Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Odprawy dla nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów związane z przyznawaniem odpraw nauczycielom z powodu likwidacji szkoły, przejścia na emeryturę czy orzeczenia o niezdolności do pracy nauczyciela.

Odprawa dla katechety zatrudnionego na czas nieokreślony

Pytanie: Czy nauczycielowi katechecie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje odprawa w związku z cofnięciem misji?

Zwolnienie jednego pracownika z przyczyn organizacyjnych a prawo do odprawy

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie zwolniony z pracy z powodu braku godzin. Będzie to jedyny pracownik szkoły zwalniany w tym roku. W szkole zatrudnionych jest ponad 20 pracowników, lecz nauczyciel będzie jedyną osobą zwalnianą z pracy. Czy należy wypłacić odprawę?

Odprawa po rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem za porozumieniem stron

Pytanie: Czy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych za porozumieniem stron z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania należy wypłacić odprawę?

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: Czy w przypadku rozwiązania  stosunku pracy z nauczycielem  kontraktowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony z powodu zmian organizacyjnych,  na zasadzie porozumienia stron należy wypłacić odprawę?

Przywrócenie nauczyciela do pracy a zwrot odprawy

Pytanie: Nauczyciel zwolniony z przyczyn organizacyjnych został przywrócony przez Sąd do pracy - wyrok jest prawomocny. We wrześniu nauczycielowi wypłacono odprawę. Czy jeżeli w tym roku ponownie zostanie zwolniony w trybie art. 20 KN to będzie trzeba jeszcze raz wypłacić mu odprawę?

Odprawa emerytalna nauczyciela zatrudnionego dodatkowo poza oświatą

Pytanie: Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy na jego wniosek w związku z przejściem na emeryturę na podstawie art. 88 KN, należy wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli jego podstawowym miejscem pracy nie jest placówka oświatowa? W podstawowym miejscu pracy nauczyciel nadal pracuje.

Nieprawomocny wyrok sądu ws. zwolnienia nauczyciela a odprawa

Pytanie: Nauczyciel po otrzymaniu w maju wypowiedzenia skierował pozew do sądu. W pierwszej instancji zapadł nieprawomocny wyrok przywracający nauczyciela do pracy. Dyrektor wniósł apelację - prawdopodobnie pierwsze posiedzenie sądu odbędzie się we wrześniu. Czy w tej sytuacji należy wypłacić nauczycielowi odprawę z końcem upływu okresu wypowiedzenia, czyli 31 sierpnia? Jaki będzie status prawny tego nauczyciela?

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 27 KN a odprawa nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na czas nieokreślony w wymiarze 0,6 etatu otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie art. 27 KN. Czy nauczycielowi należy się odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę?

Dodatkowe miejsce zatrudnienia nauczyciela a odprawa emerytalna

Pytanie: Czy jeżeli wypłata emerytury z dodatkowego zatrudnienia zostanie zawieszona, to kiedy i czy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi?

Odprawa dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne

Pytanie: Nauczyciel posiadający 30-letni okres zatrudnienia i 20-letni staż w szkole po rozwiązaniu na swój wniosek umowy o pracę przechodzi na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy nauczycielowi należy wypłacić odprawę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel