Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkoły. Wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki do wynagrodzenia bez tajemnic.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a wysługa lat pracownika samorządowego

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku niepedagogicznym, który dostarczył do akt osobowych zaświadczenie z ZUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych za okres po ustaniu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Czy okres pobierania świadczenia z ubezpieczenia społecznego po ustaniu stosunku pracy należy zaliczyć do okresu uprawniającego pracownika do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej?

Odprawa pośmiertna po pracowniku niepedagogicznym

Pytanie: Czy w przypadku śmierci pracownika szkoły należy wypłacić odprawę pośmiertną? Komu należy się taka odprawa i w jakich częściach, jeżeli zmarły pracownik pozostawił męża i dwoje dorosłych dzieci?

Redukcja etatów w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników

Pytanie: W placówce zatrudnionych jest łącznie 19 pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa) będzie przeprowadzona redukcja etatów niepedagogicznych. Czy należy zastosować okres wypowiedzenia  dla  tych pracowników oraz czy  będzie przysługiwała odprawa?

Przyznanie dodatku specjalnego pracownikowi samorządowemu, gdy regulamin wynagradzania go nie przewiduje

Pytanie: W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych nie ma zapisu dotyczącego dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych. Czy można na podstawie samej ustawy o pracownikach samorządowych wypłacić taki dodatek, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Dodatek za pracę w porze nocnej - czy zaokrągla się godziny pracy?

Pytanie: Pracownik pracował w porze nocnej 0,5 godziny. Czy dodatek za pracę w porze nocnej zaokrąglać do pełnej godziny?

Podstawa obliczenia odprawy pośmiertnej, gdy pracownik przed śmiercią pobierał zasiłek chorobowy

Pytanie: Pracownik od 8 stycznia 2014 przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie 7 lutego zmarł. Jakie wynagrodzenie należy przyjąć do naliczenia odprawy pośmiertnej?

Wysokość świadczeń po zmarłym pracowniku, gdy do ich otrzymania uprawniona jest tylko wdowa po nim

Pytanie: Pracownik szkoły zmarł. Jedyną osobą uprawnioną do świadczeń ze stosunku pracy jest jego żona. Czy odprawę, wynagrodzenie za część miesiąca, ekwiwalent za urlop etc. należy wypłacić jej tylko w połowie ich wysokości?

Dowód odbycia stażu w Urzędzie Pracy

Pytanie: Jaki dokument powinien przedstawić pracownik samorządowy, który odbywał staż w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby pracodawca mógł mu zaliczyć ten staż do nabycia dodatku stażowego. Jakie informacje powinien zawierać taki dokument?

Zaliczenie okresu zatrudnienia poniżej 1/2 etatu do stażu pracy pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Czy pracownikowi samorządowemu, który pracował w poprzedniej szkole w wymiarze 1/4 etatu, należy wliczyć ten okres do stażu pracy, a co za tym idzie do wysługi lat? Moje wątpliwości budzi wymiar etatu - poniżej 1/2.

Liczba pracowników a prawo do odprawy - na dzień wypowiedzenia czy rozwiązania umowy?

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny otrzymał wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. W dniu wręczenia wypowiedzenia w szkole zatrudnionych było 19 osób. Na dzień rozwiązania umowy w szkole pracuje już 21 osób. Czy w tym przypadku należy wypłacić odprawę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel