Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące przyznawania nagród jubileuszowych nauczycielom. Sprawdź, jakie okresy i według jakich zasad podlegają wliczeniu do stażu pracy uprawniającego do jubilata.

Doliczenie zastępczej służby wojskowej, tylko jeżeli nauczyciel podjął pracę w ciągu 30 dni

Pytanie: Nauczyciel przedstawił książeczkę wojskową o odbyciu  zastępczej  służby wojskowej - w   zakładzie pracy w okresie od 20.06.1987 r. do 30.06.1989 r. - brak świadectwa pracy. Przed  wojskiem ukończył w  czerwcu 1987 r. szkołę średnią, natomiast po wojsku przebywał na płatnym zasiłku dla bezrobotnych w okresie od 26.06.1993 r. do 25.06.1994 r., a pierwsze zatrudnienie podjął  w dniu 19.09.1994 r. Czy można zaliczyć okres zastępczej służby wojskowej do dodatku za staż pracy na podstawie wpisu w książeczce wojskowej ?

Zeznania dwóch świadków mogą umożliwić zaliczenie pracy na roli do stażu pracy

Nauczyciel, który przedstawi dwóch świadków, może potwierdzić świadczenie pracy w gospodarstwie rolnym nawet mimo braku zaświadczenia z urzędu gminy. Pozwoli to na zaliczenie tych okresów do stażu pracy, dzięki czemu może zwiększyć wysokości ustalanych na jego podstawie świadczeń.

Staż pracy księży zatrudnionych w szkole przed 1 września 1997 r.

Pytanie: Czy do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej można zaliczyć pracę księdza na stanowisku nauczyciela religii w okresie 1.09.1990 - 31.08.1997 r.? 

Decyzja o wcześniejszej wypłacie nagrody jubileuszowej zależy od dyrektora

Przepisy nie przewidują wprost, by nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, miał prawo do wcześniejszej wypłaty tej nagrody. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje jednak dyrektor.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela, który ma dodatkową umowę za zgodą kuratora

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie dwóch umów - jedna na czas określony, zgodnie z kwalifikacjami a druga za zgodą kuratora na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy wliczyć do niej wynagrodzenie z obu umów o pracę, czy tylko z pierwszej, biorąc pod uwagę, że z drugiej nie jest wypłacany dodatek stażowy?

Wysokość nagrody jubileuszowej  nauczyciela po zmianie wymiaru etatu

Pytanie: Nauczyciel do 31 sierpnia był zatrudniony w naszej szkole w wymiarze 1/2 etatu, a od 1 września będzie zatrudniony na cały etat. 15 września nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy do jej podstawy należy wliczyć wynagrodzenie obowiązujące do sierpnia tj. z części etatu czy obowiązujące już we wrześniu tj. z pełnego wymiaru zajęć?

Okres urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji wójta a staż uprawniający do nagrody jubileuszowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przez 4 lata korzystał z urlopu bezpłatnego w szkole. W tym czasie pełnił funkcję wójta gminy. Czy okres sprawowania funkcji z wyboru należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej?

Wypłata nagrody jubileuszowej w trakcie stanu nieczynnego

Pytanie: Czy w czasie stanu nieczynnego nauczyciel może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej?

Udowodnienie okresu zatrudnienia za granicą zaświadczeniem

Pytanie: Nauczyciel przedstawił dokument z USA oraz jego poświadczone tłumaczenie, z którego wynika, że był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od 24 stycznia 1992 r. do 20 grudnia 1995 r. Czy można doliczyć ten okres do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego i wypłata nagrody jubileuszowej?

Udokumentowanie stażu pracy uprawniającego do nagrody wyższego stopnia wkrótce po otrzymaniu nagrody niższego stopnia

Pytanie: Nauczyciel 1 września otrzymał nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. W tym samym miesiącu dostarczył zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym i jego staż pracy wyniósł ponad 26 lat. Czy, kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę za 25 lat pracy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel