Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Kto przyznaje nagrodę jubileuszową dyrektorowi szkoły?

Pytanie: Czy pismo przyznające nagrodę jubileuszową dla dyrektora szkoły może podpisać wicedyrektor szkoły czy tylko naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym?

Okres pozostawania bez pracy a staż pracy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przez miesiąc pozostawał bez pracy. Został do niej przywrócony wyrokiem sądu. Czy okres pozostawania bez pracy wlicza się do nagrody jubileuszowej? Czy czas ten wlicza się do stażu pracy w szczególnym charakterze wymaganego do przejścia na emeryturę nauczycielską zgodnie z art. 88 ust.1 Karty Nauczyciela?

Urlop bezpłatny nauczyciela w latach 70-tych a pracowniczy staż pracy

Pytanie: Nauczyciel dostarczył świadectwo pracy z adnotacją o urlopie bezpłatnym w okresie od 01 października 1974 do 15 sierpnia 1978 r., udzielonym na podstawie art. 59 ust 1 ustawy z 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela. Czy okres ten wlicza się do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia a staż pracy do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy za okres od 1 września 1996 do 31 sierpnia 1997, w informacji o dodatkowych uprawnieniach i świadczeniach jest wpis o wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 lipca 1997 do  25 czerwca 1998. Czy okres świadczenia zaliczamy do nagrody jubileuszowej?

Wysokość nagrody jubileuszowej gdy dodatek stażowy zwiększa się po dniu jej wypłaty

Pytanie: Nauczycielka 4 kwietnia nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy oraz 20% dodatku stażowego. W jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę - z uwzględnieniem już wyższego dodatku czy nie?

Zaliczenie pracy na roli przed 1983 r. do stażu pracy

Pytanie: Nauczycielka w dniu 26.07.2013 r. miała otrzymać nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. W dniu 25.02.2013r. dostarczyła zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie 26.03.1970r. do 30.09.1974 r. Kiedy i w jakiej wysokości powinna otrzymać nagrodę jubileuszową? Czy okres podany w pytaniu zalicza się do nagrody jubileuszowej, jeśli pracownik nie przejął gospodarstwa rolnego, ani nie pracował u współmałżonka?

Spóźniona wypłata jubilata, by nauczyciel otrzymał wyższą nagrodę

Pytanie: Z dniem 30 listopada nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić w dniu 1 grudnia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej przy przejściu na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Czy nauczyciel, który rozwiązuje stosunek pracy i przechodzi na świadczenie kompensacyjne ma prawo do nagrody jubileuszowej, gdy termin jej wypłaty upłynie w ciągu 12 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy tj. nauczyciel przechodzący na emeryturę?

Dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel rozpoczął pracę 1 września. Kiedy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 1 września czy 31 sierpnia?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Z końcem roku szkolnego zostaje zlikwidowana szkoła. Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielom, którzy w ciągu 12 miesięcy nabędą prawo do tej nagrody?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel