Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Staż pracy za granicą a nagroda jubileuszowa nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel pracował w Polsce w szkole przez 10 lat. Następnie pracował w Anglii (również w szkole) przez 10 lat. Teraz wrócił do Polski i od 1 września podejmie pracę w szkole. Jego staż pracy wynosi 20 lat. Czy wobec tego nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa?

Ponowne przejście na emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej

Pytanie: Jestem emerytowaną nauczycielką i zostałam ponownie zatrudniona na podstawie mianowania. Z tytułu likwidacji etatu dnia 31 sierpnia nastąpi ze mną rozwiązanie stosunku pracy. W dniu rozwiązania stosunku pracy będę miała 39 lat i 6 miesięcy stażu pracy. Czy w takim przypadku należy mi się wcześniej wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy?

Wypłata świadczeń pieniężnych innych niż wynagrodzenie w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych

Pytanie: Czy w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych nauczycielowi można wypłacić nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Objęcie udziału w gospodarstwie rolnym a staż pracowniczy nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel jest współwłaścicielem gospodarstwa od 07.11.1994 r., posiada 1/4 z 8,06 ha. W momencie przejęcia gospodarstwa miał 15 lat. Pierwszą pracę podjął w 2000 r. Czy okres od 07.11.1994 r. do 31.08.2000 r. można zaliczyć mu do stażu pracy? Jeśli tak to w jakim wymiarze?

Okres pomiędzy zakończeniem zasadniczej służby wojskowej a podjęciem pracy wlicza się do stażu pracowniczego, ale tylko częściowo

Pytanie: Nauczyciel w trakcie zatrudnienia odbywał służbę wojskową od 29.10.1982 r. do 30.06.1984 r. Pracę podjął z datą 18.07.1984 r. Czy przerwa w zatrudnieniu po zakończeniu służby wojskowej podlega wliczeniu do stażu pracowniczego?

Urlop bezpłatny na dziecko w stażu pracowniczym

Pytanie: Czy należy wliczyć pracownikowi obsługi okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem od 01.11.1978 do 31.10.1981 r. do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

Wypłata nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczycielowi w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Nagrodę jubileuszową dla nauczyciela uzupełniającego etat finansuje wyłącznie szkoła macierzysta

Pytanie: W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel dyplomowany był zatrudniony w szkole macierzystej w wymiarze i uzupełniał etat w innej szkole podlegającej pod ten sam organ prowadzący. Pracodawcą była jednostka macierzysta, ona wypłacała wynagrodzenie pracownikowi z całego etatu. Jednakże co miesiąc proporcjonalnie do wymiaru etatu obciążaliśmy rachunkiem szkołę w której uzupełniał etat. Problem pojawił się w momencie, gdy 31 sierpnia 2016 roku wypłaciliśmy nauczycielowi nagrodę jubileuszową z tytułu 20 lat pracy. Czy powinniśmy obciążyć kosztami wypłaty nagrody jubileuszowej szkołę, w której nauczyciel uzupełnia etat - proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Wcześniejsza nagroda jubileuszowa w związku z odejściem na emeryturę

Pytanie: W 2017 r. powinnam odebrać nagrodę jubileuszową. Jeśli od września 2016 r. byłabym na emeryturze, to czy będzie mi się ona należała z rocznym wyprzedzeniem?

Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej przy udokumentowaniu dłuższego stażu

Pytanie: Nauczyciel w lutym 2014 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W październiku 2015 r. dostarczył dokumenty zaliczające mu pracę na roli - 5 lat i 8 miesięcy. Czy należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy? W chwili obecnej jego staż pracy wynosi 27 lat i 8 miesięcy.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel