Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Udokumentowanie stażu pracy uprawniającego do nagrody wyższego stopnia wkrótce po otrzymaniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczyciel 1 września otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W tym samym miesiącu dostarczył zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym i jego staż pracy wyniósł ponad 26 lat. Czy, kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę za 25 lat pracy?

Prawo do wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel po przejściu na emeryturę zostaje zatrudniony w szkole

Pytanie: Nauczyciel rozwiązuje swój stosunek pracy z dniem 26 sierpnia w związku z przejściem na emeryturę. Prawo do nagrody jubileuszowej nabyłby w styczniu następnego roku. Czy należy wypłacić teraz tę nagrodę, jeżeli zamierzamy ponownie zatrudnić go od 1 września na 5/18 etatu?

Urlop bezpłatny na doskonalenie zawodowe przed 2010 rokiem a staż pracy

Pytanie: Nauczyciel w świadectwie pracy ma wpisany okres 5 miesięcy korzystania z urlopu bezpłatnego. Dodatkowo przedstawił zaświadczenie wydane przez dyrektora tamtej szkoły, że okres tego urlopu był traktowany jako forma doskonalenia. świadectwo pracy wydano w 1993 r. Czy urlop ten wlicza się do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

Dodatek funkcyjny w podstawie obliczenia nagrody jubileuszowej

Pytanie: Czy w podstawie naliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela uwzględnia się dodatek za wychowawstwo oraz dodatek za opiekuna stażu?

Termin wypłaty i podstawa obliczenia nagrody jubileuszowej, gdy nauczyciel nabywa do niej prawo w niedzielę 31 sierpnia

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 31 sierpnia 2014 r.  (niedziela). Kiedy wypłacić nagrodę i jak ustalić jej wysokość? Wypłata nagrody w sierpniu byłaby bardziej korzystna dla nauczyciela, gdyż zostałyby w niej uwzględnione składniki zmienne z całego roku szkolnego 2013/2014, jednakże musiałaby nastąpić przed upływem okresu uprawniającego do nagrody tj. 29 sierpnia 2014 r.

Prawo do nagrody jubileuszowej osoby zatrudnionej za zgodą kuratora lub organu prowadzącego

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie art. 7 ust.1d ustawy o systemie oświaty, przedstawił dokumenty potwierdzające 40-letni staż pracy zawodowej. Czy należy wypłacić tę nagrodę?

Godziny ponadwymiarowe wliczane do nagrody jubileuszowej wypłacanej w październiku

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy 31 października 2013 r. Nagroda została wypłacona w 31 października. Nauczyciel zrealizował we wrześniu 32 godziny ponadwymiarowe. W październiku 40 godzin ponadwymiarowych. Czy należy je wliczyć do obliczenia podstawy nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa wypłacana w czasie urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Nauczycielka nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, w czasie którego otrzymuje 60% wynagrodzenia. Jak ustalić wysokość nagrody?

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w sobotę - termin wypłaty

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 31 sierpnia 2013 r. W tym roku jest to sobota - dzień wolny od pracy, następnie jest niedziela - 1 września - też dzień wolny. Czy nagrodę należy wypłacić 30 sierpnia w piątek, czy 2 września w poniedziałek?

Kto przyznaje nagrodę jubileuszową dyrektorowi szkoły?

Pytanie: Czy pismo przyznające nagrodę jubileuszową dla dyrektora szkoły może podpisać wicedyrektor szkoły czy tylko naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel