Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa emerytalna dla nauczyciela pracującego podczas stanu nieczynnego

Pytanie: Jak należy naliczyć odprawę emerytalną dla nauczyciela, który przebywał w stanie nieczynnym i jednocześnie pracował na część etatu?

Wysokość odprawy dla nauczyciela zatrudnionego w zmniejszonym wymiarze czasu na podstawie mianowania

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania. W tym roku szkolnym ograniczono mu wymiar zatrudnienia. W maju nauczyciel nie wyraził zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia, więc wręczono mu wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 KN. W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi odprawa?

Prawo do odprawy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin po rozwiązaniu umowy przyznaje się odprawę?

Rozwiązanie z nauczycielem-emerytem stosunku pracy a prawo do odprawy

Pytanie: Nauczyciel przechodząc na emeryturę, rozwiązał umowę i otrzymał odprawę emerytalną. Obecnie zatrudniony jest na 1/2 etatu, umowa na czas nieokreślony. Od następnego roku szkolnego nie będzie dla niego godzin. Czy przysługuje mu odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

Podstawa obliczenia odprawy emerytalnej nauczyciela

Pytanie: Odeszłam na emeryturę z tytułu likwidacji stanowiska pracy, otrzymałam odprawę emerytalną. Czy dodatek wiejski i mieszkaniowy powinien być także wliczony do odprawy emerytalnej?

Potrącenia komornicze z odprawy

Pytanie: Czy z odprawy można dokonywać potrąceń, tak jak z wynagrodzenia za pracę?

Odprawa pośmiertna - kto ma do niej prawo

Pytanie: Dnia 15 sierpnia 2010 r.  zmarła nauczycielka, która przepracowała w naszej szkole 23 lata. Była rozwódką i miała dwie córki. Czy córki po zmarłej pracownicy są uprawnione do otrzymania odprawy pośmiertnej?

Błędne przekazanie informacji nauczycielowi o prawie do odprawy

Pytanie: Jestem dyrektorem placówki oświatowej. Wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu utraty zaufania wręczyłam nauczycielowi pismo z informacją, że otrzyma 2-miesięczną odprawę. Nauczyciel odwołał się od wypowiedzenia i żąda przywrócenia do pracy. Nauczyciel napisał do mnie pismo, w którym żąda wypłaty odprawy. Czy muszę te pieniądze  temu nauczycielowi  wypłacić? Czy w takich przypadkach można nazwać moje (omyłkowe w rzeczywistości) pismo pomyłką urzędniczą?

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony

Pytanie: Czy przysługuje odprawa nauczycielowi, który był zatrudniony do końca roku szkolnego, z którym szkoła ulegnie całkowitej likwidacji?

Wysokość odprawy w związku z likwidacją szkoły dla nauczyciela na urlopie wychowawczym

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony od 1 września 2004 r. Od 1 lipca 2009 r.  do 31 sierpnia 2010 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, ulega likwidacji. W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy dla nauczyciela? Jakie wynagrodzenie wziąć za podstawę: sprzed urlopu czy to, które przysługiwałoby mu teraz?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel