Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

ZFŚS w szkole – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Sprawdź co możesz sfinansować z funduszu i kto jest uprawniony do świadczeń z ZFŚS w Twojej szkole.

Archiwalny Nadzór związku zawodowego nad PKZP w szkole

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą przeprowadzić kontrolę pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej w szkole i co oznacza w tym przypadku "nadzór społeczny"?

Archiwalny Zasady opodatkowania świadczeń z ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od: zorganizowanej imprezy okolicznościowej z okazji DEN, bonów, paczek, przelewu na konto z tytułu Świąt i zapomogi z ZFŚŚ?

Archiwalny Prawo do ZFŚS w szkole nauczyciela na świadczeniu kompensacyjnym

Pytanie: Czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne należą do świadczeń przedemerytalnych? Czy nauczyciel który uzyskał prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych uzyskał status emeryta? Czy nauczyciel korzystających z świadczeń kompensacyjnych jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?

Archiwalny Umorzona pożyczka z ZFŚS jako dochód emeryta - byłego pracownika

Pytanie: Decyzją komisji socjalnej i dyrektora szkoły jednej z naszych emerytek umorzono w części pożyczkę na cele mieszkaniowe przyznaną ze środków ZFŚS w szkole. Czy umorzona kwota podlega opodatkowaniu i czy w związku z tym należy wystawić PIT - 11?

Archiwalny Opodatkowanie biletów do teatru zakupionych z ZFŚS

Pytanie: Czy bilety do teatru kupione ze środków  ZFŚS w szkole należy opodatkować?

Archiwalny ZFŚS w placówkach niepublicznych

Pytanie: Jesteśmy placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.  Zatrudniamy więcej niż 20 osób w przeliczeniu na etat. Czy mamy obowiązek tworzyć ZFŚS w szkole?

Archiwalny Opodatkowanie dofinansowania do wycieczki zorganizowanej ze środków ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy dofinansowanie do wycieczki zorganizowanej ze środków ZFŚS można potraktować jako świadczenie rzeczowe zwolnione od podatku?

Archiwalny Opodatkowanie paczek żywnościowych z ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy prawdą jest, że jeżeli emeryt (były pracownik) potwierdzi zakup artykułów spożywczych na paczkę żywnościową, przedkładając rachunki, to skorzysta ze zwolnienia podatkowego, a gdy nie dostarczy żadnego rachunku, to należy traktować jako świadczenie pieniężne, które podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%?

Archiwalny Opodatkowanie świadczeń rzeczowych z ZFŚS w razie zatrudnienia u kilku pracodawców

Pytanie: Nauczyciel  zatrudniony w dwóch szkołach, korzystający z ZFŚS w obu placówkach otrzymał paczkę świąteczną  w wysokości  200 zł w jednym miejscu pracy i paczkę wartości 380 zł w drugim  miejscu pracy. Czy otrzymane świadczenia rzeczowe są zwolnione z podatku w obu miejscach pracy?

Archiwalny Przyznanie pomocy rzeczowej z ZFŚS - na kogo powinna być wystawiona faktura

Pytanie: W okresie świątecznym osoby uprawnione korzystają ze świadczenia z ZFŚS w formie pomocy rzeczowej. Pomoc rzeczowa do 380 zł jest zwolniona z podatku. Na kogo powinna być wystawiona faktura - na pracodawcę czy na osobę uprawnioną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel