Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Archiwalny Dodatek stażowy dla pracownika emeryta

Pytanie: Pracownik obsługi w naszej szkole odszedł 31 stycznia 2010 r. na emeryturę na warunkach z poprzedniego zakładu pracy (warunki szczególne). Od 1 lutego 2010 r. został jednak ponownie zatrudniony w naszej szkole na pełnym etacie. Staż pracy powyżej 20 lat. Czy przysługuje mu dodatek za wysługę lat i w jakiej wysokości?

Archiwalny Dodatek funkcyjny dla pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Na jakiej postawie prawnej i w jakiej wysokości można przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny, np. głównemu księgowemu, sekretarzowi szkoły, szefowej kuchni? Jesteśmy jednostką oświatową prowadzoną przez powiat.

Archiwalny Dwa stosunki pracy - ile odpraw emerytalnych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w jednej placówce na stanowisku nauczyciela (ponad 20 lat) oraz na stanowisku niepedagogicznym (ponad 30 lat). Czy po rozwiązaniu obydwu stosunków pracy w związku z przejściem na emeryturę należy mu się jedna odprawa emerytalna czy dwie - z każdego stosunku osobno?

Archiwalny Dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w szkole na dwóch stanowiskach

Pytanie: Czy w przypadku zatrudnienia w  jednym przedszkolu  tej samej osoby na dwóch oddzielnych umowach o pracę (cały etat - kucharz; ¼ etatu - szatniarz) dodatek stażowy (w tym przypadku 20%) przysługuje pracownikowi z obu  umów, czy tylko z tej z wymiarem 1 etatu?

Archiwalny Dokumentowanie stażu pracy dla ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę pracownika obsługi

Pytanie: Czy w przypadku braku kompletu świadectw pracy ze wszystkich okresów zatrudnienia mogę obliczyć wysługę lat nauczyciela na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego? W przedłożonej decyzji stwierdzono, że na dzień 30 stycznia 2008 r. okresy składkowe łącznie wynoszą 19 lat, 3 miesiące i 25 dni. Zatrudniłem tę osobę  na stanowisku obsługowym w gimnazjum 7 listopada 2008 r. Czy w chwili obecnej mogę wypłacać dodatek za wysługę w wysokości 20%?

Archiwalny Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole

Pytanie: Czy dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przysługuje zatrudnionym w szkole pracownikom niebędącym nauczycielami? Czy zapis o dodatku specjalnym może znaleźć się w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole? Czy zatrudnionej w szkole księgowej może zostać przyznany dodatek specjalny?

Archiwalny Likwidacja przedszkola a prawo do odprawy pieniężnej pracowników obsługi

Pytanie: W związku z likwidacją przedszkola samorządowego, w którym stan zatrudnienia wynosił 3 osoby (nauczyciele + obsługa), rozwiązano z pracownikami umowy o pracę. Czy pracownikowi niepedagogicznemu, z którym rozwiązano umowę o pracę na postawie art. 30 § 1 ust. 2 Kodeksu pracy, należało wypłacić odprawę pieniężną, o której mowa w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel