Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa rentowa dla księdza zatrudnionego w szkole

Pytanie: Ksiądz katolicki, zatrudniony w wymiarze 10/18, otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Czy przysługuje odprawa nauczycielowi, który jest zatrudniony do końca roku szkolnego, z którym szkoła ulegnie całkowitej likwidacji? Nie jest to pierwsza umowa o pracę z tym nauczycielem, lecz czwarta zawierana z roku na rok w niepełnym wymiarze pracy.

Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony

Pytanie: Kiedy nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony ma prawo do odprawy w przypadku zakończenia pracy w szkole?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielowi - wątpliwości na tle orzecznictwa SN

Pytanie: Czy można wypłacić nauczycielowi odprawę emerytalną, jeśli w momencie rozwiązania umowy z powodu przejścia na emeryturę nie posiada on decyzji stwierdzającej nabycie prawa do emerytury? Z wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r. wynika, że pracodawca nie ma prawa do takich działań, bo odprawa powinna być wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę, niezależnie od braku decyzji ZUS. Czy dyrektor, który wypłacił odprawę mimo braku decyzji ZUS o nabyciu prawa do emerytury, postąpił zgodnie z prawem?

Zwrot odprawy po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel w roku poprzednim otrzymał odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę. Wyrokiem sądu został przywrócony do pracy. Nauczyciel odmówił zwrotu otrzymanej odprawy. Czy można zaliczyć wypłaconą odprawę na poczet odprawy z tytułu ponownego wypowiedzenia umowy o pracę?

Ponowne zatrudnienie w szkole a prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie: Z końcem sierpnia 2013 roku rozwiązujemy z nauczycielem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Od 1 września będzie pracował jako nauczyciel na pół etatu. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawy dla nauczycieli - praktyczne wskazówki i obliczenia

Zakończenie stosunku pracy w szkole często wiąże się z obowiązkiem wypłacenia odprawy. Zazwyczaj prawo do odprawy lub jej wysokość jest uzależniona od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania czy umowy o pracę. Może się również zdarzyć tak, że nauczyciel będzie spełniał jednocześnie warunki do otrzymania więcej niż jednej odprawy, lecz nie zawsze otrzyma obie. Sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu z pracy.

Odprawa dla nauczyciela, który odwołał się od wypowiedzenia

Pytanie: Nauczyciel dostał wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony z dniem 31.08.2013 r. Nauczyciel skierował sprawę do sądu o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne i przywrócenie go do pracy. Sprawa w sądzie ma się odbyć w listopadzie 2013 r. Czy w związku z tym, nauczycielowi należy wystawić świadectwo pracy z dniem 31.08.2013 r. i wypłacić odprawę pieniężną. Czy czekać na wyrok sądu?

Termin wypłaty odprawy, gdy umowa rozwiązuje się w sobotę

Pytanie: W jakim terminie należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela? Jakich potrąceń należy dokonać z odprawy?

Wypłata odprawy emerytalnej przed wydaniem decyzji o przyznaniu emerytury

Pytanie: Dyrektor placówki złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, w związku z przejściem z na emeryturę. Zgodnie z pismem otrzymanym z ZUS, wniosek o emeryturę można złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, dołączając świadectwo pracy. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? W ostatnim dniu pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel