Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Staż pracy nauczyciela, który brał udział w strajku

Pytanie: Czy dni, w których nauczyciel brał udział w strajku odlicza się od stażu pracy, a tym samym przesunie się termin nabycia prawa do nagrody jubileuszowej i wyższego dodatku stażowego?

Podstawa nagrody jubileuszowej – wynagrodzenie obniżone za strajk czy wynikającej z umowy

Pytanie: Czy w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze wypłacone w miesiącu nabycia do niej prawa (obniżone z uwagi na strajk) czy przysługujące zgodnie z umową o pracę? 

Liczenie stażu pracy przy równoległym zatrudnieniu w tej samej szkole

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej placówce otrzymał dodatkową umowę na stanowisku administracyjnym. W ramach nauczycielskiego zatrudnienia posada 27-letni staż pracy. Zakończone okresy zatrudnienia przed podjęciem pracy na stanowisku niepedagogicznym wynoszą 19 lat i 10 miesięcy. Czy należy wypłacić mu nagrodę za 20 lat pracy ze stanowiska administracyjnego?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 45 lat pracy

Pytanie: Wkrótce osiągnę 45-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową?

Dodatek motywacyjny w podstawie nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od września do lutego otrzymywał dodatek motywacyjny w wysokości 15%. Od marca do sierpnia wysokość dodatku wynosi 5%. W jakiej wysokości wliczyć dodatek motywacyjny do nagrody jubileuszowej wypłacanej w kwietniu?

Prawo do nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Pracownik samorządowy został zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i jest to jego dodatkowe zatrudnienie. Przedstawił świadectwa pracy dokumentujące 19 lat i 11 miesięcy stażu pracy. Czy w naszej placówce, jako dodatkowym miejscu pracy, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

Zaliczenie do nagrody jubileuszowej okresu pracy zakończonego porzuceniem pracy

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy, w którym jest informacja, że stosunek pracy ustał w wyniku porzucenia pracy. Czy ten okres można zaliczyć do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Upływ stażu pracy uprawniającego do nagrody u poprzedniego pracodawcy

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo od 1 września. Z przedłożonych dokumentów wynika, że jej staż pracy wynosi ponad 32 lata. Nauczycielka zwróciła się o wypłatę nagrody za 30 lat pracy, ponieważ nie otrzymała jej u poprzedniego pracodawcy. Czy powinniśmy jej ją wypłacić?

Udokumentowanie prawa do nagrody wyższego stopnia po wypłaceniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczycielowi została wypłacona nagroda za 20 lat pracy w dniu 1 września 2018 r.  Po czym nauczyciel udokumentował 3 miesiące dodatkowego stażu pracy. Czy należy teraz wypłacić różnicę między wypłaconą nagrodą a nagrodą, którą by otrzymał 3 miesiące temu (byłaby korzystniejsza, bo z godzinami ponadwymiarowymi)?

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczycieli – od razu czy dopiero na koniec miesiąca

Sprawdź, kiedy należy wypłacać nagrodę jubileuszową  – w dniu, w którym nauczyciel nabył do niej prawo czy dopiero na koniec miesiąca.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel