Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia a staż pracy do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy za okres od 1 września 1996 do 31 sierpnia 1997, w informacji o dodatkowych uprawnieniach i świadczeniach jest wpis o wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 lipca 1997 do  25 czerwca 1998. Czy okres świadczenia zaliczamy do nagrody jubileuszowej?

Wysokość nagrody jubileuszowej gdy dodatek stażowy zwiększa się po dniu jej wypłaty

Pytanie: Nauczycielka 4 kwietnia nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy oraz 20% dodatku stażowego. W jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę - z uwzględnieniem już wyższego dodatku czy nie?

Zaliczenie pracy na roli przed 1983 r. do stażu pracy

Pytanie: Nauczycielka w dniu 26.07.2013 r. miała otrzymać nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. W dniu 25.02.2013r. dostarczyła zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie 26.03.1970r. do 30.09.1974 r. Kiedy i w jakiej wysokości powinna otrzymać nagrodę jubileuszową? Czy okres podany w pytaniu zalicza się do nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik nie przejął gospodarstwa rolnego, ani nie pracował u współmałżonka?

Spóźniona wypłata jubilata, by nauczyciel otrzymał wyższą nagrodę

Pytanie: Z dniem 30 listopada nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić w dniu 1 grudnia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Czy nauczyciel, który rozwiązuje stosunek pracy i przechodzi na świadczenie kompensacyjne ma prawo do nagrody jubileuszowej, gdy termin jej wypłaty upłynie w ciągu 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy tj. nauczyciel przechodzący na emeryturę?

Dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września. Kiedy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 1 września czy 31 sierpnia?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Z końcem roku szkolnego zostaje zlikwidowana szkoła. Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielom, którzy w ciągu 12 miesięcy nabędą prawo do tej nagrody?

Okres pracy w charakterze pracownika młodocianego a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Czy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej nauczyciela można zaliczyć okres zatrudnienia w charakterze pracownika młodocianego na podstawie wystawionego zaświadczenia przez archiwum Urzędu wojewódzkiego?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy należy wypłacić nagrodę - w dniu nabycia do niej prawa, czy po powrocie nauczyciela do pracy?

Prawo do odsetek za nieterminowe wypłacenie nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy nauczycielowi, któremu została wypłacona nagroda jubileuszowa z opóźnieniem, przysługują odsetki za czas opóźnienia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel