Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Okres pobierania świadczenia kompensacyjnego a staż pracy

Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia kompensacyjnego wlicza się do okresów od których uzależnione jest przyznanie nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na cały etat w jednej placówce, a w drugiej ma odrębną umowę na część etatu. Obie szkoły podlegają temu samemu organowi prowadzącemu. Czy nagrodę jubileuszową dla nauczyciela wypłacają obie szkoły?

Misja katolicka – sprawdź, czy dolicza się ją do stażu pracowniczego

Pytanie: Ksiądz przebywał na misjach. Na tę okoliczność nie posiada żadnych dokumentów, jedynie zaświadczenie z ZUS poświadczające, że w tym okresie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych jako duchowny, nie prowadzący działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru. Czy w takim przypadku można zaliczyć księdzu okres przebywania na misjach do pracowniczego stażu pracy?

Sprawdź, jak uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pytanie: Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 6 września. Jaką podstawę z godzin ponadwymiarowych powinniśmy przyjąć do obliczeń?

Staż pracy za granicą a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel pracował w Polsce w szkole przez 10 lat. Następnie pracował w Anglii (również w szkole) przez 10 lat. Teraz wrócił do Polski i od 1 września podejmie pracę w szkole. Jego staż pracy wynosi 20 lat. Czy wobec tego nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa?

Ponowne przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Jestem emerytowaną nauczycielką i zostałam ponownie zatrudniona na podstawie mianowania. Z tytułu likwidacji etatu dnia 31 sierpnia nastąpi ze mną rozwiązanie stosunku pracy. W dniu rozwiązania stosunku pracy będę miała 39 lat i 6 miesięcy stażu pracy. Czy w takim przypadku należy mi się wcześniej wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?

Wypłata świadczeń pieniężnych innych niż wynagrodzenie w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczycielowi można wypłacić nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Objęcie udziału w gospodarstwie rolnym a staż pracowniczy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel jest współwłaścicielem gospodarstwa od 07.11.1994 r., posiada 1/4 z 8,06 ha. W momencie przejęcia gospodarstwa miał 15 lat. Pierwszą pracę podjął w 2000 r. Czy okres od 07.11.1994 r. do 31.08.2000 r. można zaliczyć mu do stażu pracy? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Okres pomiędzy zakończeniem zasadniczej służby wojskowej a podjęciem pracy wlicza się do stażu pracowniczego, ale tylko częściowo

Pytanie: Nauczyciel w trakcie zatrudnienia odbywał służbę wojskową od 29.10.1982 r. do 30.06.1984 r. Pracę podjął z datą 18.07.1984 r. Czy przerwa w zatrudnieniu po zakończeniu służby wojskowej podlega wliczeniu do stażu pracowniczego?

Urlop bezpłatny na dziecko w stażu pracowniczym

Pytanie: Czy należy wliczyć pracownikowi obsługi okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem od 01.11.1978 do 31.10.1981 r. do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel