płacowe osoby zatrudnionej na podstawie art. 15 Prawa oświatowego - z uwzględnieniem najwyższego posiadanego wykształcenia czy nie?

Pytanie: Za zgodą organu prowadzącego zatrudniłem osobę niebędącą nauczycielem do praktycznej nauki przedmiotu zawodowego. Osoba ta nie ma kwalifikacji pedagogicznych. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie tej osoby - czy zgodnie ze stawką nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym czy też nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego?

Płaca w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Jakie składniki wynagrodzenia należą się nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny w szkole wiejskiej?

Sprawdź, jak możesz przywrócić pełną pensję zasadniczą dla zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od kilku miesięcy pozostaje w stanie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych. Pensja nauczyciela została w związku z tym zredukowana. Jednakże dyrektor, znając sytuację nauczyciela chce wypłacać zawieszonemu nauczycielowi pensję w pełnej wysokości. Jak przeprowadzić proces zmiany decyzji?

Jak potrącić wynagrodzenie nauczyciela za okres strajku

Pytanie: 31 marca odbędzie się strajk nauczycieli. Chciałabym dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo potrącić wynagrodzenie nauczycielom biorącym udział w strajku.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel