Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Termin wypłaty odprawy, gdy umowa rozwiązuje się w sobotę

Pytanie: W jakim terminie należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela? Jakich potrąceń należy dokonać z odprawy?

Wypłata odprawy emerytalnej przed wydaniem decyzji o przyznaniu emerytury

Pytanie: Dyrektor placówki złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, w związku z przejściem z na emeryturę. Zgodnie z pismem otrzymanym z ZUS, wniosek o emeryturę można złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, dołączając świadectwo pracy. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? W ostatnim dniu pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

Odprawa emerytalna przy przejściu na świadczenie kompensacyjne po stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, któremu wypowiedziano umowę o pracę z powodu zmian organizacyjnych w szkole może przejść w stan nieczynny, a bezpośrednio po jego zakończeniu na świadczenie kompensacyjne? Czy należy mu się odprawa z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne?

Wysokość odprawy dla nauczyciela po ograniczeniu pensum

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania. Od dwóch lat zgadza się na ograniczenie etatu do 1/2. Teraz będzie zwolniony z art.20 KN. Jaka odprawa mu się należy, z całego czy z połowy etatu?

Niezdolność do zajmowania stanowiska nauczyciela i przejście na rentę - ile odpraw?

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania przyniósł do szkoły zaświadczenie o niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela. Zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy i z tego tytułu zostanie mu wypłacona odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, bowiem zatrudniony jest ponad 20 lat. Nauczyciel ten otrzymał również rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy z tego tytułu również należy wypłacić odprawę?

Obliczanie stażu pracy na potrzeby ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej

Pytanie: Zmarł pracownik szkoły, który pracował od 1 września 1980 r. do 31 sierpnia 2008 r. oraz został powtórnie zatrudniony od 1 września 2010. Czy odprawę pośmiertną należy wypłacić w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, czy do stażu pracy wliczyć poprzednie zatrudnienie i wypłacić odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia?

Odprawa emerytalna dla nauczyciela, który żąda przywrócenia do pracy

Pytanie: Czy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który złożył odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, a jednocześnie przeszedł na emeryturę?

Odprawa dla nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel z 30-letnim stażem 1 września 2012 został przeniesiony na okres 1 roku do innego gimnazjum na podstawie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela. Teczka poszła za nauczycielem. W maju 2013 nauczyciel ten dostanie ode mnie wypowiedzenie gdyż moja szkoła będzie likwidowana w sierpniu 2013r. Czy przysługuje mu odprawa? Jeżeli tak to na podstawie jakiej dokumentacji obliczyć jej wysokość?

Odprawa emerytalna po odprawie rentowej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w naszej szkole 20 lat temu. W poprzednim miejscu pracy otrzymał odprawę z tytułu przejścia na rentę. Teraz nabył prawo do emerytury. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn zdrowotnych

Pytanie: Czy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania odprawa w związku rozwiązaniu stosunku pracy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel